bezárás

Grafika szak, Tervezőgrafika szakirány 2010. évi diplomamunkái

Bakacs Éva : Tíz ajándék - Gyógyvizek Magyarországon
papír, print
21 cm × 28 cm, kiterítve 504 cm


Bakacs Éva : Tíz ajándék - Gyógyvizek Magyarországon
papír, print
21 cm × 28 cm, kiterítve 504 cm

Arspoetika: Diplomamunkámként a természethez, természetvédelemhez, természeti kincsekhez közeli témát kerestem, amelynek megjelenítése vizuálisan szépen alakítható és absztrahálható. Fontosnak tartottam a személyes kötődést, hogy az általánosságokat elkerülve érzékeny, egyedi megoldást találjak, intim viszonyt teremtve a befogadó és a feldolgozott kérdéskör között. Az egyetem utolsó éve alatt végzett diplomakutatás egy olyan tanulmány elkészítéséhez vezetett, amely a képzőművészet, orvostudomány, gyógyturizmus és természettudomány metszetében született meg. A végeredmény a Magyarországon megtalálható tíz gyógyviztípusról szóló, illusztratív fotósorozat lett, amely a legfontosabb információkkal ellátva egy leporellóban kapott helyet.

Dózsa-Tóth Sarolta : Utazás – művészkönyv 2010
print, vegyes technika
19 x 50 cm

      Diplomamunkám témájaként az utazás feldolgozását választottam művészkönyv formájában.  A tizenkét belső oldalból álló könyv azt a sokak számára mindennapi utazás-élményt foglalja össze, amely a nagyvárosi ember és az ingázók életének alapvető része. Talán ez adja sokunknak a mindennapos monotonitás érzését, ugyanakkor egy olyan látható, hallható, érezhető élményvilág, mely valójában egy az egyben sohasem ismétli meg önmagát. Akárhányszor bejárhatjuk ugyanazt az útvonalat, mégsem pontosan ugyanazok a hatások érnek: a vizuális élmény, a hanghatások, a szagok, a hőmérséklet mind egymástól függetlenek, és az így megélt és megélhető lehetőségek szinte végtelenek. Érzékszerveink által megtapasztalt benyomások „összegeként” eltérő lenyomatokat kapunk.

      Ebből a gondolatiságból adódik az a kevert technika, melyhez nyúltam s próbáltam a megoldandó feladat sokrétűségét kellőképpen érzékletesen kifejezni. A házfalak, a vonatsínek, a villanypóznák, a hosszan elnyúló kábelek, az általam létrehozott táj alapvető motívumai. Ezeknek az elemeknek az ismétlődése adja a ritmikusan felvillanó táj-elemek összességét.  Néha teljességében, néha darabokra tördelve jelenik meg előttünk. A tájban nem jelennek meg emberi figurák, de az általuk létrehozott, az ember-alkotta világ számtalan jelével találkozhatunk, mint például a piktogramok, hirdetések, tájékozódást segítő jelzések.

Dózsa-Tóth Sarolta : Utazás – művészkönyv 2010 (részlet)

Fonódi Luca : The Star
14 x 26 cm


Fonódi Luca : The Tower
14 x 26 cm


Gajdó Kristóf : Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2020
Papír, print
6 db 100×70 cm-es plakát + egy animációs spot.


Gajdó Kristóf : Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2020
Papír, print
6 db 100×70 cm-es plakát + egy animációs spot.

arspoetika: Diplomamunkám a könyvtárak jövőjéről, és a digitáis forradalom kihívásairól szól. Terveimben egy modern,
dinamikusan fejlődő könyvtár képét festem meg, amelynek helye van az internet világban is. Olyan eszközöket
mutatok be, amelyek segítségével összeköthető a virtuális tér a valósággal, hogy a Google-en, Facebook-on,
blogokon, chat-en, GPS-en, mobilinterneten felnövő – most még csak tizenéves – generációk számára is értelmezhető
tér maradjon a könyvtár 2020-ban is. Ezért nem a saját vízióimat vetítem rá egy intézmény homlokzatára, hanem
annak megoldandó problémáira adok praktikus válaszokat. Bár tervezőgrafikusként a képzőművészet eszköztárával
kell felelnem a vizuális kihívásokra, mégis egy mérnök precizitásával szeretném a válaszokat megadni. Elsősorban
társadalmunk jövője fontos számomra, ezért ez egyben egy kulturális misszió is számomra, mert nemzetünk sorsa
többek között könyvtáraink jövőjén is múlik.

Juhász Tekla Beáta


Juhász Tekla Beáta


Juhász Tekla Beáta


Kiss Máté : cím nélkül


Kiss Máté : cím nélkül


Kiss Máté : cím nélkül


Kohut András : Amore