bezárás

Felvételi információk - 2021

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei
 

Az alkalmassági vizsga különeljárási díját (4 000 Ft) az egyetem számlaszámára kérjük átutalni, 2021. április 1.-2021. április 12. között, a jelentkező nevének és lakcímének a közleményben történő megadásával.
Számlaszám: Magyar Képzőművészeti Egyetem 10032000-01426751-00000000

Kérjük, hogy csak a fenti időintervallumban utalják át a vizsgadíjat, mert az adott időpont előtt, vagy a név és a lakcím megjelölése nélkül érkező eljárási díjak visszautalásra kerülnek.

A képzőművész-tanár mesterképzési szak nappali munkarendű meghirdetésére csak az MKE-n hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók jelentkezhetnek.

A 2021. júniusi alkalmassági és gyakorlati vizsgát személyes jelenléttel tervezzük. A járványhelyzet alakulásától függően online felvételi vizsgára való áttérés esetén a szakmai tartalmat a lehetőségekhez képest leginkább megtartva bonyolítjuk le a felvételi vizsgát.

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Látványtervező művész mesterképzési szak

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a látványtervezés, az alkalmazott látványtervezés, az intermédia, az építőművészet, a média design, az animáció, a formatervezés és a textiltervezés alapképzési szak.

4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá:.a művészet képzési területről az építőművészet, a formatervezés, a mozgókép, a designkultúra, a fotográfia, a mozgókép, a tárgyalkotás, tervezőgrafika, a művészetközvetítés képzési területről a kézműves tárgykultúra, képalkotás, a képi alkotás,a műszaki képzési területről az építészmérnöki, építőmérnöki alapképzési szak.

4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad

9.4. A 4.2. és a 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei: A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit a korábbi tanulmányok alapján szabadkézi rajz, műszaki alapismeretek, műszaki ábrázolás, szoftverhasználati ismeretek, filmtörténet, színháztörténet, dramaturgia, kultúrtörténet, mozgóképtechnika-elmélet, kompozíció, dramaturgia, operatőri ismeretek, filmtechnikai ismeretek, képelemzés, írásgyakorlat területeiről.A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Mesterképzésre előzetes kreditátvitel kérése

Kreditelismerési kérvények beküldési határideje: 2021. május 14. Tanulmányi Osztály

A mesterképzési szakra jelentkezőnek – amennyiben nem teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe végzettsége - előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie.

Előzetes kreditelismerési kérelem: Letölthető űrlap (docx)

A kreditelismerési eljárás díja 2.000,- Ft.