bezárás

Felvételi információk - 2020

 

Egyetemünk az alkalmassági vizsgán túljutott valamennyi jelentkezőknek a 2. és 3. szakasz pontos menetrendjéről, a felvételi vizsga szakmai tartalmát a lehetőségekhez képest leginkább megtartva, e-mail formában küld értesítést előreláthatólag május végen.

Vizsgamentességek

A képzőművészet-elmélet alapképzési és a mesterképzési szakok kivételével a 2020. évben meghírdetett Országos Középiskolai Rajzversenyen 1-3. helyezést elért jelentkezők az első szakasz rostavizsgáján továbbjutnak. A versenyen elért eredmény igazolását legkésőbb az első szakasz rostavizsgájának napján kell benyújtani.

A felvételi vizsga

A felvételi vizsga három részből áll:
első szakasz: alkalmassági vizsga időpontja:
Festőművész: 2020. április 20, 21.
Szobrászművész: 2020. április 21.
Grafikusművész: 2020. április 20, 21.
Intermédia-művész: 2020. április 23.
Restaurátorművész (nappali, levelező): 2020. április 23.
Képzőművészet-elmélet alapképzés: 2020. április 22.
Látványtervezés alapképzés: 2020. április 22.
Látványtervező művész mesterképzés: 2020. április 22.

második szakasz: alkalmassági vizsga: (folyamatos jelenlétet kíván)
Grafikusművész: 2020. június 22 - 26.
Intermédia-művész: 2020. június 22 - 25.
Restaurátorművész (nappali, levelező): 2020. június 22 - 25.
Képzőművészet-elmélet alapképzés: 2020. június 22-23.
Látványtervezés alapképzés: 2020. június 22 - 25.
Látványtervező művész mesterképzés: 2020. június 22.

harmadik szakasz: gyakorlati:
Festőművész: 2020. június 22- 26. (második-harmadik szakasz folyamatos)
Szobrászművész: 2020. június 22 - 26. (második-harmadik szakasz folyamatos)
Grafikusművész: 2020. június 29 - július 1.
Intermédia-művész: 2020. június 29 - július 2.
Restaurátorművész (nappali, levelező): 2020. június 29 - július 2.
Képzőművészet-elmélet alapképzés: 2020. június 24.
Látványtervezés alapképzés: 2020. június 29 - július 1.
Látványtervező művész mesterképzés: 2020. június 24.

Belső alkalmassági vizsga
Képzőművész-tanár nappali munkarendű képzés: 2020. április 21.

A felvételi vizsga tárgyai szakonként

A felvételi vizsgán készített munkák az Egyetemen maradnak.

Festőművész osztatlan képzés (Nappali)

Első szakasz: Előrosta otthoni munkák alapján. Bemutatandó: minimum 10, maximum 20 db eredeti munka (kiegészítésként bemutatható fotódokumentáció is).
Második-harmadik szakasz folyamatos: Kötelező tanulmányrajz: fejrajz, aktrajz (maximum 70x100 cm) élő modell után, kizárólag fehér papírlapon, szabadon választott nem színes rajzi technikával (szén, grafit, fekete kréta).
A felvételiző kitölt egy tájékozódó jellegű nyomtatványt, melyben szakmai motivációjáról érdeklődünk. A nyomtatványban a szakmai-önéletrajzi adatokon kívül a jelentkezőnek előzetesen meg kell jelölnie az általa a leginkább ismert és kedvelt művészettörténeti korszakok közül hármat, melyekről a felvételi bizottság az általános művészettörténeti kérdések mellett alaposabban is kérdezheti. Követelmény a választott stíluskorszakokhoz kapcsolódó szakirodalom, illetve nevesebb művészek életrajzának és munkásságának alapos ismerete. A felvételiző a nyomtatványon előzetesen jelzi, hogy a szak melyik mesterosztályába jelentkezne szívesen.
A szak által megadott (kreatív, kompozíciós, tervezési stb.) feladatok elkészítése, ezzel párhuzamosan az otthoni munkák bemutatása és felvételi beszélgetés. A beszélgetésen a jelöltnek számot kell adnia az egyetemes és hazai művészettörténet alapos ismeretéről a megadott szakirodalom (Beke László: Rajz és műalkotások elemzése a középiskolák számára; Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek, Enciklopédia 2002), valamint a lakóhelyéhez közeli múzeumok, gyűjtemények és kiállító helyek aktuális rendezvényei (pl. tárlatok, rendezvények, alkotótelepek, stb.) alapján. A felvételi bizottság a jelölthöz intézett kérdéseit nem csak az előzőleg megjelölt három stíluskorszakkal kapcsolatban teheti fel. A felvételizővel szemben követelmény, hogy tájékozott legyen a XX. századi, valamint a kortárs művészetek területén.

Grafikusművész (képgrafika specializáció) osztatlan képzés (Nappali)

Első szakasz: Előrosta otthoni munkák alapján. Bemutatandó: 5 db tanulmányrajz, 10 db szakmai munka (egyedi rajz, egyedi grafika, sokszorosított grafikai lapok). Kérjük a munkák számát szigorúan betartani! Csak eredeti grafikákat fogadunk el, de kiegészítésként bemutatható fotódokumentáció is.
Második szakasz: Kötelező tanulmányrajz: fejrajz (minimum 50x70 cm); aktrajz (maximum 70x100 cm) élő modell után, valamint a szak által megadott feladat szabadon választott technikával (szén, ceruza stb.) a lassan száradó anyagok (pl. olaj) kivételével. A felvételi második szakaszában a felvételiző kitölt egy kérdőívet, melyben szakmai motivációjáról érdeklődünk. A  szakmai-önéletrajzi adatokon kívül a jelentkezőnek be kell mutatnia az általa leginkább kedvelt két művészt: egy magyar és egy nemzetközi alkotót, akikről a felvételi bizottság az általános művészettörténeti kérdések mellett alaposabban is érdeklődhet. Követelmény a választott művészek pályafutásához, tevékenységéhez kapcsolódó szakirodalom ismerete.
Harmadik szakasz: A szak által megadott (kreatív, kompozíciós, tervezési stb.) feladatok. Otthoni munkák bemutatása, beszélgetés. A beszélgetésen a jelöltnek számot kell adnia az egyetemes és hazai művészettörténet alapos ismeretéről a megadott szakirodalom alapján, valamint a hazai múzeumok, gyűjtemények és kiállító helyek aktuális rendezvényeinek (pl. tárlatok, rendezvények, alkotótelepek, stb.) ismeretéről. A felvételizővel szemben követelmény, hogy tájékozott legyen a XX. századi, valamint a kortárs művészetek területén.
Ajánlott irodalom:
Beke László: Rajz és műalkotások elemzése a középiskolák számára;
Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek, Enciklopédia 2002;
Szőnyi István: A képzőművészet iskolája I-II. grafika részből;
Krejca, Ales: A művészi grafika technikái;
Szabados Árpád: Metszés és nyomtatás – Műhelytitkok sorozat;
Maurer Dóra: Rézmetszet, rézkarc – Műhelytitkok sorozat;
Szabó Attila: Művészettörténet képekben;
Szabó Attila: Művészettörténet vázlatokban;
Sárközi Róbert: A grafikai technikák, 1997.

Grafikusművész (tervezőgrafika specializáció) osztatlan képzés (Nappali)

Első szakasz: Előrosta otthoni munkák alapján. Bemutatandó: 5 db tanulmányrajz, 10 db szakmai munka (tervezőgrafikai érdeklődést tükröző szakmai alkotások). Kérjük a munkák számát szigorúan betartani!
Második szakasz: Kötelező tanulmányrajz: fejrajz (minimum 50x70 cm); aktrajz (maximum 70x100 cm) élő modell után, valamint a szak által megadott feladat szabadon választott technikával (szén, ceruza stb.) a lassan száradó anyagok (pl. olaj) kivételével. Otthoni munkák bemutatása. A felvételi második szakaszában a felvételiző kitölt egy kérdőívet, melyben szakmai motivációjáról érdeklődünk. A  szakmai-önéletrajzi adatokon kívül a jelentkezőnek be kell mutatnia az általa leginkább kedvelt két művészt: egy magyar és egy nemzetközi alkotót, akikről a felvételi bizottság az általános művészettörténeti kérdések mellett alaposabban is érdeklődhet. Követelmény a választott művészek pályafutásához, tevékenységéhez kapcsolódó szakirodalom ismerete.
Harmadik szakasz: A szak által megadott (kreatív, kompozíciós, tervezési stb.) feladatok. Otthoni munkák bemutatása, beszélgetés. A beszélgetésen a jelöltnek számot kell adnia az egyetemes és hazai művészettörténet alapos ismeretéről a megadott szakirodalom alapján, valamint a hazai múzeumok, gyűjtemények és kiállító helyek aktuális rendezvényeinek (pl. tárlatok, rendezvények, alkotótelepek, stb.) ismeretéről. A felvételizővel szemben követelmény, hogy tájékozott legyen a XX. századi, valamint a kortárs művészetek területén.
Ajánlott irodalom:
Beke László: Rajz és műalkotások elemzése a középiskolák számára;
Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek, Enciklopédia 2002;
Arnheim, Rudolf:  A látás nyelve;
Bergström, Bo: Bevezetés a vizuális kommunikációba;
West, Suzanne: Stílusgyakorlatok;
Bann, David: Nyomdai megrendelők kézikönyve;
Web: Országos Tervezőgrafikai Biennále honlapja: www.tervezografika.hu
Magyar Tervezőgrafikusok és Tipográfusok honlapja: www.matt.org.hu
Nancy Stock-Allen: A Short Introduction to Graphic Design History;
http://www.designhistory.org

Intermédia-művész osztatlan képzés (Nappali)

Első szakasz: Előrosta otthoni munkák alapján. Beadandó: a szakválasztás rövid írásos indoklása, önéletrajz, valamint az eddigi munkásságot reprezentáló válogatás bármilyen technikával készült munkákból: rajz, fotó, mozgókép (min 720p, mp4 vagy qt - online vagy pendrive, feltüntetve mellékletben a tartalom és a formátum), weboldal, illetve tervek, dokumentáció. Összesen maximum 20 munka, legfeljebb A1-es méretben.
Második szakasz: Rajzi és kompozíciós feladatok szabadon választott technikával (szén, ceruza stb.), a lassan száradó anyagok (pl. olaj) kivételével. Komplex, szakirányú felvételi többféle művészeti technika alkalmazásával (rajz, plasztika, fotó, kollázs, stb.) tematikus feladatok formájában.
Tájékozódó beszélgetés, melyre maximum két saját készítésű munkát hozzon magával a felvételiző. Általános műveltséget, kultúrtörténeti ismereteket felmérő kérdőív kitöltése.
Harmadik szakasz: A jelentkező művészettörténeti ismereteit és művészeti tájékozottságát felmérő beszélgetés, melynek során a felvételiző bemutathat egy válogatást saját, bármilyen technikával készített önálló műveiből. Lényeges, hogy ez a válogatás átfogó képet nyújtson a jelentkező érdeklődési köréről, terveiről is. A Felvételi Bizottság által adott feladatok (beleértve kreatív, kompozíciós feladatokat is) megoldása meghatározott technikával. Az első és második hét feladataira készült megoldások bemutatása a Felvételi Bizottság és a többi jelentkező jelenlétében.

Kötelező irodalom:
Beke László: Rajz- és műalkotások elemzése a középiskolák számára (több kiadás)
Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek. Enciklopédia kiadó, Budapest, 2002.
Ajánlott irodalom:
Maurer Dóra: Fényelvtan. MFM – Balassi, Budapest, 2001.
Moholy-Nagy László: Látás mozgásban. Intermédia – Műcsarnok, Budapest, 1997.
Vilém Flusser írásai http://www.artpool.hu/Flusser/flusser.html
Rainer Maria Rilke: Levelek egy fiatal költőhöz (1903, több kiadás)
http://levelekegyfiatalkoltohoz.blogspot.hu/
Kurt Schwitters: Ursonate
http://www.artpool.hu/dada/mozgalomH/Schwitters_osszonata.html

Restaurátorművész (festő) osztatlan képzés (Nappali)

Első szakasz: Előrosta otthoni munkák alapján. Bemutatandó: élő modell után készített tanulmányrajz, színes munkák (csendélet, tájkép enteriőr stb. bármilyen technikával), másolat (elsősorban akvarellel). Bemutatható: fénykép (nem beszállítható, terjedelmes munkákról), restaurálási dokumentáció is. A bemutatott anyag ne tartalmazzon videokazettát, CD/DVD lemezt, egyéb digitális hordozót.
Második szakasz: Fejrajz; aktrajz élő modell után (félíves rajzlapon, szénnel vagy ceruzával). Általános műveltséget, művészettörténeti ismereteket felmérő kérdőív kitöltése, önéletrajz és motivációs levél beadása.
Ajánlott irodalom:
Beke László: Műalkotások elemzése a gimnázium I-III. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004.
Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek. Enciklopédia kiadó, Budapest, 2002.
Harmadik szakasz: Színes másolat készítése megadott képről léptékváltoztatással, akvarellel. Otthoni munkák bemutatása, beszélgetés (a restaurálásra vonatkozó általános tájékozottság, kémia, fizika, biológia, művészettörténet és idegen nyelv középiskolai szintű ismerete). A jelentkezőtől elvárják a logikus gondolkodási készséget és azt, hogy képes legyen önálló véleményalkotásra, valamint felmérik a restauráláshoz használatos anyagok alapfokú ismeretét,  a szakmai alkalmasságot. (Ajánlott könyvek: Kurt Wehlte: A festészet nyersanyagai és technikái; Balassi Kiadó - MKE, Budapest, 1994. A képzőművészet iskolája I-II. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalat, Budapest, 1976-77.).

Restaurátorművész (kőszobrász és faszobrász) osztatlan képzés (Nappali)

Első szakasz: Előrosta otthoni munkák alapján. Bemutatandó: tanulmányrajz, kisplasztikák, portrék, érmek, faragás, illetve nagyobb méretű szobrokról készített fotódokumentáció. Csupán fotódokumentáció bemutatása nem fogadható el!
Második szakasz: Fej mintázása agyagból, élő modell után. Akt rajzolása drapériával, élő modell után (félíves rajzlapon, szabadon választott technikával). Általános műveltséget, művészettörténeti ismereteket felmérő teszt kitöltése, önéletrajz és motivációs levél beadása.
Ajánlott irodalom:
Beke László: Műalkotások elemzése a gimnázium I-III. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004.
Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek. Enciklopédia kiadó, Budapest, 2002.
Harmadik szakasz: Figurális dombormű másolása agyagból, léptékváltoztatással. A bemutatott otthoni munkák közt legyen a tervezett specializációnak (kőszobrász vagy faszobrász) megfelelő anyagú tárgy: agyag, kő- vagy fa, portré, plasztika stb. Csupán fotódokumentáció nem fogadható el!  A beszélgetés a restaurálásra vonatkozó általános tájékozottság, kémia, fizika, biológia, művészettörténet és idegen nyelv középiskolai szintű ismeretének felmérésére irányul. A jelentkezőtől elvárják a logikus gondolkodási készséget, a restauráláshoz használatos anyagok alapfokú ismeretét, és felmérik a szakmai alkalmasságot. (Ajánlott könyvek: A képzőművészet iskolája I-II. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalat, Budapest, 1976-77, A művészet története Magyarországon, Aradi-Feuerné-Galavics-Marosi, Gondolat Kiadó 1983.).

Szobrászművész osztatlan képzés (Nappali)

Első szakasz: Előrosta otthoni munkák alapján. Bemutatandó: rajzok (minimum 5, maximum 10 db); plasztikák (bármilyen anyagban, minimum 5, maximum 10 db). A hozott anyag kiegészíthető még fotódokumentációval.
Második-harmadik szakasz folyamatos: Aktrajz élő modell után félíves méretben. Fej mintázása agyagban, élő modell után. A szak által megadott, naponta változó feladat és beszélgetés. A feladatok a jelentkezők formai kreativitását komponáló-, alakító-, rögtönzőképességét teszik próbára. Kérjük, hogy papírt, rajz-, mintázóeszközt és könnyű anyagokat (pl. drót, hurkapálca, stb.) hozzon magával. Általános műveltséget, kultúrtörténeti ismereteket felmérő teszt kitöltése. A Felvételi Bizottság nagy hangsúlyt fektet az általános művészettörténeti tájékozottságra, különösen a XX. század szobrászatának ismeretére. A felmérő tesztre és a felvételi beszélgetésre való sikeres felkészüléshez a Szobrász Tanszék elengedhetetlenül fontosnak tartja a következő könyvek ismeretét:
Beke László: Rajz- és műalkotások elemzése a középiskolák számára (Tankönyvkiadó Budapest, 1986.)
Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek. Enciklopédia Kiadó, Budapest, 2002.,
Ruhrberg-Schneckenburge-Fricke-Honeff: Művészet a 20. században (Taschen/Vince Kiadó, Budapest, 2004.);
Herbert Read: Modern szobrászat. Corvina Kiadó, Budapest, 1974.
A beszélgetésre rajzokat, fotót és néhány munkát hozzon magával. Az utolsó felvételi vizsganapon a jelentkezők bemutatják a felvételin készített munkákat a Felvételi Bizottság és a többi jelentkező jelenlétében 13.30 órától 15.30 óráig!!!

Látványtervezés alapképzés (Nappali)

Első szakasz: előrosta otthoni munkák alapján. Bemutatandó: 3 db alakrajz (2 grafika és 1 színes), 3 db térábrázolás (2 fekete-fehér, 1 színes) és maximum 4 szabadon választott munka, amelyek között színházi jellegű is szerepelhet (pl.: festmény, grafika, kollázs, makett, báb). Összesen 10 db munka mutatható be.
Második szakasz: kreatív térkompozíciós feladat, beállított térformák alapján. Szabad kompozíció, megadott témára szabadon választott technikával, A/2-es méretben. Szabadkézi alakrajz szabadon választott technikával; alakrajz öltözetben színes technikával (gyorsan száradó anyaggal), A/2-es méretben.
Harmadik szakasz: Tervezési feladat: ábrázolja egy megadott novella világát és főbb szereplőit és legalább egy karaktert bábterv formájában, tetszőleges színes, gyorsan száradó technikával minimum A/3-as méretben. Tájékozottság felmérése a kortárs magyar színház, filmművészet, drámatörténet, művészettörténet, valamint képzőművészet területén. A tervezési feladathoz kapcsolódó elemző beszélgetés.
Ajánlott irodalom:
Beke László: Rajz és műalkotások elemzése a középiskolák számára
Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek. Bp., 2002., Enciklopédia.
Brook, Peter: Az üres tér. Bp.,1973., Európa.
Kepes György: A látás nyelve, Budapest, Gondolat Kiadó, 1979.
Moholy Nagy László: Látás ​mozgásban, Bp., Műcsarnok-Intermédia,1996.
Hartai László – Muhi Klára: Mozgóképkultúra és médiaismeret. Tankönyv. Bp., 2008., Korona.
Színművek: Szophoklész: Oedipus király; Moliére : A mizantróp; Shakespeare: Lear király; Spiró György: Csirkefej; Csehov: Három nővér
Filmek: Fellini: Róma; Bódy Gábor: Nárcisz és Psyché; Quentin Tarantino: Ponyvaregény; Kuroszava: A vihar kapujában; Tarkovszkij: Stalker; Enyedi Ildikó: Testről és lélekről; Nemes Jeles András: Sorstalanság
Képzőművészeti alkotások: Raffaello: A Borgo égése, freskó, Vatikán; Piero della Francesca: Krisztus ostorozása, táblakép Urbino, Galleria Nazionale delle Marche; Caravaggio: Keresztelő Szent János lefejezése,Valletta, Szent János-társkatedrális oldalhajó; Masaccio: Szentháromság, freskó, Firenze, Santa Maria Novellatemplom.
Valamint át kell tekinteni Jackson Pollock és Andy Warhol munkásságát.


Képzőművészet-elmélet alapképzés (Nappali)

Első szakasz: Portfólió beadása (kizárólag személyesen), amelynek elemei:
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz
- a jelentkező művészeti érdeklődését, aktivitását bemutató dokumentáció, amely tartalmazhat esszét, műelemzést, publikációt, stb.,
- a jelentkező által kiválasztott aktuális kiállítás írásbeli elemzése, vagy önálló kiállítási koncepció (max. 4000 leütés / 2 db A/4-es oldal).
A felvételi I. szakaszában beadandó motivációs levélnek és a szakmai önéletrajznak a következőket kell tartalmaznia:
A motivációs levél terjedelme: max. 2000 leütés (1 A/4-es oldal).
A levél tartalmi egységei:
1.         név és elérhetőség
2.         bemutatkozás
            a, a pályázó iskolai végzettsége
            b, szakmai tapasztalatai, amennyiben releváns
            c, miért erre az egyetemre és szakra jelentkezik?
            d, mi a célja ezzel a végzettséggel?
            e, milyen művészeti szakterület érdekli leginkább?
            f, egyéb: bármilyen adat, információ, amit a pályázó relevánsnak gondol a jelentkezés szempontjából
A szakmai önéletrajz tartalmi egységei:
1.         személyes adatok
2.         tanulmányok
3.         végzettség
4.         munkahely
5.         kiállítások, kulturális programok szervezésében való részvétel / kurátori tevékenység
6.         publikációk
7.         művészeti szervezetekben való tagság
8.         nyelvtudás
9.         érdeklődési kör

Második szakasz: (személyes megjelenéssel):
Az első szakaszban bemutatott portfóliót szíveskedjenek magukkal hozni!
- műveltségi és művészettörténeti ismereteket felmérő teszt, valamint műtárgyelemzési feladat,
- kiállítás-rendezéshez kapcsolódó kreatív feladatok – írásban és vizuális eszközökkel (kiállítási terv, makett-, alaprajz vagy más vizuális formában való prezentációja).
A felvételi bizottsággal folytatott interjú-szerű szakmai beszélgetések.

A felkészüléshez szükséges kötelező irodalom:
Tatai Erzsébet: Művészettörténeti ismeretek. Enciklopédia, 2002., (2004-)
Beke László: Műalkotások elemzése A gimnázium I-III. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002., (2007).

A hazai és nemzetközi kortárs művészeti kiállításokkal, intézményekkel kapcsolatban az artportal.hu, artmagazin.hu, balkon.hu cikkeit ajánljuk.

Harmadik szakasz (személyes megjelenéssel).
- szakmai beszélgetés.

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a képzés során az angol nyelvű szakirodalom kiemelt szerepet kap.

Restaurátorművész osztatlan (Levelező)
Fém-ötvös, papír-bőr specializáció


Első szakasz: előrosta otthoni munkák alapján. Kötelezően bemutatandó: tanulmányrajzok, színes tanulmányok (bármilyen technikával) és a választott specializációnak megfelelő egyéb munkák (pl. fém munkák, ötvöstárgyak, könyvkötés, bőr munkák, papír tárgyak stb.) vagy másolatok (lehetőleg akvarellel, illetve a választott specializációnak megfelelő technikákkal). Bemutatható: fényképek nem beszállítható munkákról, valamint konzerválási dokumentációk. Az anyag ne tartalmazzon videokazettát, diapozitívokat, CD/DVD-t, bármilyen elektronikus adathordozót, eredeti műtárgyat. Beadandó továbbá önéletrajz és motivációs levél.
Ajánlott irodalom:
Kurt Wehlte: A festészet nyersanyagai és technikái; Balassi Kiadó - MKE, Budapest, 1994
A képzőművészet iskolája I-II. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalat, Budapest, 1976-77.
A fém-ötvös specializáció feladataira való felkészüléshez:
Dr. Oberfrank Ferenc: Az aranyművesség története, Műszaki Könyvkiadó, Budapest (1996)
Művészet és Mesterség – Fémművesség, Múzsák Közművelődési Kiadó, Budapest (1989)
Ötvös Nagy Ferenc: Ötvösművészet. A kezdetektől napjainkig, Scolar Kiadó (2011)
Pallai Sándor: Ötvösművészet, Műszaki Könyvkiadó, Budapest (1972)
A papír-bőr specializáció feladataira való felkészüléshez:
Lukovszky Ilona: Bőrmívesség, Múzsák Közművelődési Kiadó, Budapest, 1988.
A kémiára való felkészüléshez: Dr. Siposné dr. Kedves Éva - Horváth Balázs - Péntek Lászlóné: Kémia 7. - kémiai alapismeretek
Dr. Siposné dr. Kedves Éva - Horváth Balázs - Péntek Lászlóné: Kémia 8. - szervetlen kémia,
Dr. Siposné dr. Kedves Éva - Horváth Balázs - Péntek Lászlóné: Kémia 9. - általános kémia kiegészítésként (szervetlen kémiához),
Dr. Siposné dr. Kedves Éva - Horváth Balázs - Péntek Lászlóné: Kémia 10. - szerves kémia tankönyv

Második szakasz. csendélet rajzolása (forgástest, szabadforma, drapéria, perspektíva) modell után (félíves rajzlapon, szénnel vagy ceruzával). Mintázás: növényi motívum másolása agyagból. Általános műveltséget, kultúrtörténeti ismereteket felmérő kérdőív kitöltése, valamint kémia teszt: szervetlen és szerves kémiából.

Harmadik szakasz: a specializációnak megfelelő– előzetes gyakorlást, felkészülést igénylő –szakmai gyakorlati feladatok::

Fém-ötvös specializáció: Fémek alakítása, fémfelület megmunkálása, díszítése (adott minta mérethelyes átrajzolása rézlemezre, a minta kifűrészelése; egyenes és íves formák, a kifűrészelt motívum helyére „berakás” fűrészelése sárgarézlemezből, dróthajlítás a megadott mintarajz alapján fogókkal, majd mintarajzra ráragasztása, adott minta mérethelyes cizellálása). Fémtárgy műszaki rajzának elkészítése. Rajzolt és festett minta méret- és színhelyes kiegészítése. Festékréteg eltávolítása rézlemezről szikével. Négyzetes formájú műgyantából gömb forma csiszolása mikrocsiszolóval. Fém műtárgy állapot- és készítéstechnikai leírása (anyaga, készítéstechnikája, szemmel becsült állapota).
Szükséges eszközök: munkaköpeny, a műszaki rajzhoz és festéshez szükséges saját eszközök: papír (műszaki rajzlap vagy akvarellpapír A3 méretben), tempera vagy akvarell festék, ecsetek. A fémmegmunkáló eszközöket biztosítjuk, de lehetőség van saját szerszámok használatára is.

Papír-bőr specializáció: Papírlemez borítása megadott arányban vászonnal és papírral, papírkasírozás, ragasztás, kiegészítés. Színretusálás papíron. Egyszerű min­ták rajzának arányos kicsinyítése, illetve nagyítása, térforma hajto­gatása. Bőranyagok összeépítése két-tűs varrással, rátétek kiszabása és felvarrása szűcstűvel. Gömbölyű fonás 4 szíjból. Bőrvékonyítás megadott vastagságra, az elvékonyított bőrszélek összeragasztása. Egy papír- és egy bőrtárgy készítés­tech­nikai leírása és állapotjellemzése (anyaga, készítéstechnikája, szemmel be­csült állapota).
Szükséges eszközök: festőecset, akvarell festék, munkaköpeny. A műhely­­ben rendelkezésre áll: ceruza, olló, vonalzó, körző, snitzer, simí­tó­­csont, karctű vagy bonctű, ragasztós ecset, serfelőkés, varrótű, varróár, szike, de saját szerszám használata megengedett.

Mindkét specializáción: otthoni munkák újbóli bemutatása, beszélgetés (a restaurálásra vonatkozó általános tájékozottság, művészettörténeti és művelődéstörténeti ismeretek). A jelentkezőtől elvárják a logikus gondolkodási készséget.

Látványtervező művész mesterképzés (Nappali)

Első szakasz: 10-15 db saját vizuális műalkotásból álló (a műfaji keret nincs meghatározva;  szabadkézi rajz - legalább 5 db -; előadó-művészeti  témájú önálló tervrajz, digitális műalkotás, fotó, makett, jelmezterv, stb.) papíralapú vagy digitális portfólió elkészítése (.jpg , .pdf vagy .ppt formátumban).
Második szakasz: alkotó képességet, műveltséget és tájékozottságot bemutató – kreatív feladatokból álló – 8 óra időtartamú vizsga, amellyel a vizuális és az előadó-művészeti műfajokban való készségről és kreativitásáról kell számot adni, kiemelten a díszlet-, jelmez-, és bábtervezés aspektusából. Széleskörű művészettörténeti, történelmi, drámatörténeti, illetve színházi tájékozottságot vár el a jelentkezőtől.
A feladat egy meghatározott drámai mű elemzése és koncepció megalkotása. A darab díszletének látványterv vázlata, alaprajzi ábrázolása a megadott színházi alaprajzba, valamint jelmez és báb tervek értelmezhető vázlata. Színes rajzeszközt, vonalzót és lépték vonalzót hozzanak magukkal. Minimum 2 db  A/3-as gyorsan száradó, színes technikával készült művet kell létre hozni.
Harmadik szakasz: Szóbeli meghallgatás és beszélgetés a felvételi bizottsággal.  A beszélgetés keretében a jelentkezőnek választ kell adnia a portfóliójával és az előzőleg megoldott feladattal kapcsolatban felmerülő kérdésekre, valamint pontozzák a prezentációs készséget. A portfóliójukat szíveskedjenek magukkal hozni.


Képzőművész-tanár mesterképzés (Nappali)
Csak az MKE-vel hallgatói jogviszonyban állók részére

Belső alkalmassági vizsga: felmérő beszélgetés a Tanárképző Tanszék által bekért dokumentáció alapján.