bezárás

Látványtervező Tanszék

Általános ismertető

A Látványtervező Tanszék képzése azt az egyetemes színházművészetben és mozgóképes művészetekben egyre erőteljesebben kirajzolódó tendenciát követi, amely szerint a komplex előadó-művészeti látványvilág megteremtése – vagyis a díszletek és jelmezek megalkotása – egységes foglalatban értelmezendő, s nemritkán egyazon művész kompetenciája. A Tanszék célja, hogy – az életszerűség alapvető követelményének szem előtt tartásával – a színházi vagy mozgóképes munkafolyamatba szervesen beilleszkedni tudó, de szuverén művészi szemlélettel és gondolkodással alkotó tervezőket neveljen.

Az oktatás két szintre oszlik. A hároméves alapképzési szak (BA) célja a mesterség megalapozása, elsajátíttatása, s ennek elvégzésével a hallgatók alkalmazott látványtervezői szakképesítést szerezhetnek három választható szakirányban: díszlet- és jelmeztervezés; jelmez- és bábtervezés; díszlet-, és bábtervezés. A képzés a hazai színházi és mozgóképes tervező-szakma kiemelkedő képviselői által vezetett kurzusokon történik, ezáltal a diákoknak lehetőségük van a legkülönbözőbb művészi megközelítések megismerésére.

Minden félévben színházi vagy mozgóképes szakmai gyakorlaton vesznek részt, ahol a kivitelező műhelyek munkájáról és a produkciós folyamatok valamennyi fázisáról közvetlen tapasztalatokhoz juthatnak.

A kétéves mesterképzési szakon (MA) a művészet személyes megközelítési lehetőségeinek és módszereinek széleskörű és sokrétű átadása a cél. A képzés végén a hallgatók látványtervező művész szakképzettséget szerezhetnek színházi szakirányban. A kiemelkedő színházi tervezők által vezetett művészetoktatás arra törekszik, hogy teljes körű színházi ismereteket nyújtson, és lehetővé tegye a hagyományos és új művészeti terepek kívánalmait egyaránt teljesíteni képes komplex alkotói megfelelést. Az integrált képzésnek köszönhetően a nálunk végzettek a digitális korszak teljes szellemi és technikai tudáskészletével felszerelkezve lépnek ki arra a munkaerőpiacra, amely a látványra épülő kulturális mezők folyamatos, korábban nem tapasztalt terjeszkedését és egymásba átnyúlását mutatja.

A Tanszék elkötelezetten támogatja a színházi formanyelvi kísérletezést, a művészeti társegyetemek diákjaival közösen megvalósítandó projektek létrehozását, valamint a szoros kapcsolattartást az előadó-művészet különböző területeinek legjelentősebb szakembereivel.

Tantárgycsoport / kreditháló

Látványtervezés alapképzési szak mintatanterv 2017-től
Látványtervező-művész mesterképzési szak mintatanterv 2017-től

A tanszék oktatói:

óraadó tanár
óraadó tanár
egyetemi tanár, Jászai Mari díj
egyetemi docens, Jászai Mari díj
óraadó tanár
óraadó tanár
óraadó tanár
egyetemi tanársegéd
óraadó tanár
óraadó tanár
óraadó tanár, Jászai Mari díj
óraadó tanár
óraadó tanár
óraadó tanár
óraadó tanár
óraadó tanár
címzetes egyetemi docens, óraadó tanár, Jászai Mari díj
óraadó tanár
óraadó tanár
óraadó tanár, Jászai Mari díj, Érdemes és Kiváló Művész
egyetemi docens, Jászai Mari díj,tanszékvezető