bezárás

Művészetelméleti Tanszék

Általános ismertető

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Művészetelméleti Tanszéke a művészeti, szakmai ismeretek kiegészítésére, az egyetemi rangú műveltség és szemlélet kialakítására valamint a művészeti tevékenységgel kapcsolatos korszerű (hazai és külföldi) elméleti álláspontok ismertetésére és közvetítésére törekszik. Tevékenységi területe a Művészettörténeti Tanszék munkájának komplementuma, minden olyan művészeti és művészettel kapcsolatos ismeret, vélekedés, teória, és szellemi magatartástípus közvetítése a Művészetelméleti Tanszék feladata, amely a Művészettörténeti Tanszék illetékességén és mozgásterületén kívülesik. E tekintetben a tananyag és a közvetített ismeretek meghatározása és egyeztetése vonatkozásában a Művészettörténeti Tanszékkel az együttműködés szoros és jó. A társtanszéki kollégákkal rendszeresen egyeztetünk és szakmai kapcsolataink is rendszeresek és jók. A Művészetelméleti Tanszék tevékenységi területe és működési célja kettős természetű. Az egyetemi szintű általános műveltség és a jelenben való tájékozódó-képesség garanciáit kínálja a hallgatóknak. Ezt kronologikus és diakronikus feltárási rendszerekben, leíró és elemző módszerekkel teszi. Egyrészt ismerteti Európa (de sok példa van rá, hogy távolabbi kontinensek, régiók) művelődése és gondolkodása főbb típusait és az átalakulási folyamatok főbb fordulópontjait és a kulturális és civilizációs paradigmaváltások jellegét és szerkezetét. Másrészt betekintést kínál a jelen (közel-múlt és közel-jövő) elméleti mozgásaiba, ismerteti az egyidejűen létező főbb tendenciákat, azoknak a művészeti életre és gyakorlatra való vonatkozásaival. A Művészetelméleti Tanszék jelentős részt vállal a Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktoriskolája elméleti kurzusainak kialakításában és az órák megtartásában is. Rendszeresen fogadunk más (hazai és külföldi) egyetemi kollégákat és magunk is rendszeresen adunk elő más (hazai és külföldi) egyetemieken, rendezvényeken.

A Művészetelméleti Tanszék szakirányú képzést nem folytat.

A képzés tartalmi arányai:

A Művészetelméleti Tanszék által kínált ismeretek alapozó, általános műveltséggel kapcsolatos garanciarendszerekben és ismeretközvetítő, speciális ismeretekre vonatkozó garanciarendszerekben körvonalazódnak. Mindkét területen a tanszák által kínált ismeretek az egyetem képzési koncepciójával és a társtanszékek ismeretközvetítő koncepciójával egyeztetett stratégiát követnek. Az első csoportba tartoznak a Filozófiatörténet, Kultúrtörténet, a Kulturális Antropológia, a Néprajz, az Építészettörténet, a Viselettörténet nevű kurzusok. A második csoportba tartoznak az Általános Médiatörténet, a Művészet-szemlélet, Modern Művészetfilozófia, a Kínai filozófia európai párhuzamai, a Múzeológia, Bevezetés a kortársművészetbe, a Kortárs magyar művészet, a Korunk építészete - műelemzés, a Szerzőijogi Ismeretek nevű kurzusok. Pillanatnyilag más (nem vizuálisan kommunikáló) művészeti ágak, irodalom és zene története, ill. főbb irányzatai tárgyakban a tanszék nem kínál kurzusokat, mivel ezen területek saját - a művészeti ágnak megfelelő - egyetemi képzéssel rendelkeznek, ahová az áthalgatás megengedett. Irodalom és irodalmi karakterű kurzusok a Vizuális Nevelési Tanszék keretei között a szakképzés speciális követelményeivel összefüggően folynak.

A tanszék fő kutatási területe:

Művészetelmélet, Kortárs filozófia, Kortársművészeti teória, Művészetfilozófia, Kultúrtörténet, Kulturális antropológia, Építészettörténet, Kortársépítészeti teória.

A tanszék oktatói:

művésztanár
egyetemi docens,stratégia rektorhelyettes, tanszékvezető

A tanszék által oktatott tantárgyak (MA)