bezárás

Tanárképző Tanszék

Tanárképző Tanszék

Általános ismertető

A tanárszakon vizuális nevelők képzése folyik. A szakirányú képzés célja, hogy az egyetemes és a magyar vizuális kultúra teremtő és közvetítő szerepére hivatásszerűen felkészítsen; hogy integrálja azokat az ismereteket, amelyeket a hallgatók szakmai és elméleti munkájuk során szereztek; valamint, hogy a hallgatók képesek legyenek a fentiek szakszerű átadására, - a tantervi követelményeknek megfelelően - minden általános-, közép- és felsőfokú intézményben, valamint a vizuális közművelésben. A Tanárképző Szak az ott folyó munkán keresztül reagál a kultúra, különösen a vizuális kultúra megváltozott összetételére és szerkezetére. Az infrastrukturális háttér fejlesztésében pedig a korszerű vizuális technika fejlődését, másrészt a hallgatók igényét, a technikai és oktatási gyakorlat kialakítását tartja elsődleges szempontnak. A Tanárképző Szakra sikeres alkalmassági vizsgát követően lehet bekerülni. A vizuális nevelőtanár diploma művészi rajz, ábrázoló geometria -és művészettörténet szakos középiskolai tanári képesítést ad. A tanári oklevelet a graduális nappali képzés keretén belül a művész oklevéllel párhuzamosan lehet megszerezni, ez esetben a képzési idő öt év. Három éves a képzés azoknak a hallgatóknak, akik valamelyik főiskolán, vagy más egyetemen szerzett tanári oklevéllel, vagy legalább ott elvégzett 4 félévet igazoló bizonyítvánnyal rendelkeznek.

Mintatanterv: Képzőművész-tanár mesterképzési szak

A tanszék oktatói:

óraadó tanár
egyetemi adjunktus
egyetemi docens,tanszékvezető
egyetemi tanársegéd