bezárás

Dr. Duró Győző DLA

óraadó tanár
Látványtervező Tanszék

Publikációk

Könyvek

Forráskiadások:

BELLA István: Margit-passió. Szerkesztette, jegyzetekkel ellátta és a kötetzáró interjút készítette: D. Gy. Székesfehérvár, 2001., Árgus Kiadó. 121 p.
Bűbájosok versengése. Japán népmesék Hukaya Berta fordításában. Szerkesztette, a szöveget a japán eredetivel (Hukaya Sitosi közreműködésével) egybevetette, az utószót és a szómagyarázatokat írta: D. Gy. Budapest, 1990., Múzsák Közművelődési Kiadó. 147 p.
HÁY János: A Senák. Istendráma két részben. A szöveget gondozta és a kötetet szerkesztette: D. Gy. Bp., 2004., Nemzeti Színház – Palatinus. 98 p.
KOKUBU Tamocu: A japán színház. Fordította: Kopecsni Péter. Színházi szempontból ellenőrizte, az utószót írta, illetve a könyvben előforduló japán színdarabok jegyzékét és a bibliográfiát összeállította: D. Gy. Bp., 1984., Gondolat. 183 p.
NAKAMURA Matazó: Kabuki az öltözőben és a színpadon. Egy kabukiszínész élete. Fordította: Fábri Péter. A fordítást az eredetivel egybevetette, szakmai szempontból ellenőrizte és jegyzetekkel kísérte, az előszót, a kabukiszótárt, az egyéb japán színházi szakkifejezések magyarázatát írta, valamint a bibliográfiát összeállította: D. Gy. Bp., 1992., Gondolat. 256 p.
4 dráma. (Gesine Danckwart: Mindennapi kenyerünk, ford.: Szilágyi Mária; Jevgenyij Griskovec: Tél, ford.: Tompa Andrea; Serge Kribus: A nagy visszatérés, ford.: Lakos Anna; Karel Steigerwald: Színésznők, ford.: Huszár Sylvia.) A kötet szakmai konzulense: D. Gy. VILÁGSZÍNHÁZ, 2002/4–5. 142 p.
Nó-drámák. Középkori japán színjátékok Kemenczky Judit fordításában. Szerkesztette, a fordítást a japán nyelvű szöveggel (Kobajasi Noriko közreműködésével) egybevetette, színházi szempontból ellenőrizte, a bevezető tanulmányt és a nó-lexikont írta, a jegyzeteket kiegészítette, valamint a bibliográfiát összeállította: D. Gy. Bp., 1994., Orpheusz Könyvkiadó. 215 p.
SACHS, Hans: A lovag meg az ibolya. Harminchárom farsangi komédia és egy svank Mann Lajosfordításában. Szerkesztette: D. Gy. (Technikai hiba folytán nevem az impresszumból kimaradt.) Bp., 1999., Orpheusz Könyvkiadó. 524 p.
SHAKESPEARE, William: Hamlet, dán királyfi. Fordította: Mészöly Dezső (Arany János másfél száz sorát felhasználva). Szerkesztette: D. Gy. Bp., 1996., Új Színház – Dyfon Kft. 120 p.
A szolnoki Szigligeti Színház műsora. I–VII. kötet.(I. Albee: Nem félünk a farkastól, 186 p.; II. Tolsztoj – Rozovszkij: Legenda a lóról, 144 p.; III. Örkény István: Vérrokonok, 154 p.; IV. Mrożek: Tangó, 164 p.; V. Keleti István: Pacsuli palota, 94 p., VI. Ismeretlen szerző: Bakhus, 150 p.; VII. Shakespeare: Macbeth, 182 p. Szerkesztette:D. Gy. Szolnok, 1978–79., Szigligeti Színház – Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár.
Thalia Savariában. A Karneválszínház három éve, 2002–2004. (Duró Győző – Bella István: Szent Márton-játék; Hamvai Kornél: Játék az isteni Claudiusról; Hamvai Kornél – Varró Dániel: Szombathelyi pajzánságok; André de la Vigne: A molnár, akinek a lelkét az ördög pokolra viszi – Képes Júlia fordítása.) Szerkesztette: D. Gy. Szombathely, 2004., Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány. 207 p.

Oktatási segédanyag:

Dramaturgiai olvasókönyv. Szerkesztette: D. Gy. és Nánay István. Bp., 1993., Marczibányi Téri Művelődési Központ. 160 p.

Egyéb:

„Íme, hát megleltem házamat…” Thália új otthona Savariában. Emlékkönyv a szombathelyi Weöres Sándor Színház új épületének megnyitására. Szerkesztette: D. Gy. Szombathely, 2011, Weöres Sándor Színház – Apáczai Kiadó. 96 p.

Könyvfejezetek

Kőműves Kelemen. Elemzés és leírás. = „Így rendeztem…”, III. kötet. Szerk.: Máté Lajos. Bp., 1982., Múzsák. 7–19. pp.
Nádas Péter. = Hiánydramaturgia. Szerk.: Vinkó József. Bp., 1982., Népművelési Propaganda Iroda. 42–65. pp.
Színház az örökkévalóságnak. = Kokubu Tamocu: A japán színház. Bp., 1984., Gondolat. 89–125. pp.
Japán Holdja. = Bűbájosok versengése. Szerk.: D. Gy. Bp., 1990., Múzsák. 137–142. pp.
Kalauz a kabukihoz. = Nakamura Matazó: Kabuki az öltözőben és a színpadon. Bp., 1992., Gondolat. 9–14. pp.
Drámák betűsírban?Miért hiányoznak színpadjainkról Páskándi Géza drámái? = Mi nékem az igazság? Szerk.: Muzsnay Árpád. Szatmárnémeti, 2000., Kölcsey Kör. 46–55. pp.
Szent Márton-játék, melyet az Úr 2002. esztendejében Szombathely városa nemes közönségének épülésére Savaria messze földön híres szülöttéről Sulpicius Severus életrajza és André de la Vigne misztériumjátéka nyomán D. Gy. szerkesztett egybe, ékes versezetekkel Bella István látta el, zengő muzsikát pedig Vedres Csaba szerzett hozzá. = Thalia Savariában. Szombathely, 2004., Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány. 11–67. pp.
A Világirodalmi Lexikon 14–18. kötetének színész, színészi alkotás, színjátéktípusok, színpadformák, színváltozás, térszínpad, ünnepi színjátékok, virág (hana), yugen és Zeami címszavai.
A Magyar Nagylexikon bohóc, illetve távol-keleti színházi címszavai.

Tanulmányok

A bunraku avagy embereket mozgató bábok. = SZÍNHÁZ, 1987. december, 38–46. pp.; illetve = Ember és báb. Szerk.: Tömöry Márta. Bp., 1990., Múzsák. 102–113. pp.
„De profundis” avagy merre tovább? = NÉPMŰVELÉS – SZÍNKÉP, 1980. szeptember, 2–6. pp.
A gonoszság gyötrelmei. A szecsuani jólélek a milánói Piccolo Teatro előadásában. = SZÍNHÁZ, 1982. november, 28–35. pp.
„Ezek az emberek álmaimban születtek…”. Bulgakov Menekülésének filológiai problémái. = SZÍNHÁZ, 1985. február, 29–35. pp.
„Pekingi opera”. = SZÍNHÁZ, 1985. március, 20–25. pp.
Cheo. Egy igazi népszínház. = SZÍNHÁZ, 1986. szeptember, 35–40. pp.
Az értelmezés:véleményalkotás. = KRITIKA, 1987. szeptember, 13–14. pp.
„Valaki történik...”. A nóról – öt tételben. = VILÁGSZÍNHÁZ, 1989. november–december, 1–13. pp.; 1990. I. negyedév, 26–32. pp.; II. negyedév, 26–35. pp.; III. negyedév, 50–59. pp.; illetve = Nó-drámák. Szerk.: D. Gy. Bp., 1994., Orpheusz. 7–29. pp.
„Bolond szavak”. A kjógenről. = VILÁGSZÍNHÁZ, 1990. IV. negyedév, 27–40. pp.
A magyar –japán színházi kapcsolatok kronológiája a kezdetektől napjainkig. = VILÁGSZÍNHÁZ, 1991. I. negyedév, 71–80. pp.
Érósz és Thanatosz. = Romeo és Júlia. Műsorfüzet. Veszprém, 1991., Petőfi Színház. 10–20. pp.
Ünnepi színjátékok –színjátékos ünnepek. = ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE, 1995. december, 23–30. pp.
Szent Margit műhelye. = ÁRGUS, 2001. július–augusztus, 95–101. pp.

Színikritikák

Caligula. = VIGILIA, 1976. június, 420–421. pp. (K. V. monogrammal szignálva.)
A harsány Moliere. = KRITIKA, 1977. január, 30–31. pp.
Megjegyzés a díszletről és a szendvics-emberről. = ÉLET ÉS IRODALOM, 1977. december 17. 13. p.
Megjegyzés egy túl szép színházról. = ÉLET ÉS IRODALOM, 1978. március 18. 12. p.
Megjegyzés a Lyukasóráról. = ÉLET ÉS IRODALOM, 1978. április 8. 12. p.
Vendégjátékok után. = SZÍNHÁZ, 1979. február, 37–40. pp.
Távol-keleti színjátékok – másodkézből. = SZÍNHÁZ, 1987. február, 36–42. pp.

Interjúk

Tárlatszimultán. Interjú Szervátiusz Jenővel és Nagy Imrével. = BÖLCSÉSZ – alkotóköri különszám. Szeged, é. n. (1974.), JATE BTK. 69–73. pp.
(Magyar Fruzsinával közösen:) Beszélgetés Ruszt Józseffel. = KRITIKA, 1977. március, 11–12. pp.; illetve = Ruszt József: A Föld lapos és négy angyal tartja. Veszprém, 2004., Veszprémi Petőfi Színház – Zala Megye Önkormányzata. 61–68. pp.
Min dolgozik Tornai József? = ÚJ TÜKÖR, 1977. május 15. 28. p.
(Magyar Fruzsinával közösen:) Beszélgetés Székely Gáborral. = KRITIKA, 1977. június, 13–14. pp.
Min dolgozik Csorba Győző? = ÚJ TÜKÖR, 1977. július 17. 29. p.
(Magyar Fruzsinával közösen:) Beszélgetés Lengyel Györggyel. = KRITIKA, 1977. szeptember, 10–11. pp.
(Magyar Fruzsinával közösen:) Beszélgetés Zsámbéki Gáborral. = KRITIKA, 1977. október, 20–21. pp.
(Magyar Fruzsinával közösen:) Beszélgetés Babarczy Lászlóval. = SZÍNHÁZ, 1978. március, 30–34. pp.
(Magyar Fruzsinával közösen:) Beszélgetés Valló Péterrel. = SZÍNHÁZ, 1978. június, 28–30. pp.
(Magyar Fruzsinával közösen:) Beszélgetés Paál Istvánnal. = SZÍNHÁZ, 1978. október, 32–35. pp.
„Jó reggelt és jó estét” – a viszontlátásra! = MAGYAR IFJÚSÁG, 1979. április 13. 30–31. pp.
A mozgások tervezője:Dölle Zsolt. = SZÍNHÁZ, 1979. május, 39–42. pp.
„A legfontosabb munkámnak tartom”. Beszélgetés Paál Istvánnal a Kőműves Kelemen rendezéséről. = „Így rendeztem…”, III. kötet. Szerk.: Máté Lajos. Bp., 1982., Múzsák. 20–27. pp.
„Ki vagy te, Margit?” Beszélgetés Bella Istvánnal és Rossa Lászlóval. = Bella István: Margit-passió. Székesfehérvár, 2001., Árgus. 107–121. pp.

Egyéb színházi tárgyú közlemények

Bevezető Székely László Jászai-díjas díszlettervező kiállításához. = Székely László díszlettervező kiállítása. Katalógus. Zalaegerszeg, 1979., Zala Megyei Művelődési Központ. 3. p.
Minősítési jegyzőkönyvek. = A kritika mérlegén. Amatőr színjátékok 1967–1982. Szerk.: Debreczeni Tibor. Bp., 1982., Múzsák. 163–168. pp.
Drámapályázat Veszprémben. = SZÍNHÁZ, 1992. május, 47. p.
„Négy egyforma darabba…” = SZÍNHÁZ, 1992. július, 42. p.
Egy fantomszerző látomása a forradalom fantomjáról. = SZÍNHÁZ, 1994. június, drámamelléklet 1–2. pp.

Válogatott bibliográfia

BALASSA Eszter: Székely Gábor, Catullus, 1987. In: A 20. századi magyar színháztörténeti kánon alakulása. Szerk.: Jákfalvi Magdolna. Bp., 2011, Balassi Kiadó – Színház- és Filmművészeti Egyetem. 171–175. pp.
BALOGH Gyula: A kortárs dráma otthona lehet a Nemzeti. = MAGYAR HÍRLAP, 2003. január ?, 18. p.
BÉRCZES László: A végnek végéig: Paál István. Interjúkötet. Bp., 1995., Cégér. 55–56.; 73–76.; 107–115. pp.
BOZSÁN Eta: „Mi maga, dramaturg?” Interjú. = PESTI MŰSOR, 1997. július 24–30. 8–9. pp.
JÁSZAY Tamás: Irány Szombathely! = CRITICAI LAPOK, 2005/7–8. 23–24. pp.
KARSAI György: Volt egyszer egy szezon, III. = SZÍNHÁZ, 2005. július, 7. p.
METZ Katalin: A szürke eminenciás. Interjú. = ÚJ MAGYARORSZÁG, 1994. március 16.
MIKLÓS Pál: Nó-kalauz. = SZÍNHÁZ, 1994. augusztus, 46–48. pp.
NÁNAY István: Kivégzés három felvonásban. Interjú. = SZÍNHÁZ, 2000. október, 19–25. pp.
ÖLBEI Lívia: Áldozat a hely szellemének. Interjú. = VAS NÉPE, 2004. augusztus 19.
ÖLBEI Lívia: A dráma csodálatos élete. = VAS NÉPE, 2004. augusztus 18.
(ÖLBEI Lívia:) Bűn és erény történetét írta. Goethe példaképének tartotta Sachsot. Interjú. = VAS NÉPE, 2006. augusztus 18.
SIMON-NÉMETH Adél: Kelepcében a szájhős. Nem kérkedtek, csak hetvenkedtek. = SAVARIA FÓRUM, 2007. augusztus 25. 5. p.
SZABÓ-SZÉKELY Ármin: Paál István, Kőműves Kelemen, 1973. In: A 20. századi magyar színháztörténeti kánon alakulása. Szerk.: Jákfalvi Magdolna. Bp., 2011, Balassi Kiadó – Színház- és Filmművészeti Egyetem. 67–80. pp.
SZÁLE László: Mintha kiment volna a divatból. Interjú. = MAGYAR IFJÚSÁG, 1982. augusztus 27. 26–27. pp.
SZÉKELY György: Egyre közelebb – egyre távolabb. = SZÍNHÁZ, 1994. augusztus. 45–46. pp.