bezárás

Kriston László

egyetemi adjunktus
tudományos kutató
Restaurátor Tanszék

Életrajz

Ungvár, 1942

Végzettség és szakképzettség:

1982 Radiológiai vizsgáló, ISZTI továbbképző tanfolyam
1960 - 1965 ELTE TTK Fizikus Szak
1960 Érettségi Nagykanizsán a Landler Jenő Gimnáziumban

Munkahelyek:

1972- től óraadó tanár, majd adjunktus a Magyar Képzőművészeti Főiskola, Restaurátorképző Intézetében (2000-től Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszéke)
1996 - 2004 Kriminalisztikai Osztály osztályvezető helyettese, Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet
1991 - 2004 A Krimináltechnikai Csoport vezetője, Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet
1965 - 2004 kutató fizikus, Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet

Tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság:

2003 A Magyar Képzőművészeti Egyetem Díszdoktora

Alapítótag, DONÁTOR Alapítvány

Az MTA VEAB Archeometriai Munkabizottságának tagja

Kitüntetések:

1984 Legfőbb Ügyészségi Dícséret

Munkásság:

Szakértői tevékenység
 

2011-től a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület  Műtárgyhamisítás elleni munkacsoportjának szakértője

1993-tól Legfőbb ügyészségi tanácsos

Főbb kutatási területek


1967-től iratszakértői technikai anyagvizsgálatok

1967-től autólakk bevonatok és autófestékek kriminalisztikai vizsgálata

1967-től mikromennyiségű vagy mikroméretű anyagmaradványok vizsgálatának lehetőségei

1967-től műtárgyak természettudományos vizsgálata, a különféle nagyműszeres és fototechnikai vizsgálatok hasznosítása a műtárgyvizsgálatban

1985-től műtárgyakkal kapcsolatosan elkövetett bűncselekmények és azok megelőzésével kapcsolatos kérdések vizsgálata

1990-től kriminalisztikai céllal mintegy 1000 helyről származó magyarországi talajminta vizsgálata, kriminalisztikai talajtérkép készítése

Kriminalisztikai textilvizsgálatok

Művészeti pigmentek mikroszkópos és nagyműszeres vizsgálata

Falazatokat károsító sók vizsgálata

Néhány fontosabb műtárgyvizsgálat


1972-től 2004-ig rendszeresen végez röntgen-radiográfiás, és röntgendifrakciós, mikroszkópos, valamint különleges fototechnikai vizsgálatokat a legnagyobb magyarországi múzeumok (Szépművészeti Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria, Magyar Nemzeti Múzeum, stb.), gyűjtemények valamint önálló tevékenységet folytató restaurátorok számára. Több száz műtárgyat vizsgál ez idő alatt. 2004-től a Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszékén folytatja a műtárgyak mikroszkópos vizsgálatát.

2009-2010 Sümeg, Urunk Mennybemenetele plébániatemplom, F.A. Maulbertsch falképei és az azokat károsító sók vizsgálata

2009 Abaújvár, a református templom középkori falképek és az azokat károsító sók vizsgálata

2001 Brigetiói római kori falfestmények vizsgálata. A vizsgálati eredmények megjelentek:
Borhy László: Pannoniai falfestmény. A Négy Évszak, az Idő és a Csillagok ábrázolása egy brigetiói mennyezetfestményen. Enciklopédia Kiadó. Budapest. 2001. 148 old.

1998 A Sándor palota ásatásainak alkalmával előkerült középkori Madonna szobor vizsgálata

1996 MS-mester Vizitáció képének vizsgálata

1996 A Feldebrői altemplom falképeinek vizsgálata

1987 Munkácsy Mihály: Krisztus Pilátus előtt című festményének vizsgálata

1987 A soproni „vörös sánc” anyagvizsgálatai

1985 A Corvina kódexek díszítőfestéséhez felhasznált anyagok vizsgálata

1979 Francisco de Goya y Lucientes: José Antonio Marqués de Caballero képmása

1976 A kisszebeni Szent Anna oltár predellájának vizsgálata

Római- és bronzkori kerámiák, római kori falképek vizsgálata

A Magyar Nemzeti Galéria középkori oltárainak és táblaképeinek vizsgálata

Szakmai konferenciák, előadások

2012 október 03. - Előadás a rendőrség bűnügyi állományának tagjai számára a műtárgyvizsgálatok alkalmazási lehetőségeiről a hamisítások felderítésében II., ISEC Program, Nemzeti Nyomozó Iroda Műkincsvédelmi Alosztálya, a műkincsvédelem rendőri kapacitásainak megerősítésére irányuló képzése.

2012 szeptember 19. - Előadás a rendőrség bűnügyi állományának tagjai számára a műtárgyvizsgálatok alkalmazási lehetőségeiről a hamisítások felderítésében I., ISEC Program, Nemzeti Nyomozó Iroda Műkincsvédelmi Alosztálya, a műkincsvédelem rendőri kapacitásainak megerősítésére irányuló képzése.

Előadás  Munkácsy Mihály: Krisztus Pilátus előtt című festménye vizsgálatairól                          

1999 július 1-2. – Járó Márta, Kovács Petronella, Kriston László, Török Klára: Néhány vizsgálati eredmény az MNM kutatólaboratóriumából. Előadás „A Közgyűjtemények és a Tudomány” című konferencián. Budapest.

1998 május 2. - A római kori falfestészet Pannoniában. Nemzetközi konferencia a pannoniai falfestészet problémáiról. Komárom. Előadás.

1998 április 27-május 1. - Kriston, L. - Török, K. - Gatter, I.: Occurrence of Fluorite on Medieaval Hungarian Polychrome Stone Sculpture. Előadás a 31. Nemzetközi Archeometriai Szimpózium. Budapest.

1997 A soproni Vörös Sánc röntgendiffrakciós vizsgálata. Előadás a Magyar Tudomány Napja alkalmából tartott A föld- és környezettudományok szerepe
történeti örökségünk megôrzésében című konferencián. MTA Geokémiai Kutatólaboratóriuma

1981 június 15-18. – Római kori kerámiák vizsgálata optikai emissziós színképelemzéssel, röntgendiffrakcióval, Mösbauer- és infravörös spektroszkópiával, valamint elektronsugaras mikroelemzéssel. Előadás a XXIV. Magyar színképelemző vándorgyűlés alkalmából. Miskolc.

Oktatói tevékenység

Témavezető a Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájában: Vihart Anna: Szerves és szervetlen fekete és szürke pigmentek fénymikroszkópos vizsgálatai és kimutatási lehetőségei. 2012-ben megvédett doktori disszertáció; Török Adél témavezetője.

TÁMOP 4.2.2/B-10/1 kódszámú, a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló "Tudományos képzés műhelyeinek támogatása" című pályázat keretében végzett „A Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájában folyó képzés színvonalának és minőségének fejlesztése”-hez kapcsolódó restaurátori kutatási programban is önkéntes szakmai segítséget nyújt.

A MKE KMOP-4.2.1/B-10-2011-0003
Projekt neve: A Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátorképző Intézetének oktatási és kutatási infrastruktúrájának bővítése, illetve megújítása pályázathoz szakmai segítséget nyújt
Témavezető a Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszékén (többek között Dalos Viktória, Dóka Sára, Énekes Eszter Rita, Feketics Erika, Galambos Éva, Pecze Éva, Török Adél, Váli Zsuzsánna szakdolgozatának témavezetője)

A restaurátorképzés színvonalának növelése, valamint a kutatómunka segítése érdekében kidolgozta a vizsgálati eredmények gyors feldolgozását, dokumentálást és archiválást lehetővé tevő laboratóriumot ami a FEFA III. és V. fordulóján nyert pénzzel zömében meg is valósult. Kutatásai eredményeit közvetlenül beépíti az oktatási anyagba, megteremtve ezzel is a magas szintű oktatás egyik feltételét. A művészeti műtárgyak és a régészeti anyagok vizsgálati eredményeiből az évek során egy egyre bővülő oktatási segédanyagot állított össze.

1985 óta a diplomázó restaurátor hallgatók felügyelete alatt végzik a műtárgyak mikroszkópos vizsgálatait, valamint a fototechnikai vizsgálatok kiértékelését.

1972-től oktatja a Restaurátori fizika és analítika tantárgyakat a Magyar Képzőművészeti Főiskola (ma Egyetem) Restaurátorképző Intézetében (ma Restaurátor Tanszék), kezdetben mint óraadó tanár, majd mint egyetemi adjunktus.