bezárás

Képgrafika műtermi és műhelygyakorlat

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
20Gy 1016Gy 816Gy 816Gy 816Gy 816Gy 820Gy 1020Gy 1020Gy 2020Gy+Dm 22

 

A tantárgy címe: Képgrafika műtermi és műhelygyakorlat
A tantárgy rövidített címe: Műt.gyak.
Tantárgykódja: KGSZK
Felelős tanszéke: Grafika Tanszék
Oktatója: Berentz Péter, Eszik Alajos, König Róbert, Lengyel András, Madácsy István, Somorjai Kiss Tibor, Szurcsik József,
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előírt
Képzési idő szemeszterekben: 10 félév
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 1-10. szemeszter
Képzési idő hetente: 20 óra
Tanulmányi szint: Diploma feltétel
Tanórák száma összesen: 540 óra/év
A tantárgy kredit értéke: Műtermi és műhelygyakorlat+Grafikai technikák: 10 kredit
Az oktatás nyelve: Magyar
Tanulmányi előkövetelmények: A félévek egymásra épülnek..
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: A műtermi munka során felmerülő szakmai problémák kijelölése és megoldása. Az általános művészettörténeti és művészetelméleti tájékozottság mellett a hallgató munkáival párhuzamban hozható magyar és nemzetközi képzőművészek alkotásainak alapos ismerete.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Rendszeres konzultáció, havi szakmai ellenőrzések és szemeszterenkénti kiértékelések (osztályzás)
Az osztályzat kialakításának módja: Alapozóképzésben a tantárgyi program által megszabott feladatok közös értékelése (a szakmai osztályzatra az osztályvezető mesterek tesznek javaslatot, a döntés közös)
A szakképzésben a hallgató által kialakított kialakított egyéni szakmai program eredményét a tanszék oktatói közösen értékelik, a szakmai osztályzatra az osztályvezető mesterek tesznek javaslatot, a döntés közös.
A diplomamunkát diplomabíráló bizottság értékeli.
Vizsgakövetelmények: Azonos a félév/évvégi számonkérés követelményeivel.
Oktatási módszerek: Képgrafika szakirányú képzés - a grafika sajátos összetettségéből adódóan - rendkívül kiterjedt, széles körű ismeretek átadásával próbálja hallgatóit felkészíteni.
Javasolt tanulási módszerek: A csoportos és egyéni konzultációkon keresztül a szakmával kapcsolatos minél több ismeretet megszerzése a művészi személyiség kiteljesedésének érdekében. Széleskörű műveltség megszerzése az egyéni érdeklődés figyelembevételével.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: Alapképzés: 20-25
Szakképzés: 8-12
Diplomamunka: 5-10 + szakdolgozat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Egyéni elképzelések alapján születő grafikai programok végrehajtása.
Az egyéni érdeklődésnek megfelelő szakmai feladat és ennek megvalósításához olyan grafikai műfaj, illetve technika keresése, amelyek a művek megvalósítását elősegítik.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Sajátos grafikusművész képzés, mely a rajzi alapozásra épül. Célja olyan művészek képzése, akik számára az autonóm művészi grafikai műfajok jelentik a legfőbb kifejezési formát. Fontos cél, megfelelő tapasztalat megszerzése a művészi sokszorosító grafikai eljárásokban, valamint a művészeti hagyományokban és a kortárs művészetben tájékozott, szakmailag felkészült, fejlett esztétikai érzékkel és sajátos szuggesztív művészeti arculattal rendelkező művészek kibocsátása. A művészeti ágról szerzett átfogó ismeretek birtokában a hallgatók alkalmasak legyenek tanulmányaik végén diplomájuk elkészítésére és megvédésére, valamint hogy megállják a helyüket a képzőművészeti életben.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként):

Alapképzés (Eszik Alajos, König Róbert, Madácsy István, Berentz Péter): Az első négy szemeszternyi képzésünk első felében rajzi alapozást, ezen belül a problémaközpontú, funkcionális stúdiumokat folytatunk. Feladatok: fej, és aktrajz, környezet és figura, belső pályázatok adott témakörben, adott technikával, a grafikai archívumok tanulmányozása. Feladatokon kereszül oktatjuk a grafikai alapgondolkodás megtanítható szabályait.  Kurzusok és műhelymunka keretén belül sajátítják el hallgatóink a hagyományos sokszorosító eljárások alapelemeit (magas-, mély-, síknyomás).

Szakképzés (Somorjai Kiss Tibor, Lengyel András, Szurcsik József, Madácsy István): A szakképzés további négy szemeszterből áll, amely folytatólagosan foglalkozik a szakmához tartozó intellektuális, személyiségfejlesztő kérdésekkel is. Egyéni elképzelések alapján születő grafikai programok végrehajtásának támogatásával igyekszünk elősegíteni a személyiség fejlődését az egyéni érdeklődésnek megfelelően, szabad teret adva a művészeti ág teljes spektrumában.

Diplomamunka (Somorjai Kiss Tibor, Lengyel András, Szurcsik József)
A diplomázó hallgató az előző nyolc szemeszter alatt végzett munka eredményeit, szakmai tapasztalatait és tudását az elkészített diplomamunkán keresztül mutatja be. Különféle műfaj-variációkra épülő grafikai sorozat, szabad grafika, egyedi rajz, könyvillusztráció, művészkönyv, illusztrációs sorozat, grafikai installáció stb.

Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Ales Krejca: A művészi grafika technikái, Corvina
Riva Castelman: Prints of the 20th Century F.N.306
Werner Cermak: Szitanyomás, Ipari szakkönyvtár N432
Michel Caza: La Serigraphie,
Grafphik der Welt
Jürhe Wistmann Josef Albers FV.2087
Werner Spies: Albers FV. 2394
Szőnyi István: A képzőművészet iskolája II. kötet N. 256
Bamber Gascoigne: How to identify Prints N. 618
Graphica Hungarica II. S. 1134
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Magas- és mélynyomó műhely, marató helyiséggel:
Litográfia műhely:
- litográfiai sajtók
- litográfiai kövek
Szitanyomó műhely:
- komplett nyomdai felszereléssel
Számítógépes labor
Egyéb felszerelések:
- fotólabor
Tanszéki archívum:
1890-es évektől kezdődően napjainkig gyűjtött grafikai anyag