bezárás

Művészettörténet szeminárium – Ókor

Kód:

MTOMS

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:


Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2Gy 32Gy 3

 

Művészettörténet szeminárium – Ókor 1

A tantárgy címe: Művészettörténet szeminárium – Ókor 1
A tantárgy rövidített címe: Ókor 1
Tantárgykódja: MTOMS
Felelős tanszéke: Művészettörténet tanszék
Oktatója: Dr. Fábián Zoltán Imre
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Szabadon választható
Képzési idő szemeszterekben: 1 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10):

1. szemeszter

Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Alapképzési modull
Tanórák száma összesen: 24 óra
A tantárgy kredit értéke: 3/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: Részvétel az órákon történő elemzéseken, önálló felkészüléssel referátum, szemináriumi dolgozat elkészítése.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Szemináriumi dolgozat, referátum.
Az osztályzat kialakításának módja: A szemináriumi dolgozat és az órákon nyújtott teljesítmény alapján.
Vizsgakövetelmények: -
Oktatási módszerek

Vetített képekkel illusztrált előadás, műtárgyelemzés.

Javasolt tanulási módszerek: Az órákon való részvétel, könyvtári, múzeumi tájékozódás.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 2 feladat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Szemináriumi dolgozat, referátum.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Az őskor és ókor művészettörténete előadások egyes témáinak és kérdéseinek szemináriumi munkával való feldolgozása, bevezetés a műtárgyak elemzésébe.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Az ókori Egyiptom művészetének kronologikus feldolgozása a predinasztikus kortól a Késői Korig, kitekintéssel a Ptolemaiosz- és a római korra az egymást kiegészítő és olykor átfedő műfajok szerinti megközelítésben, illetve az alkotások tematikai csoportosításában.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): - Baines, J.–Malek, J.: Az ókori Egyiptom Atlasza, Helikon, Bp. 1993. és további kiad.
- David, A.R.: Az egyiptomi birodalmak, /A múlt születése/ Helikon, Bp. 1986.
- Malek, J.: Egyptian Art. /Art&Ideas/ Phaidon Press Ltd, London 1999.
- Robins, G.: The Art of Ancient Egypt. The British Museum Press, London 1997.
- Egy-egy további rövid tanulmány feldolgozása, mely a hallgató által választott témához kapcsolódik.

 

Művészettörténet szeminárium – Ókor 2

A tantárgy címe: Művészettörténet szeminárium – Ókor 2
A tantárgy rövidített címe: Ókori művészet. A feltárástól a publikációig
Tantárgykódja: MTOMS
Felelős tanszéke: Művészettörténet tanszék
Oktatója: Dr. Fábián Zoltán Imre
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Szabadon választható
Képzési idő szemeszterekben: 1 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10):

2. szemeszter

Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Alapképzési modull
Tanórák száma összesen: 24 óra
A tantárgy kredit értéke: 3/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: Részvétel az órákon történő elemzéseken, önálló felkészüléssel referátum, szemináriumi dolgozat elkészítése.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Szemináriumi beszámolók / szemináriumi dolgozat / saját prezentációs alkotás
Az osztályzat kialakításának módja: A szemináriumi dolgozat és az órákon nyújtott teljesítmény alapján.
Vizsgakövetelmények: -
Oktatási módszerek Előadás, könyv-, folyóirat- és film-elemzés, konzultáció, saját alkotás prezentációja
Javasolt tanulási módszerek: Az órákon való aktív részvétel, kötelező és ajánlott irodalom olvasása, könyvtári, múzeumi tájékozódás.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 2 feladat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Szemináriumi dolgozat, saját alkotás.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Távlati cél, hogy a hallgatók alkalmazni tudják a szerzett ismereteket és gyakorlatot könyvillusztrációk, múzeumi, kiállítási installációk, előadások, filmek, digitális rekonstrukciók stb. létrehozásakor, s mindez önálló, nem alkalmazott jellegű művészi munkájukban is inspirációt jelenthet.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): - Ásatások, terepmunka, múzeumi, gyűjteményi, hagyatéki “ásatások”.
- Tudományos publikációk (a heidelbergi Theben sorozat).
- Múzeumi, gyűjteményi katalógusok, vezetők.
- Népszerűsítő folyóiratok, speciális közönség tájékoztató folyóiratai (Egyptian Archaeology, Minerva).
- Didaktikus és/vagy kommersz (rekonstruált látványtérképek, fóliás rekonstrukciók: Róma).
- Digitális rekonstrukciók nyomtatott könyvben, TV-filmen, videón, CD-n, DVD-n (Pompeii).
- Ismert anyag reprezentatív újraközlése – művész a művészről (Shedid: Senedjem).
- Egyiptomi ásatás anyagának feldolgozása: Nefermenu sziklasírja (TT 184).
- A feltárást kiváltó és befolyásoló tényezők.
- A feltárt anyag (építészeti, murális, tárgyi és emberi leletek).
- Dokumentációs lehetőségek, kötelezettségek (napló, építészeti felmérés, rajz, fénykép, digitális rajzok).
- Analízis (alkotói technikák, párhuzamok).
- Értelmezés, kontextus-vizsgálat.
- A publikáció, prezentáció, illusztráció ideális és reális lehetőségei.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Thebensorozat, Egyptian Archaeology, Minerva, A.G. Shedid: Senedjem…, Kákosy–Fábián, et al.: Djehutymes

 

 

- Baines, J.–Malek, J.: Az ókori Egyiptom Atlasza, Helikon, Bp. 1993. és további kiad.
- David, A.R.: Az egyiptomi birodalmak, /A múlt születése/ Helikon, Bp. 1986.
- Malek, J.: Egyptian Art. /Art&Ideas/ Phaidon Press Ltd, London 1999.
- Robins, G.: The Art of Ancient Egypt. The British Museum Press, London 1997.
- Egy-egy további rövid tanulmány feldolgozása, mely a hallgató által választott témához kapcsolódik.