bezárás

Analitika

Kód:

REANL

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Restaurátor Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2Mf 22K 3

 

A tantárgy címe: Analitika
A tantárgy rövidített címe: Analitika
Tantárgykódja: REANL
Felelős tanszéke: Restaurátor tanszék
Oktatója: Kriston László
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előírt
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 5., 6. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Szakképzési modul
Tanórák száma összesen: 54 óra
A tantárgy kredit értéke: Első szemeszter: 2,
Második szemeszter: 3.
Az oktatás nyelve: Magyar
Tanulmányi előkövetelmények: A fizika 1., 2. tárggyal együtt kell teljesíteni.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Kollokvium
Tanulmányi követelmények: Az órán elhangzottak ismerete.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Szóbeli vizsga.
Az osztályzat kialakításának módja: A vizsgán nyújtott teljesítmény.
Vizsgakövetelmények: A leadott elméleti tananyag.
Oktatási módszerek: Előadás, gyakorlati példák ismertetése.
Javasolt tanulási módszerek: Előadásokon való részvétel, konzultáció, könyvtárhasználat.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: -
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: -
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Az elméleti fizika órán tanult, a restaurálás szempontjából fontos vizsgálatokkal kapcsolatos gyakorlati elsajátítása a cél.
Főként a mikroszkópi vizsgálatok, az optikai jellemzők alapján történő meghatározás, a mikrokémiai vizsgálatok, a nagyműszeres vizsgálatokat megelőző mintapreparálás képezik a tananyag vázát.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): I. szemeszter:
sztereo mikroszkópos vizsgálat, átmenősugaras vizsgálat
II. szemeszter:
felső megvilágítás, normál és lumineszcens és sötétlátóteres mikroszkópos vizsgálat, csiszolat készítés.
A műtárgyak anyagát, felépítésében résztvevő fontosabb anyagcsoportok, és a felépítéssel kapcsolatos szerkezeti sajátosságok meghatározása.
A dokumentálása és a vizsgálati eredmények kiértékelése.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Restaurátor folyóíratok:
Maltechnik-Restauro
Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung
Studies in Conservation
Restauratorenblätter
Arbeitsblätter
National Gallery Technical Bulletin
Journal of the American Institute for Conservation
Műtárgyvédelem
ISIS, Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: -