bezárás

Fizika

Kód:

REFIZ

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Restaurátor Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2Mf 22K 32Mf 22K 3

 

A tantárgy címe: Fizika
A tantárgy rövidített címe: Fizika
Tantárgykódja: REFIZ
Felelős tanszéke: Restaurátor tanszék
Oktatója: Kriston László
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előírt
Képzési idő szemeszterekben: 4 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 5., 6., 7., 8. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Szakképzési modul
Tanórák száma összesen: 108
A tantárgy kredit értéke: 1., 3. szemeszter 2,
2., 4. szemeszter 3.
Az oktatás nyelve: Magyar
Tanulmányi előkövetelmények: Középiskolai fizika; a félévek egymásra épülnek.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): A 2. és a 4. szemeszter végén vizsga.
Tanulmányi követelmények: Az órán elhangzottak ismerete.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: 1, 3. szemeszter: beszámoló,
2, 4. szemeszter: szóbeli vizsga.
Az osztályzat kialakításának módja: A vizsgán nyújtott teljesítmény.
Vizsgakövetelmények: A leadott elméleti tananyag.
Oktatási módszerek: Előadás, gyakorlati példák ismertetése.
Javasolt tanulási módszerek: Előadásokon való részvétel, konzultáció, könyvtárhasználat.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: -
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: -
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A restaurálással kapcsolatos műszeres vizsgálati módszerek fizikai alapjai, és a vizsgálatok kiértékelése. A fizikai folyamatok felismerése, a műtárgy károsodási folyamatokkal kapcsolatban.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Fizika 1, 2:
A restaurátori tevékenységek szempontjából fontos fizikai jelenségek ismertetése. Színtan, optikai alapok, geometriai és fizikai fénytan, röntgen és gamma sugarak. A restaurálásban használt leggyakrabban használt vizsgálati technikák ismertetése. Fototechnikai vizsgáltok, UV, lumineszcens és infravörös vizsgálatok. Radiográfiás vizsgálat, és a nagyműszeres vizsgálati technikák: röntgen diffrakció, elektronsugaras-mikoranalízis, röntgen fluoreszcens vizsgálatok.
Fizika 3, 4:
A korábbiakban tanultak alkalmazása, falképek, kő és fafaragványok anyagának vizsgálata. Az anyagok felépítése, a restaurálás szempontjából fontos fizikai tulajdonságaik.
A konzerváló anyagok, és hatásaik ismertetése. A különböző károsodási folyamatok értelmezés, a károsodási folyamatok feltárásához és megszüntetéséhez szükséges ismeretek.
A konzerválási folyamatok hatékonyságának ellenőrzése, a restaurálási terv elkészítéséhez szükséges ismeretek.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Kriston László: A műtárgyvizsgálatok fizikai alapjai.
Kriston László: Kő és vakolat restaurálás alapismeretei
Restaurátor folyóíratok:
Studies in Conservation, ZKK, National Gallery Bulletin, Restauro. stb.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: