bezárás

Ikonográfia

Kód:

REIKO

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Restaurátor Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2Ai 02K 4

 

A tantárgy címe: Ikonográfia
A tantárgy rövidített címe: Ikonográfia
Tantárgykódja : REIKO
Felelős tanszéke: Restaurátor tanszék
Oktatója: Terdik Szilveszter
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előírt
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 1. 2. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Alapképzési modul
Tanórák száma összesen: 54 óra
A tantárgy kredit értéke: Első szemeszter: 0,
Második szemeszter : 4.
Az oktatás nyelve: Magyar
Tanulmányi előkövetelmények:  
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Első szemeszter: aláírás
Második szemeszter: kollokvium.
Tanulmányi követelmények: Az órán elhangzott témák ismerete a hallgatók órai jegyzete alapján. Az év elején és az év közben megadott szakirodalom ismerete.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Szóbeli vizsga, év folyamán készítendő dolgozat.
Az osztályzat kialakításának módja: A vizsgafelelet és a dolgozat együttes értékeléséből áll össze.
Vizsgakövetelmények: A tanév anyaga, a kiadott szakirodalom, és a dolgozathoz választott téma alapos ismerete.
Oktatási módszerek: Előadás képi prezentációval kisérve.
Javasolt tanulási módszerek: Az előadásokon részt venni, ill. a megadott irodalmat olvasni.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 1 feladat szemeszterenként.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: A második félév végére egy szabadon választott, ikonográfiával foglalkozó, 15000-20000 leütés terjedelmű dolgozat elkészítése.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Cél, hogy a restaurátorok ismerjék az európai keresztény művészet főbb ikonográfiai témáit, illetve hagyományait.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Első félév:
A kereszténység és művészet kapcsolata, elméletei megalapozás. Az ószövetségi témák ikonográfiai hagyományai.
Második félév:
Az újszövetségi témák ikonográfiája, kultuszképek, kegyképek.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Białostocki, Jan: Ikonográfia. In Az ikonológia elmélete. Ikonológia és műértelmezés. Szeged 1997, 227-251.
Panofsky, Ervin: Ikonográfia és ikonológia: bevezetés a reneszánsz művészet tanulmányozásába. In: A jelentés a vizuális művészetekben. Budapest 1984, 284-307.
Szilárdfy Zoltán:
"Kik a kerubokat titkosan ábrázoljuk..." : liturgia és kompozíció. In Művészettörténeti Értesítő, 1990. (39. évf.) 1-2. sz. 82-91.
(Félév végén az egyes témákat érintő kiegészítő bibliográfia készül)
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: