bezárás

Múzeológia

Kód:

REMUZ

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Restaurátor Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 22Mf 2

 

A tantárgy címe: Múzeológia
A tantárgy rövidített címe: Múzeológia
Tantárgykódja: REMUZ
Felelős tanszéke: Restaurátor tanszék
Oktatója: Dr.Tarján Gábor
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően választható
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 9, 10. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Szakképzési modul
Tanórák száma összesen: 54 óra
A tantárgy kredit értéke: 2/félév
Az oktatás nyelve: Magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): 9. szemeszter: kollokvium
10. szemeszter: beszámoló
Tanulmányi követelmények: Az órákon elhangzottak ismerete, önálló kutatómunka. Részvétel a múzeumi gyakorlaton.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: 9. szemeszter: szóbeli számonkérés
10. szemeszter: beszámoló
Az osztályzat kialakításának módja: Tájékozottság felmérés.
Vizsgakövetelmények: Leadott elméleti anyag, szakirodalom.
Oktatási módszerek: Előadás, vetítés, önálló kutatás előkészítése, közös múzeumi gyakorlat.
Javasolt tanulási módszerek: Felkészülés a leadott anyagból és a szakirodalomból.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 1 kulturális örökségi helyszín feldolgozása.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Kutatás.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Általános tájékozottság a muzeológia szakterületein, a restaurátorok múzeumi feladataiban való betekintés.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A kurzus első félévében a muzeológia és a kulturális örökségvédelem elméleti ismereteit dolgozták fel a hallgatók. Áttekintést kapnak a múzeumok funkciójáról, felépítéséről és működéséről és a kulturális örökségvédelem intézményrendszeréről. A második félévében a múzeumi szakterületekkel foglalkoznak és a budapesti országos múzeumok gyakorlati életébe kapnak betekintést a hallgatók. Minden egyes helyszínen megismerhetik az egyes múzeumok történetét, épületét és szakmai munkáját, egyúttal a múzeumi restaurátor műhelyekben is tapasztalatokat nyerhetnek.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Hatházi Gábor: Muzeológiai alapismeretek.
Balassa M. Iván: Magyarország múzeumai.
Illés Andrea: Magyarország világörökségei.
Dr. Vásárhelyi Tamás – Sinkó István: Múzeum az iskolatáskában Bp. 2004.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: -