bezárás

Falképfestészeti szeminárium Giottótól Michelangelóig

Kód:

MTFRES02C

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:


Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2Gy 3

 

A tantárgy címe: Falképfestészeti szeminárium Giottótól Michelangelóig
A tantárgy rövidített címe: Falképfestészet
Tantárgykódja: MTFRES02C
Felelős tanszéke: Művészettörténet tanszék
Oktatója: dr. Fehér Ildikó
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezően választható
Képzési idő szemeszterekben: 1 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 3. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: kötelezően választható
Tanórák száma összesen: 24 óra
A tantárgy kredit értéke: 3/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: Részvétel az órákon való közös megbeszéléseken, önálló felkészülés után egy előadás megtartása választott témából.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Szemináriumi dolgozat és egy előadás megtartása.
Az osztályzat kialakításának módja: Az előadásra való felkészülés, az írott dolgozat és az órákon nyújtott teljesítmény alapján.
Vizsgakövetelmények: -
Oktatási módszerek Vetítéssel kísért előadás, közös múzeumlátogatás, film elemzés, a hallgatók saját munkáinak való közös megbeszélése
Javasolt tanulási módszerek: Az órákon való részvétel, múzeumlátogatás, könyvtári tájékozódás.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 2 feladat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Egy kb. 20 perces előadás megtartása és egy kb. 5-10 oldalas dolgozat megírása választott témában.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Az itáliai 14-16. századi művészet legjelentősebb falfestészeti emlékeinek, freskóciklusainak, fontosabb egyéniségeinek, iskoláinak megismerése, különös tekintettel az ikonográfiai összefüggésekre.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Giotto nagy ciklusai: Padova, Firenze, Assisi.
A Lorenzo Monaco által képviselt hagyományos szemléletmód átalakulása Alberti elvei szerint.
Fra Angelico: a San Marco kolostor cella-freskói.
Brancacci-kápolna: Masolino, Masaccio figura és térábrázolásai.
Piero della Francesca arezzói ciklusa: a matematika, a geometria és Prudentius elveinek találkozása.
Raffaello vatikáni falképsorozata: a Stanzák ikonográfiája, a manierista esztétika születése.
Giulio Romano: Palazzo Té freskói: szembeszállás a klasszikus értékekkel.
Michelangelo: Sixtusi-kápolna.
A Szépművészeti Múzeum itáliai freskóanyaga.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Freedberg S.J.: Painting in Italy 1500-1600. London, 1971.
Pittura murale in Italia, Il Quattrocento, Il Cinquecento, a cura di: Mina Gregori, Torino, 1997.
Mary P. Merrifield: The Art of Fresco Painting in the Middle Ages and the Renaissance, New York, 2003.
Jeryldene M. Wood: Piero della Francesca, Cambridge, 2002.
Prokopp M.: Olasz festészet a XIV. sz-ban. Bp. 1986.
Ernst Gombrich: Reneszánsz tanulmányok, Budapest, 1985.
Vayer Lajos: Raffaello freskói a Vatikánban, Budapest, 1987.
Marcia Hall: Michelangelo freskói a Sixtus-kápolnában,, Budapest, 2002.
Rényi A. szerk.: A „Michelangelo”-paradigma a művészettörténetben: stílustörténet, ikonológia, hermeneutika. Bp. 2002.
James Beck, Michael Daley: Restaurálások kérdőjelekkel, Budapest, 2000.

Továbbá: Cikkek, tanulmányok a hallgatók számára egyénenként kiválasztva az általuk feldolgozott témákhoz.