bezárás

Művésztelepi gyakorlat - képgrafika szakirány

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
60 óraMf 2 60 óraMf 2 60 óraMf 2 60 óraMf 2

 

A tantárgy címe: Művésztelepi gyakorlat - Képgrafika
A tantárgy rövidített címe: Művésztelepi gyakorlat
Tantárgykódja: GRAMÜV
Felelős tanszéke: Grafika Tanszék, Képgrafika szakirány
Oktatója: Barta János, Berentz Péter, Eszik Alajos, König Róbert, Lengyel András, Madácsy István, Somorjai Kiss Tibor, Szurcsik József.
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előírt
Képzési idő szemeszterekben: 4 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 3, 5, 7, 9. szemeszter
Képzési idő évente: 60 óra/félév
Tanulmányi szint: Alapképzési modul, szakképzési modul, diploma feltétel
Tanórák száma összesen: 240 óra
A tantárgy kredit értéke: 2/félév
Az oktatás nyelve: Magyar
Tanulmányi előkövetelmények: A tanulmányi szintnek megfelelő szemeszter eredményes teljesítése.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Beszámoló, háromfokozatú értékelés.
Tanulmányi követelmények: A művésztelepi terepmunka során felmerülő szakmai problémák kijelölése és megoldása.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Művésztelepi szakmai beszámoló a következő szemeszter elején.
Az osztályzat kialakításának módja: -
Vizsgakövetelmények: Részvétel a művésztelepen, és a kiírt feladat elvégzése.
Oktatási módszerek: Az egyéni érdeklődés felkeltése és segítség az önálló gondolkodás kialakításában, a társművészetek (irodalom, kultúrtörténet) minél szélesebb körű megismertetése, a szakmát tágabb értelemben érintő természettudományos és történelmi ismeretek megszerzése iránti igény kialakítása.
Javasolt tanulási módszerek: Gyakorlati munka, tapasztalatok leszűrése, a szakirodalom ismerete, elsajátítása.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 2-3 feladat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Szakirodalom kutatása, a feladathoz kapcsolódó gyakorlati tevékenység.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A művésztelep közösségformáló erejének kiaknázása. Évente aktuális, közéleti és kulturális jelenségekhez kapcsolódó feladatkiadás.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Alapképzés:
Motívumok gyűjtése és kompozíciós feldolgozása, az adott hely kulturális örökségének megismerése, festészeti gyakorlatok.
Szakképzés:
III. évf. :
közös grafikai mappa készítése az egyetem műhelyeiben.
IV. évf.: diplomaelőkészítése
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):  
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: