bezárás

Műemlékvédelem

Kód:

REMÜE

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Restaurátor Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2Mf 22K 2

 

A tantárgy címe: Műemlékvédelem
A tantárgy rövidített címe: Műemlékvédelem
Tantárgykódja: REMÜE
Felelős tanszéke: Restaurátor tanszék
Oktatója: Dr Vukov Konstantin okl. építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően választható
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 9., 10. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Szakképzési modul
Tanórák száma összesen: 54 óra
A tantárgy kredit értéke: 2
Az oktatás nyelve: Magyar
Tanulmányi előkövetelmények: A félévek egymásra épülnek.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Beszámoló, kollokvium.
Tanulmányi követelmények: Előadás ajánlott látogatása.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Konzultáció.
Az osztályzat kialakításának módja: Vizsgakérdések kifejtésének mélysége és szakmai helyessége.
Vizsgakövetelmények: Előadási anyagok ismerete.
Oktatási módszerek: Előadás.
Javasolt tanulási módszerek: Letöltött előadási anyag tanulmányozása, szakirodalom.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: -
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: -
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A restaurátor leggyakrabban műemléképülettel találkozik munkája során. A kurzus megadja azokat az alapvető ismereteket, amelyek a műemlék jogi helyzetében, a műemlék építészeti állagában és műemlék szerkezetének felismerésében, a műemlék helyreállításának történeti fejlődésének ismerete elvi alapozást jelent a restaurátor számára.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként):

1. szemeszter
Kurzusleírás
A tantárgy két féléves tartamú. A kurzus a tárgy első félévét tartalmazza. A hallgatók megismerik a műemlék fogalmát a jogi környezetben és a tudatos műemlékvédelem kialakulása óta időbeli és tematikus fejlődését. A műemlékek védelmét jogszabályi keretek biztosítják, ezek hazai áttekintése az első 19. századi formáitól mai törvényig a műemléki gondolkozás és társadalmi helyzetének tükre. A restaurátor jogi és szakmai szerepe a műemlékvédelem gyakorlatában. A jogalkotás mellett a szakmai szellemi alapvetések, egyezmények (Velencei Karta, Granadai Egyezmény, Krakkói Karta) támasztják alá a műemlékvédelmi tevékenységet. Az előbbiek tükrében a gyakorlati műemlékhelyreállítási munkák periódusainak ismertetése a kurzus további témaköre (purizmus, átmeneti szemlélet)

2. szemeszter
Kurzusleírás
A tantárgy két féléves tartamú. A kurzus a tárgy második félévét tartalmazza, tematikája az első félévre épül, ezért a Műemlékvédelem 1 sikeres teljesítése tanulmányi előkövetelmény. A műemlék helyreállítások elvi és gyakorlati megvalósulásai a második világháború utáni szemléleti formálódását tükrözik a bemutatott esetpéldák után. Az első félévben megismert szellemi alapvetések (Velencei Karta, Granadai Egyezmény, Krakkói Karta) gyakorlatra váltása karakteresen alakította a magyar helyreállításokat, amelyeket vizsgálunk az európai műemlékhelyreállítási módszerek tükrében. Kiemelt témakörök: a teljes rekonstrukció kérdése, az előzetes műemlék kutatás („Bauforschung”), a helyreállítások szakszerűségének alapjai a történeti épületszerkezetek, technológiák ismerte. Kitekintés a települési műemlékvédelemre bemutatja a szakterület interdiszciplináris voltát, amelyben a restaurátor szerepe kiemelkedő lehet.

Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): - Dercsényi Dezső, Mai magyar műemlékvédelem, Gyorsuló idő, Magvető Bp, 1980.
- A műemlékvédelem Magyarországon, Bp. szerk. Császár L. 1983. ISBN 963 336 200 8
- Karták könyve, szerk. Román A., ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság, Bp. 2002. ISBN 963 513 157 7
- Magyar Műemléki ABC, szerk. Gerő László, Műszaki Könyvkiadó, Bp.1984
- Ágostházi László, Műemlékvédelem, Műszaki Könyvkiadó, Bp.1998, ISBN 963 16 1543X
- Hasznos tudnivalók műemlékekről, szerk. Császár László, ÉTK Bp. 2002 ISBN963 513 160 7
- W.K. Killer, Építőipari képes szótár, angol-német-magyar, Műszaki kiadó Bp. 1987, II. kiad. ÉTK. 2002 ISBN 963 10 7135 9
Útmutató épített és tárgyi örökségünk megóvásához, KÖH-Teleki László Alapítvány,
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: -