bezárás

Művésztelep - restaurátor

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
60 óraMf 2 60 óraMf 2 60 óraMf 2 60 óraMf 2

 

A tantárgy címe: Művésztelep - restaurátor
A tantárgy rövidített címe: Művésztelep
Tantárgykódja: REMÜV
Felelős tanszéke: Restaurátor tanszék
Oktatója: Menráth Péter Miklós vezető oktató
Boros Ildikó, Bóna István, Forrai Kornélia, Galambos Éva, Kovács Kálmánné Görbe Katalin, Kósa Zoltán, Kriston László, Szabó Péter, Tamáska János.
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előírt
Képzési idő szemeszterekben: 4 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 3., 5., 7., 9. szemeszter
Képzési idő évente: 60 óra/ félév
Tanulmányi szint: Alap- és szakképzési modul
Tanórák száma összesen: 60 óra/tanév
A tantárgy kredit értéke: 2/félév
Az oktatás nyelve: Magyar
Tanulmányi előkövetelmények: a félévek egymásra épülnek.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): 3, 5 szemeszter gyakorlati munka,
7, 9 szemeszter írásos és szóbeli beszámoló.
Tanulmányi követelmények: 3, 5 gyakorlati munka teljesítése,
7, 9  restaurátori vizsgálatok elvégzése, dokumentálása.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Szóbeli, gyakorlati munkához kapcsolódó feladatok bemutatása.
Az osztályzat kialakításának módja: Értékelés a gyakorlati feladatok során szerzett ismeretek alapján.
Vizsgakövetelmények: A gyakorlati feladatok során elmondottak ismerete, a feladatok teljesítése.
Oktatási módszerek: Gyakorlat, konzultáció.
Javasolt tanulási módszerek: Egyéni.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: Minimum 1 feladat szemeszterenként.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: 3. szemeszterben fényképezési feladatok, hívás, nagyítás feladatok teljesítése.
5. szemeszterben barokk ornamentális falkép díszítések, faragási gyakorlat, aranyozás.
7-9. szemeszterben a restaurálási feladathoz köthető vizsgálatok végrehajtása és dokumentálása.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Alapképzési modul 3,5 szemeszter
Szakképzési modul 7,9 szemeszter
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): 3. szemeszter: fototechnikai és laborálási ismeretek elsajátítása (Kósa Zoltán)
5. szemeszter: Festő-és kőszobrász  restaurátor specializáció: Barokk ornamentális freskófestészeti kurzus. (Menráth Péter)
Faszobrász restaurátor specializáció: Faragott ornamentális díszítés és aranyozás. (Boros Ildikó)
7-9. szemeszterben a restaurálási feladathoz köthető vizsgálatok végrehajtása és dokumentálása (állapotfelmérés, fototechnikai és mikroszkópos vizsgálatok. (Menráth Péter, Boros Ildikó, Bóna István, Forrai Kornélia, Görbe Katalin, Kriston László, Galambos Éva, Szabó Péter, Tamáska János)
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Korábbi dokumentációk, speciális fototechnikai dokumentációk, illetve restaurátor szakdolgozatok felhasználása.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: -