bezárás

Alkalmazott általános és szervetlen kémia

Kód:

RMÁKÉM

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Restaurátor Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
4Mf 24K 3

 

A tantárgy címe: Alkalmazott általános és szervetlen kémia
A tantárgy rövidített címe: Alkalmazott kémia
Tantárgykódja: RMÁKÉM
Felelős tanszéke: Restaurátor tanszék
Oktatója: dr. Járó Márta
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előírt
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 3, 4. szemeszter
Képzési idő hetente: 4 óra
Tanulmányi szint: Szakképzési modul
Tanórák száma összesen: 108 óra
A tantárgy kredit értéke: Első szemeszter. 2,
Második szemeszter: 3.
Az oktatás nyelve: Magyar
Tanulmányi előkövetelmények: Középiskolás kémia anyag; a félévek egymásra épülnek.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Első szemeszter: beszámoló,
Második szemeszter: kollokvium.
Tanulmányi követelmények: Elméleti és gyakorlati órákon való részvétel, a gyakorlati órákon a kapott feladatok elvégzése, arról (esetenként írott) beszámoló elkészítése.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Zárthelyi dolgozatok, laboratóriumi feladatok.
Az osztályzat kialakításának módja: A gyakorlatokon és a kollokviumon nyújtott teljesítmény értékelése.
Vizsgakövetelmények: A leadott elméleti és gyakorlati tananyag.
Oktatási módszerek: Előadás és laboratóriumi gyakorlat.
Javasolt tanulási módszerek: Jegyzetelés az elméleti órákon, illetve a gyakorlatokon való részvétel.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: Laborgyakorlatonként 3-10 feladat.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Kémiai kísérletek.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Hozzájárulnia restaurátori munka természettudományos alapjainak megteremtéséhez a szervetlen műtárgyalkotó anyagok tulajdonságainak, korróziójának, a műtárgytisztításban alkalmazott kémiai anyagok hatásmechanizmusának elméleti és gyakorlatban történő megismerésén keresztül.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): 1. szemeszter
Általános kémiai alapismeretek, a víz kémiája, nemfémes anyagok és vegyületeik.
2. szemeszter
Fémek és vegyületeik, elektrokémiai alapismeretek.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Óravázlatok (PP prezentációk print-outjai), saját jegyzet, laboratóriumi jegyzőkönyvek.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: -