bezárás

Látványtervezési gyakorlat, díszlettervezés

Kód:

LÁTMDIT

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
3GY 33GY 33GY 2 DM

 

A tantárgy címe: Látványtervezési gyakorlat, díszlettervezés
A tantárgy rövidített címe:  
Tantárgykódja: LÁMLGYD
Felelős tanszéke: Látványtervező tanszék
Oktatója: Csanádi Judit, Csík György, É.Kiss Piroska
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelező szakmai gyakorlati ismeretek
Képzési idő szemeszterekben: 3 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 1., 2. 3.. szemeszter
Képzési idő hetente: 3 óra
Tanulmányi szint: Differenciált szakmai modul
Tanórák száma összesen: 120 óra
A tantárgy kredit értéke: 1., 2. szemeszterben 3
3. szemeszterben 2
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények:  
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy a féléves terve eredményeként.
Tanulmányi követelmények: Folyamatos munka, a vázlatterv megvédése, a látványterv komplex dokumentációjának hiánytalan elkészítése.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Folyamatos korrektúra, vázlatterv védése.
Az osztályzat kialakításának módja: A látványterv művészi és szakmai értékei, valamint a tanulmányi időszakban végzett munka alapján
Vizsgakövetelmények:  
Oktatási módszerek: A féléves terv műfajának elemzése, az előadás szándékának kialakítása, művészi alkotómódszerek bemutatása
Javasolt tanulási módszerek: Széleskörű tájékozódás a világszínház alkotásaiban, rendezővel való konzultálás, kutatási módszerek kipróbálása
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 1/félév.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Komplex látványterv kivitelezésre kész dokumentációval
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A hallgatók szakmai alapképzésük birtokában alkotó módon ismerik meg az előadóművészetek látványtervezését
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként):

Gyakorlati jeggyel záruló műtermi gyakorlatok, amelyek során egy előadás komplex látványtervezése a feladat, előbb prózai, majd zenés műfajokban. Ennek során a kortárs előadó-művészeti irányzatok integrálásával, többféle tér- és karakter-kontextusban egy teljes előadás látványterveit kell kidogozni. A tervek művészi prezentációján túl a kivitelezésükhöz szükséges technikai és műhelyrajzokat, valamint a költségbecslést is el kell készíteniük a hallgatóknak, valamint ki kell választaniuk a tervezett és megfelelő anyagokat.
A látványtervekhez kapcsolódó műhelyrajzok elkészítése hagyományos és digitális programok segítségével történik. Az MA képzés tervezési feladataiban a művészi módszerek és a korszerű technikák alkalmazása követelmény.

Témakörök:
1. félévi feladat:
Klasszikus színházművészet vonulatába tartozó prózai műre épülő előadás tervezése.A terv szerves része a kivitelezési dokumentáció, a színházi műhelyek követelményei szerint.
2. félévi feladat: Opera, musical, operett, tánc, vagy zenés játék komplex tervezése. A terv szerves része a kivitelezési dokumentáció, a színházi műhelyek követelményei szerint.
3. félévi feladat: A XX. századi színházművészet realista vonulatába tartozó prózai műre épülő előadás tervezése.A terv szerves része a kivitelezési dokumentáció, a színházi műhelyek követelményei szerint.

Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): A féléves terv tartalmához illeszkedő, alkalmanként összeállított szakirodalom
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: A látványtervek elkészítéséhez szükséges valamennyi technikai lehetőség, a kézzel készült mű alkotóelemei mellett CAD programok használata