bezárás

Látványtervezési gyakorlat, bábtervezés

Kód:

LÁTMBÁT

Oktató:


Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
3GY 33GY 33GY 2 DM

 

A tantárgy címe: Látványtervezési gyakorlat, bábtervezés
A tantárgy rövidített címe: Bábtervezés
Tantárgykódja: LÁMLGYB
Felelős tanszéke: Látványtervező tanszék
Oktatója: Orosz Klaudia, Matyi Ágota
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelező szakmai gyakorlati ismeretek
Képzési idő szemeszterekben: 3 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 1., 2. 3.. szemeszter
Képzési idő hetente: 3 óra
Tanulmányi szint: Differenciált szakmai modul
Tanórák száma összesen: 120 óra
A tantárgy kredit értéke: 1., 2. szemeszterben 3
3. szemeszterben 2
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: A szemeszterek egymásra épülnek
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy: a félévi feladat megmutatása, szóbeli magyarázattal
Tanulmányi követelmények: Alkotói önállóságnak fejlesztése, stílus teremtése, vizuális kompozíció elméleti és gyakorlati elsajátítása.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Előkészítési munkák és végleges tervek megtekintése. Szóbeli kérdések feltevése.
Az osztályzat kialakításának módja: Pontozás az ismeretek elsajátítása szintje alapján.
Vizsgakövetelmények: Félévente 1 db. komplett bábelőadás tervezése.
Oktatási módszerek: Konzultáció. Képanyag elemzés. Előadások és színházak látogatása.
Javasolt tanulási módszerek: Dramaturggal és rendezővel való konzultáció.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: Szemeszterenként egy előadás tervezése.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Különböző bábtechnikájú előadások tervezése. Szcenikai és bábtechnikai összefüggések.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Bábtervező- művész képzése.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): 1 szemeszter – gyerek bábelőadás tervezése
2 szemeszter – felnőtt bábelőadás tervezése
3 szemeszter – külső szakmai gyakorlat
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Balogh Géza – A bábjáték Magyarországon
Báb – tár  /folyóirat/
Peter Fraser – Puppets and puppetry
Alois Tománek – Podoby loutky
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: A tervezés és makett készítéshez szükséges anyagok.