bezárás

Látványtervezési gyakorlat, jelmeztervezés

Kód:

LÁTMJET

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
3GY 33GY 33GY 2 DM

 

A tantárgy címe: Látványtervezési gyakorlat, jelmeztervezés
A tantárgy rövidített címe: Jelmeztervezés
Tantárgykódja: LÁTMJET
Felelős tanszéke: Látványtervező tanszék
Oktatója: Federits Zsófia, Csík György
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelező szakmai gyakorlati ismeretek
Képzési idő szemeszterekben: 3 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 1., 2. 3.. szemeszter
Képzési idő hetente: 3 óra
Tanulmányi szint: Differenciált szakmai modul
Tanórák száma összesen: 120 óra
A tantárgy kredit értéke: 1., 2. szemeszterben 3
3. szemeszterben 2
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: A szemeszterek egymásra épülnek
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy a féléves teljesítés alapján
Tanulmányi követelmények: Részvétel az órákon, a kiadott feladatok teljesítése.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Folyamatos korrektúra, a félév végi vizsgafeladatok ellenőrzése.
Az osztályzat kialakításának módja: Az órai munka és a tanfeladatok értékelése. A félév végi vizsgafeladatok eredménye.
Vizsgakövetelmények: Vizsgafeladatok teljesítése
Oktatási módszerek: A kiadott feladat műfajának elemzése, az előadás művészi szándékainak kialakítása, alkotói módszerek bemutatása. Pozitív és negatív példák megtekintése, elemzése. A személyiség kibontakozásának esélyt adó korrektúra.
Javasolt tanulási módszerek: A kijelölt mű, és korának kutatása, elemzése, több irányban elindított vázlatolás (a rendező jelenlétének modellálása…), stiláris és gondolati rokonság a díszlettel. Matériák és szabásminták, problematikus jelmezeknél kísérleti modellek, az asszisztens bevonása a munkafolyamatba.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 1 feladat/félév.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: A kijelölt mű jelmezeinek mindenre kiterjedő, átfogó megtervezése, teljes dokumentációval, anyagmintákkal. A tervezés és kivitelezés valamennyi fázisának tanulmányozása, gyakorlása.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A jelmeztervezői bonyolult feladatkör részletes elemzése, a munkafolyamat pontos modellálása, az alkotás fázisainak teljes dokumentálása, az előadás létrehozásában részt vevő alkotótársak szerepe.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Gyakorlati jeggyel záruló műtermi munka, amely során az adott mű jelmezeinek megtervezése, kiviteli terveinek elkészítése a feladat. A tervek művészi prezentációján túl a kivitelezésükhöz szükséges műhelyrajzokat, a költségbecslést, és anyagmintákat is mellékelni kell.
Munkakapcsolat a rendezővel, színészekkel, varrodákkal (+ cipész, kalapos, stb.), asszisztenssel. gazdasági igazgatóval.
A látványtervekhez kapcsolódó műhelyrajzok elkészítése hagyományos úton, és digitális programok alkalmazásával történik, egészséges arányok megtartása mellett…!
1. szemeszter:
„Klasszikus” színmű jelmezeinek tervezése. A kor feldolgozása (Párhuzamos munka a viselettörténet tantárggyal…), a folyamat végén teljes tervdokumentáció.
2. szemeszter:
Opera, operett, musical, balett, vagy egyéb zenés mű jelmezeinek tervezése. A kor feldolgozása, teljes tervdokumentáció.
3. szemeszter:
Kortárs, vagy XX, századi színmű (próza) jelmezeinek tervezése. A kor(ok) alapos feldolgozása, teljes tervdokumentáció. Valós színházi munka helyzeteinek modellálása.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): A félévi munka tartalmához illeszkedő, alkalmanként összeállított szakirodalom, színházi előadások felvételei, a művek esetlegesen elkészült filmes feldolgozásai. Színházlátogatások.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: A manuális tervezés mellett számítógépes programok, manipulációk használata, a gyakorlathoz textíliák, bőrök, egyéb anyagok, feldolgozásukhoz varrógépek, vasalók, stb. A prezentációkhoz próbababák, esetleg modellek.