bezárás

Az előadó-művészetben alkalmazott vizuális kommunikáció, különös tekintettel a mozgókép felhasználására

Kód:

LÁTMVIZK

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 2

 

A tantárgy címe: Az előadó-művészetben alkalmazott vizuális kommunikáció, különös tekintettel a mozgókép felhasználására
A tantárgy rövidített címe: Mozgókép
Tantárgykódja: LÁTMVIZK
Felelős tanszéke: Látványtervező tanszék
Oktatója: Molnár György
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelező általános és szakmai ismeretek
Képzési idő szemeszterekben: 1 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10):  2. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Szakmai törzsmodul
Tanórák száma összesen: 28 óra
A tantárgy kredit értéke: 2/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények:  
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Kollokvium
Tanulmányi követelmények: Részvétel az előadásokon.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Kollokvium
Az osztályzat kialakításának módja: A kihúzott vizsgatétel és az ellenőrzésre feltett kérdésekre adott válaszok értékelése
Vizsgakövetelmények: A szemeszterben elsajátítandó anyag ismerete
Oktatási módszerek: Előadás, mozgóképes illusztráció, konzultáció
Javasolt tanulási módszerek: A szakirodalom tanulmányozása, és mozgóképes ismeretanyag bővítése, a tanórák figyelmes követése.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: -
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: -
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Az előadó-művészeti alkotások változó zsánerei, stílus irányzatai és mediális felületei, valamint az ezekhez szabott kompozíciós módszerek; a mozgókép növekvő használata az előadó-művészeti műfajokban; a manipulációk (így a számítógépes manipulációk is) és a vágás-montírozás esztétikai konzekvenciái az előadó-művészetben; előadó-művészet és mediális technikák összefűzése; a vizuális kommunikáció hatásmechanizmusai.
Az oktatás alapvető célja a tervezői (valamint a rendezői) lehetőségek megismertetése a hagyományos műfajok után – és mellett – a tömegkommunikáció, illetve a média világában. A tantárgy alapjaiban ismerteti a tömegkommunikáció kialakulását és fajtáit, a tömegszórakoztatást s műfajait, a tömegmédia és a „magas” művészet viszonyát, a rendezői szerepkör(öke)t, a rendezők és tervezők viszonyát, természetesen mozgóképes illusztrációkkal.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Tantermi előadások keretében a hallgatók – kommunikációelméleti, valamint film- és látványtörténeti ismereteikre alapozva – a vizuális kommunikáció aspektusából vizsgálják az előadó-művészetben alkalmazott kommunikációs felületeket és mozgókép-művészeti alkotásokat.Vetítések és elemző demonstrációk során a stiláris, a kompozíció-technikai és az esztétikai kontextus, valamint a befogadó közegek társadalomlélektani és szociológiai feltárása által elsajátítják az előadó-művészetben használt vizuális kommunikáció hatásmechanizmusát és illeszkedését a drámai mű egészébe.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Kötelező irodalom:
BÍRÓ Yvett: A hetedik művészet. Osiris, Budapest, 2003
NOWELL-Smith, Geoffray – Balázs Éva (ed.) Új Oxford Filmenciklopédia. Budapest, Glória 2008
SONTAG, Susan: Film és színház. In: A film és a többi művészet. Gondolat, Budapest, 1977. pp. 352-378.
ARNHEIM, Rudolph: Visual Thinking. Berkeley, 1969, University of California Press
FINTER, Helga: A posztmodern színház kamera-látása, 1985
http://www.literatura.hu/szinhaz/posztmodern.htm

Ajánlott irodalom:
DINIZ, Thaïs Flores Nogueira: Intermedialityin the Theatre of Robert Lepage, in: Media inter Media: Essays in Honor of Claus Clüver. Glaser, Stephanie A. ed. Amsterdam, New York, NY, 2009 Rodopi
http://www.letras.ufmg.br/nucleos/intermidia/dados/arquivos/SIM3_Diniz_proof.pdf
GOULEKAS, Karen E.: Visual Effects in a Digital World. New York, 2001, Elsevier Publishers.
KNOPF, Robert (ed.): Theater and Film. A Comparative Anthology, Yale University Press, New Haven and London, 2004
Ifj. CSÁKVÁRI József – MALINÁK Judit: Média- galaxis. Szimbiózis Alapítvány, Budapest 1998
SÁNDOR Katalin: Közelítések a médiumköziség kérdéseihez I., Iskolakultúra 2006/1. 17-36.
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00100/pdf/tan_szem2006-1.pdf
MORRA, Joanne – SMITH, Marquard (ed.): Visual culture. London–New York, 2006, Routledge.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: DVD és/vagy video lejátszó projektor és/vagy monitor