bezárás

Külső szakmai gyakorlat, jelmez

Kód:

LÁTMKGYJ

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
3GY 5

 

A tantárgy címe: Külső szakmai gyakorlat, jelmez
A tantárgy rövidített címe: Külső szakmai gyakorlat, jelmez
Tantárgykódja: LÁTMKGYJ
Felelős tanszéke: Látványtervező tanszék
Oktatója: Federits Zsófia, Csík György
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelező szakmai gyakorlati ismeretek
Képzési idő szemeszterekben: 1 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 3.. szemeszter
Képzési idő hetente: 3 óra
Tanulmányi szint: Differenciált szakmai modul
Tanórák száma összesen: 39 óra
A tantárgy kredit értéke: 5/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: Látványtervezési gyak., jelmeztervezés (LÁTMJET02) és a Kivitelezés, anyagism.,szerkezet, jelmez (LÁTMKAJE02) sikeres teljesítése.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy a féléves teljesítés alapján
Tanulmányi követelmények: Részvétel a munkákban, a kiadott feladatok teljesítése.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Folyamatos beszámoltatás, ellenőrzés, félév végi munkanapló.
Az osztályzat kialakításának módja: Az elvégzett munka minősége, referenciák, a munkanapló alapján.
Vizsgakövetelmények: Vizsgafeladatok teljesítése
Oktatási módszerek: A jelmezasszisztensi munkán keresztül a teljes folyamat (színházi előadás létrejötte) tapasztalati úton való megismerése.
Javasolt tanulási módszerek: Az adott helyzet maximális kihasználása gyakorlati tapasztalatok megszerzése érdekében.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 1 feladat/félév.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Folyamatos részvétel egy színpadi mű megszületéséhez elengedhetetlen munkafázisokban. Asszisztensi (jelmezkivitelezői) feladatok teljes ellátása az olvasópróbától  a premierig.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A színházi és filmes jelmezek megszületéséhez elengedhetetlen gyakorlati tapasztalatok megszerzése.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Kizárólag a jelmeztervezés gyakorlati, kivitelezési részére koncentráló szemeszter. Jelmezasszisztensként a varrodákban (cipész, kalapos, maszkkészítő, fodrász, kesztyűkészítő, stb.) látott tapasztalatok hasznosítása, feldolgozása, a jelmeztervezés kommunikativitásának tanulmányozása.
Munkanapló vezetése, dokumentálás fotókkal.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Az adott műhöz kapcsolódó kutatáshoz szükséges könyvek, tanulmányok, színházi előadások felvételei, filmek.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: A jelmezkivitelezői (asszisztensi) munkát segítő bármely segédeszköz.