bezárás

Külső szakmai gyakorlat, báb

Kód:

LÁTMKGYB

Oktató:


Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
3GY 5

 

A tantárgy címe: Külső szakmai gyakorlat, báb
A tantárgy rövidített címe: Külső szakmai gyakorlat, báb
Tantárgykódja: LÁTMKGYB
Felelős tanszéke: Látványtervező tanszék
Oktatója: Orosz Klaudia
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelező szakmai gyakorlati ismeretek
Képzési idő szemeszterekben: 1 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 3.. szemeszter
Képzési idő hetente: 3 óra
Tanulmányi szint: Differenciált szakmai modul
Tanórák száma összesen: 39 óra
A tantárgy kredit értéke: 5/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: Látványtervezési gyak., báb(LÁTMBÁT02) és a Kivitelezés, anyagism.,szerkezet, báb(LÁTMKABÁ02) sikeres teljesítése.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy 1 előadás terveinek és a teljes dokumentációjának bemutatási alapján.
Tanulmányi követelmények: Elsajátított ismereteket színházi munkában  gyakorlása.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Munkák megtekintése, szóbeli kérdések.
Az osztályzat kialakításának módja: Pontozás az ismeretek elsajátításának szintje alapján.
Vizsgakövetelmények: Adott előadás komplett tervezése és kivitelezési munkák irányítása.
Oktatási módszerek: Konzultáció, asszisztencia, próbákon részvétel.
Javasolt tanulási módszerek: Kollektív munkában való részvétel.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: Egy előadás tervezése.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Adott előadás tervezése és kivitelezési munkák vezetése.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Bábtervező- művész képzése
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): 3. szemeszter – 1 db. bábelőadás tervezése és színházi körülmények között előkészíteni azt a bemutatóig
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Az adott feladathoz szükséges képi anyag: könyvtár, internet.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Tervezéshez szükséges anyagok.