bezárás

Kivitelezés, anyagismeret, szerkezet, jelmez

Kód:

LÁTMKIAJ

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
3GY 33GY 2 3GY 2

 

A tantárgy címe: Kivitelezés, anyagismeret, szerkezet, jelmez
A tantárgy rövidített címe: Jelmezkivitelezés
Tantárgykódja: LÁTMKIAJ
Felelős tanszéke: Látványtervező tanszék
Oktatója: Federits Zsófia
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelező szakmai gyakorlati ismeretek.
Képzési idő szemeszterekben: 3 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 1., 2.,  4. szemeszter
Képzési idő hetente: 3 óra
Tanulmányi szint: Differenciált szakmai modul
Tanórák száma összesen: 123 óra
A tantárgy kredit értéke: Az 1. szemeszterben 3,
a 2. és 4. szemeszterben 2.
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlalti jegy a félév teljesítése alapján
Tanulmányi követelmények: Részvétel az órákon, a kiadott feladatok teljesítése.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Folyamatos korrektúra, a félév végi vizsgafeladat értékelése.
Az osztályzat kialakításának módja: Az órai munka és a tanfeladatok értékelése. A félév végi vizsgafeladatok eredménye.
Vizsgakövetelmények: Vizsgafeladatok teljesítése.
Oktatási módszerek: Színházi és filmes módszerek, technikák és matériák bemutatása, elemzése, a megvalósítás gyakorlati elemei, lépésről lépésre. Anyagismeret, szabászat, öregítés technikái, részfeladatok (kalap, cipő, ékszer, kesztyű, fehérnemű, stb.).
Javasolt tanulási módszerek: Széleskörű tájékozódás a színházi és filmes világ alkotásain keresztül, gyakorlat megismerése, technikák elsajátítása, anyagismeret, élethelyzetek modellálása, stb.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 1/félév
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Átfogó történeti ismeretek. A kijelölt színpadi mű jelmezeinek kiviteli tervei, anyagminták, műszaki rajzok, költségvetés, stb.. Egy szabadon választott szereplő ruhájának absztrahálása, kivitelezése, bemutatása közös performance keretében.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Döntően meghatározó szakmai részterület átfogó ismerete történeti, anyagismereti és technikai szempontból.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Színházi és filmes (televíziós) jelmezek kivitelezése, a munkafolyamat átfogó megismerése a dramatikus mű elemző olvasásától a kész kosztümökig. Előadói műfajok (próza, opera, balett, musical, stb.) változó technikai igényeinek széleskörű elsajátítása.

1. szemeszter:
Anyagismereti alapismeretek: textíliák, bőrök, egyéb alapanyagok fajtái, tulajdonságaik, felhasználhatóságuk módjai, területei.
A jelmezkivitelezés fázisainak pontos elemzése, szabászati és festészeti megoldások. Mit, hol gyártassunk, vásároljunk? Kiemelt terület: színházi cipőkészítés.
A kiadott prózai mű szabadon kiválasztott szereplőjének absztrakciója. Saját kezű megvalósítás „tetőtől-talpig”, prezentáció közös performance keretében, filmes dokumentációval.

2. szemeszter:
Különleges szabászati technikák megismerése, a szabászat színházi trükkjei, hagyományos textíliák, anyagok helyettesítése funkcionálisabb, vagy olcsóbb matériákkal. Az ideálistól eltérő testalkatú előadóra átfogalmazott terv, annak megvalósítása, trükkök a negatívumok enyhítésére.
Kiemelt terület: színházi kalapok, fejfedők.
A kiadott zenés mű szabadon választott szereplőjének absztrakciója. Saját kezű megvalósítás „tetőtől-talpig”, prezentáció közös performance keretében, fotós és filmes dokumentációval.

3. szemeszter:
Pontos költségvetés készítése. Mit tehetek, ha az ideálisnál kisebb a költségkeret…???
Manipulációk jelmezekkel, textíliákkal, bőrökkel, stb.: öregítés, vérzés, koszolás, stb.
Részterületek összehangolása, ruhapróbák modellálása. A rendezővel (és színészekkel, gazdasági igazgatókkal) zajló kommunikációs folyamat alapos elemzése. Pozitív és negatív példák
Kiemelt terület: fehérneműk, speciális elemek.
A kiadott kortárs mű szabadon választott szereplőjének absztrakciója, saját kezű megvalósítás „tetőtől-talpig”, prezentáció közös performance keretében, fotós és filmes dokumentálással.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Anyagismereti, szabászati, kosztümtörténeti könyvek, tanulmányok, szabásminták. Színházlátogatás, film, video, stb.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: A manuális tervezés mellett számítógépes programok, manipulációk használata. A kivitelezéshez textíliák, bőrök és egyéb anyagok, feldolgozásukhoz varrógépek, vasalók, szabászati kellékek, segédanyagok, festékek, stb.. A prezentációhoz próbababák, esetleg modellek.