bezárás

Kivitelezés, anyagismeret, szerkezet báb

Kód:

LÁTMKIAB

Oktató:


Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
1GY 31GY 2 3GY 2

 

A tantárgy címe: Kivitelezés, anyagismeret, szerkezet, báb
A tantárgy rövidített címe: Bábkivitelezés
Tantárgykódja: LÁTMKIAB
Felelős tanszéke: Látványtervező tanszék
Oktatója: Orosz Klaludia
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelező szakmai gyakorlati ismeretek.
Képzési idő szemeszterekben: 3 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 1., 2.,  4. szemeszter
Képzési idő hetente: Az 1., 2. szemeszterben 1 óra,
a 4. szemeszterben 3 óra
Tanulmányi szint: Differenciált szakmai modul
Tanórák száma összesen: 69 óra
A tantárgy kredit értéke: Az 1. szemeszterben 3,
a 2. és 4. szemeszterben 2.
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: A szemeszterek egymásra épülnek.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): A kész munka megtekintése és a feladattal kapcsolatos kérdések feltevése.
Tanulmányi követelmények: Terv alapján 1 db. figura, megfelelő mechanikával elkészítése.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Munkák megtekintése, szóbeli kérdések.
Az osztályzat kialakításának módja: Pontozás, a kivitelezési munka színvonalát figyelembe véve.
Vizsgakövetelmények: 1db megfelelő mechanikával ellátott báb készítése.
Oktatási módszerek: Konzultáció, kész bábok és képi anyag tanulmányozása.
Javasolt tanulási módszerek: Műhelyek látogatása, találkozás szakemberekkel
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 1 db báb
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: 1db mechanikus báb készítése.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Térben való gondolkodás, anyagismeretek, bábtechnikák elsajátítása.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): 1.szem. – gyerek-előadáshoz bábkészítés
2.szem. – felnőtt bábelőadáshoz bábkészítés
4..szem. – diplomamunkához bábkészítés
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Bábjátékos oktatás - sorozat:
Bábanatómia
Marionett mindenkinek
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Felszerelt műhely. Fa és fémmunkákhoz megfelelő szerszámokkal.