bezárás

A színpadi látványtervezés története

Kód:

LÁTMSZLT

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 1

 

A tantárgy címe: A színpadi látványtervezés története
A tantárgy rövidített címe:  
Tantárgykódja: LÁTMSZLT
Felelős tanszéke: Látványtervező tanszék
Oktatója: Csőke Judit, Fehér Ildikó
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelező szakmai gyakorlati ismeretek.
Képzési idő szemeszterekben: 1 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 2. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Szakmai törzsanyag
Tanórák száma összesen: 29 óra
A tantárgy kredit értéke: 1/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Kollokvium
Tanulmányi követelmények: Az előadások anyagának elsajátítása.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Házi dolgozat
Az osztályzat kialakításának módja: Szemeszterközi szereplés és a kollokviumon nyújtott teljesítmény együttes figyelembevétele.
Vizsgakövetelmények: Az előadások anyagának ismerete, az önálló kutatás és elemzőkészség.
Oktatási módszerek: -
Javasolt tanulási módszerek: Rendszeres részvétel az órákon, önálló alkalmazása az elsajátított ismereteknek.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 1 feladat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Elemzés, kutatás.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Az előadássorozat megismerteti a hallgatókkal a színpadi látványtervezés történeti alakulását, megmutatja a jelenkori sokféleség történeti hátterét.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A tantárgy a színházi látványtervezés művészetének történetét tárgyalja. A tantermi előadások keretében a hallgatók áttekintik a műfaj legfontosabb korszakait, megismerkednek a legjelentősebb tervezőkkel.Bemutatja a hallgatóknak a 17-18. századi Európa színpadi látványának megteremtéséhez kapcsolódó vázlatokat, rajzokat, építészeti rajzokat. Az előadás különösen hangsúlyozza a 17. századi képzőművészet és a barokk színpadi látvány szerves kapcsolatát. Ahallgatóklátványtörténeti szempontból rendszerezik a magukkal hozott művészettörténeti ismeretanyagot. E tantermi előadások keretében a hallgatók dokumentált formában megismerkednek a színházi látványalkotás 19. századtól napjainkig terjedő időszakának európai és amerikai mintaadó tervezőinek alkotásaival. Elemzésük hozzásegíti a hallgatókat e művészeti ág sajátosságainak elmélyítéséhez, miközben elsajátítják a látványelemzés korszerű szempontjait és módszereit is.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Baroque and Romantic Stage design. Ed.: János Scholz, New York, 1950
Cesare Orselli – E.Rescigno: Az opera születése (Az Európa zenéje sorozatból),Bp.,1968
G.Lise – E.Rescigno: A 18. századi opera Scarlattitól Mozartig (Az Európa zenéje sorozatból) Bp., 1986
Bablet, Denis: Revolution in stage designe in XX. th century, 1977
Theater 1967-’82, szerk.: Manfred Linke, Zentrum Bundesrepublik Deutschland, Berlin 1983
Ezio Frigerio Scenografo, kurátor: Giorgio Ursini Uršič, U.T.E., Palermo, 2001
Anna Viebrock Bühnen/Räume, Theater der Zeit, Berlin 2000
Anatoly Vasiliev and Igor Popov: Scenography and theatre, szöveg: Natalia Borisova, Moszkva 2003
Josef Svoboda, scenographer, szerk.: Giorgio Ursini Uršič, U.T.E., Paris, 1998
Wilfried Minks scenografo, kurátor: Giorgio Ursini Uršič, U.T.E., Milano, 1994
Kékesi Kun Árpád: A rendezés színháza, Osiris, 2007
Hans-Thies Lehmann: Posztdramatikus színház Balassi Kiadó, Bp.,2009
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Számítógép, projektor, DVD lejátszó.