bezárás

Világítástervezés

Kód:

LÁTMVITE

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2GY 2

 

A tantárgy címe: Világítástervezés
A tantárgy rövidített címe: Világítástervezés
Tantárgykódja: LÁTMVITE
Felelős tanszéke: Látványtervező tanszék
Oktatója: É. Kiss Piroska és színházak világítási szakemberei
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelező szakmai gyakorlati ismeretek
Képzési idő szemeszterekben: 1 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 2. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Szakmai törzsanyag
Tanórák száma összesen: 28 óra
A tantárgy kredit értéke: 2/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: Aktív részvétel az órákon
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Gyakorlati vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: Az órai munka és a gyakorlati vizsga értékelése.
Vizsgakövetelmények: Vizsgafeladat: az adott félév díszlettervéhez világítási terv készítése.
Oktatási módszerek: Több budapesti színház világítási rendszerének, szakembereinek megismerése, a színházak aktuális bemutatói világítási próbáin való részvétel.
Javasolt tanulási módszerek: Minél több gyakorlati ismeret megszerzése azokban a színházakban, ahová megteremtettük a hallgatók szabad bejárását.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 2 feladat.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Világítási forgatókönyv készítése a tervezési vizsgamunka előadásához.
Világítási terv készítése a tervezési vizsgamunka saját díszletéhez.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A látványtervezés szerves része a világítás. A világítás lehetőségeivel is számoló, a fényhatásokat ismerő, így megrendelni tudó tervezőket kívánunk képezni.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A színházi világítás, mint művészi kifejező eszköz. Fény a festészetben – világítás a színpadon. Fénydramaturgia az előadásban. Zene és fény kapcsolata a tervezésben. Világítási szituációk megteremtése, elemzése.
Világítási forgatókönyv megírása színpadi előadáshoz. Világítási terv készítése színpadi előadáshoz.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Max Keller: Light Fantastic: The Art And Design of Stage Lighting,with DVD, 2006.
Richard Pilbrow: Lighting Design, 2004.
J.W. Goethe: Színtan, 1983.
Oskar Schlemmer – Moholy-Nagy László – Molnár Farkas: A Bauhaus színháza. Corvina, 1978
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: A terepeken találhatóak