bezárás

A színházépítészet története és a szcenikus tér

Kód:

LÁTMSZIÉ

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
1K 1

 

A tantárgy címe: A színházépítészet története és a szcenikus tér
A tantárgy rövidített címe: Szín-ép
Tantárgykódja: LÁTMSZIÉ
Felelős tanszéke: Látványtervező tanszék
Oktatója: Sólymos Sándor
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően válaszható általános műveltségi ismeretek
Képzési idő szemeszterekben: 1 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 4. szemeszter
Képzési idő hetente: 1 óra
Tanulmányi szint:  
Tanórák száma összesen: 14 óra
A tantárgy kredit értéke: 1/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Kollokvium
Tanulmányi követelmények: Előadások látogatása, egyéni feladat.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Kollokvium
Az osztályzat kialakításának módja: Vizsgán nyújtott teljesítmény elbírálása.
Vizsgakövetelmények: Előadások látogatása kiadott anyagok tanulmányozása.
Oktatási módszerek: előadás, vetített képek, elemzésekkel és kommentárokkal
Javasolt tanulási módszerek: Előadások látogatása, jegyzetelés, kiadott vizsga anyagok tanulmányozása.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 1/szemeszter
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Kutatás, képgyűjtés, rendszerezés előadás.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Szakmai tájékozottság és képességfejlesztés, a színházi terek alapos megismerése történeti kontextusban.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A tananyagban meghatározott dramaturgia szerint érinteni kívánjuk a színházi kultúra, európai megjelenésének és történeti alakulásának körülményeit annak a folyamatnak az építészeti térrel való együtt megjelenését és együtt változását.  A nagyobb kulturális és civilizációs paradigmaváltásokkal összefüggésben értelmezni kívánjuk a színházi rítus rendre megújuló változását, és ennek téri következményeit. A modernitás, a modernizációs verseny és a modernizmus színházakra gyakorolt hatását elemezzük a kurzus második felében, hazai és külföldi példák elemzésével.
1.         A teátrális tér, rítus és ceremónia kulturális antropológiai megközelítése
2.         Az antik színház célja értelme és típusai. Teátrum, amfiteátrum
3.         A középkori passiójáték, misztériumjáték terei térbeli dramaturgiája
4.         Az Erzsébet-kori színház és színjátszás terei, típusai – a globe
5.         Udvari és kastélyszínházak, fontos példák főbb típusok
6.         Városi és populáris színház a 16.-18. Században
7.         A polgári színház és a polgári színjátszás
8.         Az operaházaktól a nemzeti színházakig
9.         A Monarchia színházai a „Fellner és Helmer” cég színházépítészete
10.       A 20. Század színházépítészete, a modern mozgalom kezdetei
11.       A modern mozgalom és a modernizmus – a Bauhaus színháza
12.       A posztmodernizmus és a színház – fogyasztói teatralitás
13.       Kurzusértékelés konzultáció
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Középületek.Szerk.: Cságoly Ferenc. Bp., 2004, Terc.
Borsa Miklós–Tolnay Pál: Az ismeretlen Operaház. Bp., 1984, Műszaki.
Roderick Ham: Theatres, Planning Guidance for Design and Adaptation. London, 1987, Architectural Press.
Making Space for Theatre: British Architecture and Theatre since 1958. (Paperback) / by Ronnie Mulryne (Editor), Margaret Shewring (Editor), Ian Mackintosh (Editor), Michael Reardon (Editor); Stratford-upon-Avon, 1995, Mulryne and Shewring.
Building for the Arts: A Guidebook for the Planning and Design of Cultural Facilities. 1989, Revised and Expanded Edition.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: PC, projektor, vetítővászon, vagy megfelelő falfelület