bezárás

Kortársépítészet

Kód:

LÁTMKORÉ

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 1

 

A tantárgy címe: Kortársépítészet
A tantárgy rövidített címe: Kor-ép
Tantárgykódja: LÁTMKORÉ
Felelős tanszéke: Látványtervező tanszék
Oktatója: Sólymos Sándor
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően válaszható általános műveltségi ismeretek
Képzési idő szemeszterekben: 1 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 1. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Alalpozó tárgy
Tanórák száma összesen: 26 óra
A tantárgy kredit értéke: 1/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Kollokvium
Tanulmányi követelmények: előadások látogatása, jegyzetkészítés
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Kollokvium
Az osztályzat kialakításának módja: A vizsgán nyújtott teljesítmény egyéni elbírálása.
Vizsgakövetelmények: A félév anyagában való tájékozottsá.
Oktatási módszerek: Előadás, vetített képek, elemzésekkel és kommentárokkal.
Javasolt tanulási módszerek: Előadások látogatása, jegyzetelés és a vizsga anyagok tanulmányozása.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: -
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: -
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Szakmai tájékozottság és képességek fejlesztése. A 20. század vizuális kultúrájában való jártasság megszerzése.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A szemeszter első részében az előadásainak során áttekintjük azokat a tendenciákat, melyek a 20. században kibontakozó avantgárd építészeti mozgalom keletkezéséhez meghatározó vonatkoztatási rendszert definiálnak. A szemeszter második felében megvizsgáljuk az ún. késő-modern tendenciákat, a posztmodernizmust és az utána következő évtized(ek) építészeti arculatát, melyek a kortárs vizualitás díszleteit adják a századvég és a kortárs civilizáció és kultúra számára. A kurzus képanyagát úgy válogattuk, hogy tekintettel legyen a látványtervező szakos hallgatók érdeklődése és elősegítse a tájékozódási képesség és a korszerű szemlélet kialakítását.
1.         A Chicago School – a nagyváros új látványelemei. A post-sullivanesque modor, F. L.Wright
2.         Az Art Nouveau, a belga és francia építészet. A Szecesszió és a Wiener Schule építészete
3.         A DWB és a De Stijl mozgalma, a modernizációs kényszer. A Bauhaus mozgalom
4.         Az Art Deco jellegzetességei Európában. Az Art Deco jellegzetességei az USA-ban
5.         A diktatúrák mitológiája és etatizmusa. A CIAM mozgalom küldetése és kudarca
6.         A Brit Újhullám, az ARCHIGRAM, működése és hatása. A FUTURE SYSTEMS építészete
7.         A posztmodern áttekintése – I.  – II. A kettős kód mágusai
8.         A dekonstrukció filozófiája, sztárkultusz. A dekonstrukció, mint ellenkultúra
9.         A high-tech, mint mozgalom, és mint üzlet A high-tech átfordulása eco-techbe, zöld doktrína
10.       A minimal. Előképek, okok és ellen-okok, a nagy áttörés Új-modern, retro-modern
11.       A konceptual. Előképek, okok és ellen-okok. A „computer megöli-e” a konceptuális tradíciót
12.       Blob és a biomorfia, a virtualitás eszközrendszere. Organomorfia, Nanomorfia, Rizomorfia
13.       Új-ornamentika, emergens design és más újdonságok. Vonalkód, random arculat.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Kortárs építészet –  műelemzés kurzus jegyzete és képanyagai. Ezt az előadó a hallgatók számára elérhetővé teszi.
Sólymos Sándor: 52 építészeti előadás IV.
Kósa Zoltán:   A XX. század építészete
Modern amerikai építészet
Jürgen Joedicke: Modern építészettörténet
Kenneth Frampton: A modern építészet kritikai története
Vámossy Ferenc: Az építészet története, a Modern Mozgalom és a késő-modern
Bruce Alsopp: Merre tart az építészet?
A modern építészeti lexikon, vonatkozó címszavai..
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: PC, projektor, vetítővászon, vagy megfelelő falfelület