bezárás

Kivitelezés, anyagismeret, szerkezet, terep-gyakorlat, díszlet

Kód:

LÁTMKIAD

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
3GY 33GY 2 3GY 2

 

A tantárgy címe: Kivitelezés, anyagismeret, szerkezet, terepgyakorlat, díszlet
A tantárgy rövidített címe: Színpadtechnika
Tantárgykódja: LÁTMKIAD
Felelős tanszéke: Látványtervező tanszék
Oktatója: É. Kiss Piroska
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelező szakmai gyakorlati ismeretek.
Képzési idő szemeszterekben: 3 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 1., 2.,  4. szemeszter
Képzési idő hetente: 3 óra
Tanulmányi szint: Differenciált szakmai modul
Tanórák száma összesen: 123 óra
A tantárgy kredit értéke: Az 1. szemeszterben 3,
a 2. és 4. szemeszterben 2.
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlalti vizsga
Tanulmányi követelmények: Aktív részvétel az órákon.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Folyamatos konzultáció, gyakorlati vizsga
Az osztályzat kialakításának módja: Az órai munka és a gyakorlati vizsga értékelése.
Vizsgakövetelmények: Az adott félévek díszletterveihez teljes szerkezettervezés, kiviteli terv, költségvetés készítése, a tényleges színházi munkának megfelelő tervdokumentáció prezentálása
Oktatási módszerek: Több budapesti színház és kivitelező műhely szakembereinek megismerése, a színházak aktuális bemutatói díszletszerelésén való részvétel.
A szerkezettervezés oktatása műteremben. Nevezetes díszletszerkezetek elemzése.
Javasolt tanulási módszerek: Minél több gyakorlati ismeret megszerzése azokban a színházakban, műhelyekben, ahová megteremtettük a hallgatók szabad bejárását.
A szakirodalom tanulmányozása (MKE és OSZMI könyvtár).
A díszletirodalom szerkezeti és kivitelezési szempontú tanulmányozása.
A tanultak, látottak kreatív alkalmazása saját díszlettervekben.
Sok gondolkozás, rajzolás, sűrű konzultáció.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 1/félév
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Komplett kivitelezési terv készítése és költségvetése az aktuális tervezési vizsgamunka saját díszletéhez.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A látványtervezés alapja az anyagok, szerkezetek, technikák, kivitelezési lehetőségek alapos ismerete.
Minden materiális döntésnek esztétikai következménye van!
Új megoldásokat is az képes kitalálni, aki jártas az ismertekben.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A képzés során foglalkozunk a korszerű anyagok releváns tulajdonságaival, teátrális lehetőségeivel. Az alapos anyagismeret tágítja a tervező mozgásterét.
A másik fő irány a szerkezettervezés. A tervezőnek képesnek kell lennie a díszletet gyártható, a napi színpadi rutinban jól használható, szállítható és raktározható, biztonságos, a megfelelő esztétikai és teátrális hatásra képes színpadi tárgyként megterveznie.
Fel kell ismernie a tervezői kompetenciát meghaladó bonyolultságú szerkezeteket. Az átfogó szerkezettervezési stúdiumok kötődnek a féléves tervekhez, így a valós tervek és a diplomamunkák konzultációi során mindvégig folytatódnak.
Képzésünk harmadik fő iránya a gyártás, adott területen a szállítás, építés bemutatása.
A műhelygyakorlat során megismerik a hallgatók a gyártás szakterületeit, szakembereit, eszközeit, valamint a folyamatot a tervrajzok első megbeszélésétől a színpadi használatig. Megismertetjük a hallgatókkal a fontosabb hazai kivitelezőket, és sajátosságaikat, továbbá a színpadi munka technológiáját, szakembereit, s azok kompetenciakörét.
Mindehhez elengedhetetlen a szakirodalomban való naprakész jártasság.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Harold Burris-Meyer – Edward C. Cole: Scenery for the Theatre. Boston – Toronto, 1 Heffner – Selden – Sellman: Modern Theatre Practice. London, 1973, Prentice-Hall International Inc.
Parker – Wolf – Block: Scene Design and Stage Lighting
George C. Izenour: Theater Design. 1977, McGraw – Hill Inc.
Díszlet – Jelmez. Magyar szcenográfia 1995-2005. Göncöl Kiadó, 2005.
Színpad – Előadó-művészetek technikája című folyóirat
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: A terepeken találhatóak.