bezárás

Színházi látványtervezési zárógyakorlat, diplomaterv

Kód:

LÁTMLÁDI

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
8GY 10ZV

 

A tantárgy címe: Színházi látványtervezési zárógyakorlat, diplomaterv
A tantárgy rövidített címe: Látvány diplomaterv
Tantárgykódja: LÁTMLÁDI
Felelős tanszéke: Látványtervező tanszék
Oktatója: Csanádi Judit
Csík György
É. Kiss Piroska
Orosz Klaudia
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelező szakmai gyakorlati ismeretek.
Képzési idő szemeszterekben: 1 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 4. szemeszter
Képzési idő hetente: 8 óra
Tanulmányi szint: Differenciált szakmai modul
Tanórák száma összesen: 112 óra
A tantárgy kredit értéke: 10/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: MA tanulmányi és látványtervezési gyakorlatok sikeres teljesítése
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy, diplomajegy, záróvizsga
Tanulmányi követelmények: Az alkotó folyamat határideinek pontos követése, a védésre a kiállítás színvonalas elkészítése.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: -
Az osztályzat kialakításának módja: A diplomaterv művészi értéke, előadása és megvédésének színvonala, a műszaki dokumentáció tartalma.
Vizsgakövetelmények: A diplomaterv dokumentációjának hiánytalan elkészítése és megvédése.
Oktatási módszerek: Személyi konzultáció.
Javasolt tanulási módszerek: Komplex, a választott színpadi mű megismerése, történeti kontextusba helyezése, a választott helyszín törvényszerűségeinek pontos ismerete, az alkotó munka közben felmerülő problémák és ötletek kutatása, továbblépések rögzítése.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 2 feladat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Színházi látványterv, makett, világítási forgatókönyv, műszaki dokumentáció a kivitelezéshez szükséges mélységben, műleírás és költségvetés.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A tanulmányokat lezáró komplex tervben a hallgatók igazolását adják megszerzett tudásuknak és művészi alkotó képességüknek.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A tanulmányokat lezáró diplomamunka szakstáb – rendező, dramaturg, tervező-konzulens és tervező-opponens – részvételével végrehajtott feladat. A diplomaterv művészi rangra igényt formáló műalkotás, amelyet a jelölt valós helyszínre, valós paramétereknek megfelelve tervez. A diplomaműnek elengedhetetlen kívánalma a megvalósíthatóság, az ezt alátámasztó dokumentációval egyetemben.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): A diplomaterv választott színművéhez tartozó szakirodalom
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Valamennyi elsajátított CAD program, makettkészítéshez szükséges eszközök.