bezárás

Előadó-művészeti management és jog. Kommunikáció elmélet és prezentációs gyakorlat

Kód:

LÁTMMENJ

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2GY 1

 

A tantárgy címe: Előadó-művészeti management és jog. Kommunikáció elmélet és prezentációs gyakorlat
A tantárgy rövidített címe: Színházi menedzsment
Tantárgykódja: LÁTMMENJ
Felelős tanszéke: Látványtervező tanszék
Oktatója: É. Kiss Piroska
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Választható általános műveltségi ismeretek
Képzési idő szemeszterekben: 1 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 3.. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Szakmai törzsanyag
Tanórák száma összesen: 26 óra
A tantárgy kredit értéke: 1/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati vizsga
Tanulmányi követelmények: Részvétel az órákon.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Év végi vizsgafeladat ellenőrzése.
Az osztályzat kialakításának módja: Órai munka, vizsgafeladat értékelése.
Vizsgakövetelmények: Vizsgafeladat.
Oktatási módszerek: Az egyes részterületek színházi szakemberei segítségével avatjuk be a hallgatókat a valóságos színházi működés – közvetlen szakmánkon kívüli – működésébe.
Javasolt tanulási módszerek: Figyelmes, aktív részvétel az órákon, amelyekre érdemes a szakembereknek feltehető saját kérdéseinkkel készülni!
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: -
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: -
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A színházi világban, mint jogi és gazdasági szervezetekben, és bonyolult hierarchiájú emberi közösségekben is boldogulni képes tervezőket kívánunk képezni.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A képzés során a hallgatók megismerkednek hazánk színházi struktúrájával és az érvényes színházi törvénnyel. Bemutatjuk az eltérő finanszírozású és felépítésű színházi alakulatok szervezeti és működési rendjét, illetve a tervezők helyét mindezekben.
A vállalkozási formák ismertetésével arra készítjük fel a hallgatókat, hogy szakmai tevékenységükhöz a számukra megfelelő vállalkozási formát találják meg, és legyenek tisztában az adott vállalkozási forma közterheivel.
A tervező jogaival és kötelességeivel foglalkozó előadások biztonságos hátteret teremtenek hallgatóinknak ahhoz, hogy érdekeiket jól képviselő és mindenre kiterjedő szerződéseket tudjanak kötni majdani munkáltatóikkal.
A hallgatók valamely előadó-művészeti produkció fiktív pozícióját felvéve modellezik a színrevitel különböző fázisait, és a célravezető prezentációs módszereket. Felkészülnek az eltérő koncepciók ütköztetésére, a konfliktusok kezelésére.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Színházi törvény, szerződés minták, stb.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: -