bezárás

Számítógépes tervezés, tárgy- és térábrázolás

Kód:

LÁTMSZÁT

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2GY 22GY 2

 

A tantárgy címe: Számítógépes tervezés, tárgy- és térábrázolás
A tantárgy rövidített címe: Számítógépes tervezés
Tantárgykódja: LÁTMSZÁT
Felelős tanszéke: Látványtervező tanszék
Oktatója: Előd Ágnes
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelező szakmai gyakorlati ismeretek.
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 1., 2.. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Szakmai törzsanyag
Tanórák száma összesen: 54 óra
A tantárgy kredit értéke: 2/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: Részvétel az órákon.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Az elkészített részfeladatok értékelése.
Az osztályzat kialakításának módja: A részfeladatokra kapott osztályzatok átlagából.
Vizsgakövetelmények: Öt teljesen kész részfeladat render-elt változatának bemutatása.
Oktatási módszerek: Egyéni munka (a kiadott részfeladatok végrehajtása és gyakorlása az egyéni munkaállomásokon).
Javasolt tanulási módszerek: Gyakorlás
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 5 feladat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Gyakorlati
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Számítógépes tervezési gyakorlat megszerzése.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): I. szemeszter: modellezési ismeretek elsajátítása.
II. szemeszter: mozgóképes prezentáció készítésének elsajátítása.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): -
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Autodesk 3DStudioMax