bezárás

Térnyelvi tanulmányok

Kód:

LÁTMTÉRN

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
6GY 3

 

A tantárgy címe: Térnyelvi tanulmányok
A tantárgy rövidített címe: Térnyelv
Tantárgykódja: LÁTMTÉRN
Felelős tanszéke: Látványtervező tanszék
Oktatója: Csanádi Judit
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelező szakmai gyakorlati ismeretek.
Képzési idő szemeszterekben: 1 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 3. szemeszter
Képzési idő hetente: 6 óra
Tanulmányi szint: Differenciált szakmai modul
Tanórák száma összesen: 78 óra
A tantárgy kredit értéke: 3/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: díszlettervezői gyakorlat (LÁTMDIT02), építészettörténeti tanulmányok, makett-készítési gyakorlat
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: Az eszmetörténet adott szakaszának kiselőadásra történő feldolgozása
A kötelező szakirodalom ismerete;
A színdarab ismerete és folyamatos munka, valamennyi fázis követése
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Folyamatos konzultáció és megbeszélés, félév végén a teljes munkafolyamat értékelése.
Az osztályzat kialakításának módja: A kiselőadás, a makettek (9db), s a végső díszlet-makett gyakorlati jeggyel történő értékelése.
Vizsgakövetelmények: -
Oktatási módszerek: Interaktív előadások, konzultációk, folyamatos értékelés.
Javasolt tanulási módszerek: Alkotó anyaggyűjtés, a spontán és a tudatos feldolgozás ütköztetése, elmélyült olvasás majd a rezümé elkészítése előadásra.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 9 feladat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: 3d makettek, kiselőadás.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A Mesterképzés előadóművészeti látványtervezésén belül a díszlettervezést hallgatók szembesülnek az építészeti tér törvényszerűségeivel, megismerik annak nyelvi szabályait.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Gyakorlati jeggyel záródó műtermi munka folyamatában, több pillérre épülő kurzus során a hallgatók megismerik az építészeti tér és az azt megalkotó kultúrkör eszmerendszerének összefüggéseit, a felismert kapcsolódások alapján térmodellekkel elemeznek egy drámai művet a féléves tervezési feladat köréből. A tér törvényszerű, nyelvi elemeit rendszerbe foglalva, színházi térbe adaptálva összegzik elemzéseik eredményeit.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Mircea ELIADE: Vallási hiedelmek és eszmék története, I., II., III. (Osiris,1996)
Mircea ELIADE: A szent és a profán. (Európa Könyvkiadó, 1999)
Karen ARMSTRONG: A mítoszok rövid története. (Palatinus, 2006)
Spiro KOSTOF: A History of Architecture: Settings and Rituals. (Oxford University Press, 1995)
Moravánszky Ákos – M. GYÖNGY Katalin: A tér – kritikai antológia. (Terc, 2008.)
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Projektor, makett-készítés eszközei.