bezárás

Szakmai angol

Kód:

LÁTMSZAA

Oktató:


Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2GY 12GY 1

 

A tantárgy címe: Szakmai angol
A tantárgy rövidített címe: Szakmai angol
Tantárgykódja: LÁTMSZAA
Felelős tanszéke: Látványtervező tanszék
Oktatója: Cseicsner Otilia
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelező kritérium követelmények
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 1., 2. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint:  
Tanórák száma összesen: 54 óra
A tantárgy kredit értéke: 1/félév
Az oktatás nyelve: angol
Tanulmányi előkövetelmények: Angol nyelvtudás
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: A kontaktórákon való részvétel, az otthoni feladatok elvégzése.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: A felkészültségről számot adó feladatok elvégzése.
Az osztályzat kialakításának módja: Az órai aktivitás, illetve az otthon és az órán megadott feladatok színvonalának együttese adja az értékjegyet.
Vizsgakövetelmények: A szakmai szókincs elsajátítása, gyakorlati alkalmazása, a szakmában adódó írásbeli és szóbeli helyzetek, feladatok biztos nyelvi megoldása.
Oktatási módszerek: Interaktív, a technikát is felhasználó órai munka. A színházi munka különböző helyzeteinek modellálása angolul.
Folyamatos otthoni munka megkövetelése, konzultálás.
Javasolt tanulási módszerek: Audiovizuális eszközökkel megtámogatott végtelen szorgalom. Szakirodalom olvasása, használata angolul. Saját tervek ismertetése angolul.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 13 feladat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Tesztek, szakmai esszék, szakszöveg fordítás írásban otthon, és az órán.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Az egyre szűkülő hazai lehetőségek, és az egyre nyitottabb világ által adódó új helyzetben Európát (és akár Amerikát) kell a szakmai kibontakozás terepének tekinteni, és ez csak profi szakmai nyelvismerettel lehetséges.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A szakmai angol a mesterszak elvégzéséhez szükséges nyelvi tudás megszerzésére szolgál.
A képzés gondot fordít a rendezőkkel való tárgyalás, és a sikeres prezentáció alapjául szolgáló nyelvtudás elsajátítására, de elsőszámú programja annak a sajátos szakmai nyelvnek, szókincsnek a birtoklása, amellyel a tervezői munka bármely területén, bármely részfeladat megoldása - nyelvi korlátok nélkül - magától értetődő.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): New Theatre Words: Central Europe, 1998. Sttf., Sweedish OISTAT Centre.)
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Számítógép, nyelvi programok, projektor, magnó, tábla.