bezárás

Médiális technikák színpadi alkalmazása

Kód:

LÁTMMÉTE

Oktató:


Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
4GY 2

 

A tantárgy címe: Médiális technikák színpadi alkalmazása
A tantárgy rövidített címe: Médiális technikák
Tantárgykódja: LÁTMMÉTE
Felelős tanszéke: Látványtervező tanszék
Oktatója: Juhász András
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelező szakmai gyakorlati alapismeretek
Képzési idő szemeszterekben: 1 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 3. szemeszter
Képzési idő hetente: 4 óra
Tanulmányi szint: Szakmai törzstárgyak
Tanórák száma összesen: 52 óra
A tantárgy kredit értéke: 2/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy: Terv dokumentáció, 1:1-től 1:10-ig működő makett készítése. Működő: mozgóképet a makett terében használó.
Tanulmányi követelmények: Önálló tervezés konzultáció.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Installáció dokumentáció
Az osztályzat kialakításának módja: Technikai rendszer elvű gondolkodás.
Tervezési feladat tartalmi és esztétikai szempontok szerint.
Vizsgakövetelmények: Teljes dokumentáció nyomtatott és DVD formátumban.
Oktatási módszerek: Képzőművészeti és színházi média munkák megismertetése.
Tervezés, videó készítés és makettezés.
Javasolt tanulási módszerek: Konzultáció
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 3 feladat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: 1. Tervezés
2. Installáció média tartalom elkészítése
3. Installáció (makett) kivitelezés
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A színpadi média használat egyik legfontosabb elemét a koncepció alkotást és tervezést megvalósult munkákon keresztül ismerhesse meg a hallgató. Különös tekintettel a tervezés rendszerelvű megközelítését, a hatás-mechanizmusokat és a médiakoncepció organikus beágyazottságát hangsúlyozva. Ezzel párhuzamosan a félév folyamán önálló tervezési feladat megvalósítása a cél, mely kiegészíti a féléves tervezési feladatot egy új megközelítésre adva lehetőséget.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Médiatervezés, a félévi látványtervezési feladathoz kapcsolódva: A díszlettervezési koncepciót kiegészítve tervezz olyan új színpadképet, amiből az eredeti elképzeléshez képest, úgy cserélsz fel bizonyos elemeket média objektekre, hogy azok organikusan illeszkedjenek az egészbe. Az elhagyás és a hozzáillesztés egy felépített rendszer összefüggéseinek elemzésére ad lehetőséget. Feltárja a tárgyi és a mediális díszletelemek kapcsolatrendszerének érzékeny megközelítésének fontosságát.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): -
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: - Videó kamera
- Projektor
- TV
- DVD lejátszó
- Laptop
- Ediroll V-4 Videó mixer
- Midi controller
- Resolume VJ software
- 3DS MAX
- Adobe Premier Pro
- Adobe Photoshop
- Adobe Encore