bezárás

Elméleti kutatás grafikai szakdolgozathoz

Kód:

GRAMKUS

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:


Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2GY 32GY 3

 

A tantárgy címe: Elméleti kutatás grafikai szakdolgozathoz
A tantárgy rövidített címe: Szakdolgozati előkészítő
Tantárgykódja: GRAMKUS
Felelős tanszéke: Művészettörténet Tanszék
Oktatója: Dr. Révész Emese
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően választható
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-1

9., 10. szemeszter

Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Szakképzési modull
Tanórák száma összesen: 54
A tantárgy kredit értéke: 3/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: Különösen ajánlott a grafikus hallgatók részére. Kapcsolódik a grafikatörténeti előadásokhoz.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: Részvétel a közös munkában, a szemeszter során több, írásos és szóbeli feladat teljesítése
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Írásművek és előadások
Az osztályzat kialakításának módja: A vállalt írásbeli és szóbeli feladatok teljesítése
Vizsgakövetelmények: -
Oktatási módszerek: Vetítések, közös megbeszélések, múzeumlátogatás.
Javasolt tanulási módszerek: Az órákon való részvétel, kiállítások, olvasás.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 2 feladat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Egy szóbeli előadás és egy írásos beszámoló (4-5 oldalas) benyújtása
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

A kurzus konkrét, gyakorlati segítséget kíván nyújtani a grafikai szakdolgozatok szakszerű és színvonalas megformálásához. Feladatai igazodnak a hallgatók konkrét témái. Segítséget nyújt a választott téma szakirodalmi forrásinak felkutatásában, az idegennyelvű forrásolvasásban és szövegelemzésben, gyakoroltatja a szakirodalmi források használatának módját, a bibliográfiai hivatkozások szaktudományosan elfogadott formáját, saját szövegük irodalmi megformálását.

A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A feldolgozandó témák az aktuális szakdolgozati témáktól függnek.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): A szakirodalom az aktuális szakdolgozati témáktól függ.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: -