bezárás

Külső szakmai gyakorlat, díszlet

Kód:

LÁTMKGYD

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Látványtervező Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
3GY 5

 

A tantárgy címe: Külső szakmai gyakorlat, díszlet
A tantárgy rövidített címe: Külső szakmai gyakorlat, díszlet
Tantárgykódja: LÁTMKGYD
Felelős tanszéke: Látványtervező tanszék
Oktatója: Csanádi Judit, É.Kiss Piroska
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelező szakmai gyakorlati ismeretek
Képzési idő szemeszterekben: 1 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 3.. szemeszter
Képzési idő hetente: 3 óra
Tanulmányi szint: Differenciált szakmai modul
Tanórák száma összesen: 39 óra
A tantárgy kredit értéke: 5/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: Látványtervezési gyak., díszlettervezés (LÁTMDIT02) és a Kivitelezés, anyagism.,szerkezet, díszlet (LÁTMKIADI02) sikeres teljesítése.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: A munkafolyamat minden elemében való intenzív részvétel.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: A munkafolyamat figyelemmel kísérése.
Az osztályzat kialakításának módja: A munkafolyamatban való részvétel és a végeredmény minősége.
Vizsgakövetelmények: A munka sikeres elvégzése, amelyet önálló tervezés esetén a megvalósult munka, asszisztálás esetén a tervező igazol.
Oktatási módszerek: Az „élő” munka során folyamatos konzultáció a hallgatóval: a tervdokumentáció ellenőrzése, tanácsok a kivitelezés irányításához, jelenlét az állítópróbán, egy műhely látogatáson és a díszletszerelésen. Az önálló munkavégzés csorbítása nélküli biztos háttér nyújtása.
Javasolt tanulási módszerek: Intenzív együttműködés a színház szakembereivel. SZORGALOM ÉS KÍVÁNCSISÁG
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 1 nagy feladat, amely rengeteg részfeladatból áll.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Tervezés, vagy együttműködés a tervezővel.
Tervdokumentáció és makett készítése.
A kivitelezés és a beépítés levezénylése.
A próbákon felmerülő változások beépítése a tervbe.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A külső gyakorlat során szerez a hallgató jártasságot a tényleges színházi működésben: a helyszín, a munkafolyamatok és a munkatársak megismerése által.
A külső gyakorlat – a pályakezdéshez szükséges – kapcsolatok megteremtésének is kiváló terepe.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A külső gyakorlat egy színházban végzett tényleges, megvalósuló munka, amely lehet egy önálló díszlettervezés – tanári figyelem mellett -, vagy asszisztálás egy gyakorlott díszlettervező mellett. Mindekét esetben végigvisz a hallgató egy teljes munkafolyamatot a rendezővel való első megbeszélésektől a tervek elkészítésén át, az állítópróbától a próbákon és a kiviteleztetésen át a díszletszerelésig, főpróbahétig, végül a bemutatóig.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Az adott gyakorlat helyszínéül szolgáló színház munkarendje, műszaki és munkavédelmi szabályzata.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Az adott gyakorlat helyszínéül szolgáló színház technikai felszereltsége.