bezárás

Újkori művészet: Illúzió a térben

Kód:

MTUJM

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:


Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 3

 

A tantárgy címe: Újkori művészet: Illúzió a térben
A tantárgy rövidített címe: Újkori művészet: Illúzió a térben
Tantárgykódja: MTUJM
Felelős tanszéke: Művészettörténet tanszék
Oktatója: dr. Fehér Ildikó
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előirt: festőművész szak
Szabadon választható: restaurátorművész szak
Képzési idő szemeszterekben: 1 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 4. szemeszter festőművész szak
2. szemeszter restaurátorművész szak
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Alapképzési modull
Tanórák száma összesen: 28 óra
A tantárgy kredit értéke: 3/félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Írásbeli dolgozat
Tanulmányi követelmények: Részvétel az órákon való közös megbeszéléseken, a félév során bemutatott képanyag ismerete. A képeket a hallgatók az intraneten is megtalálhatják. Egy választott téma önálló feldolgozása.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Egy választott témából önálló felkészülés után egy kb. 5-10 oldalas dolgozat megírása esszé formájában.
Az osztályzat kialakításának módja: A dolgozat alapján.
Vizsgakövetelmények: -
Oktatási módszerek

Vetítéssel kísért előadás.
A hallgatók önálló munkáinak közös megbeszélése.

Javasolt tanulási módszerek: Az órákon való részvétel, múzeumlátogatás, könyvtári tájékozódás.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 1 feladat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Dolgozat.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A festészeti illúziókeltés módszereinek, típusainak megismertetése, lehetőségek, technikák, amelyekkel a három dimenziós térhatást akarják elérni a síkművészet alkotói a 15. századtól a kortárs művészetig.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A tér, a 3 dimenzió ábrázolása a festészetben az évszázadok folyamán igen eltérő és különleges megoldásokhoz vezetett. A „szem becsapására” a 15-18. századi festők is újabb és újabb lehetőségeket, módszereket, technikákat kerestek:
- perspektíva, ál-perspektíva, L. B. Alberti traktátusában megjelenő ’tér’ fogalmának hatása a későbbi évszázadok festészetére egészen a jelen korig,
- Alberti „ideális város” illúziója.
- festett architektúrák, díszletfalak, quadratúra festészet,
- trompe l’oeil festészet és antik előzményei: Zeuxis történeteinek továbbélése a barokk csendéleteken, portrékon és a 20. sz-i művészetben,
- az anamorfózisok: típusai, eszközök,
- barokk veduták és festett égboltok, A. Pozzo és C. Bibiena illúzionisztikus boltozat és kupola freskói,
- a camera obscura használata példákkal
- a németalföldi „mágikus dobozok” stb.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.):

Kolta Magda: Képmutogatók. A látás kultúrtörténete, Budapest, 2008.
Art and Illusions. Masterpieces of Trompe l’oeil from Antiquity to the Present Day. Exhibit. cat. curated by Annamaria Giusti, Florence, 2010.
Georg Füsslin: Anamorphosen : Geheime Bilderwelten, Stuttgart, 1999.
Celeste Brusati: Artifice and Illusion. The Art and Writing og Samuel van Hoogstraten, Chicago, 1995.
Jernyei Kiss János: Barokk mennyország. Vallásos képzelet és festett valóság, Budapest, 2009.
David Bomford: Perspective, Anamorphosis, and Illusion: Seventeenth-Century Dutch Peep Shows, in: Vermeer Studies, ed. Ivan Gaskell, Washington, 1995.
Jean-Luc Delsaute: The Camera Obscura and Painting int he Sixteenth and Seventeenth Centuries, in: Vermeer Studies, ed. Ivan Gaskell, Washington, 1995.
Hajnóczi Gábor: Az ideális város a reneszánszban, Bp., Akadémia kiadó, 1994.