bezárás

Grafikai médiumok

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2Gy 22Gy 22Gy 22Gy 22Gy 22GY 22GY 2

 

A tantárgy címe: Grafikai médiumok
A tantárgy rövidített címe: Grafikai médiumok
Tantárgykódja: GRGRM
Felelős tanszéke: Grafika Tanszék - Képgrafika szakirány
Oktatója: Berentz Péter, Eszik Alajos, König Róbert, Lengyel András, Madácsy István, Somorjai Kiss Tibor, Szurcsik József
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előírt
Képzési idő szemeszterekben: 7 félév
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Alapképzési modul, szakképzési modul.
Tanórák száma összesen: 192 óra
A tantárgy kredit értéke: 2/ félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: A tanulmányi szintnek megfelelő szemeszter eredményes teljesítése.
GRGRM01 felvételének feltétele: KGSZK 02 egyidejű felvétele.
A félévek egymásra épülnek.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy.
Tanulmányi követelmények: A kurzus a művészi grafikai technikákhoz kapcsolódó alapismeretek elsajátítását célozza. Az előadásokon elméleti és gyakorlati példák segítik a sokszorosító grafika alapjainak megértését és gyakorlati megvalósítását.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Gyakorlati feladatok megoldása, illetve félév végi gyakorlati jegy.
Az osztályzat kialakításának módja: Az év közben nyújtott teljesítmény, a félév közben kiadott feladatok teljesítése.
Vizsgakövetelmények: A kiírt feladat elvégzése
Oktatási módszerek: Előadás
Javasolt tanulási módszerek: Gyakorlati munka, tapasztalatok leszűrése, a szakirodalom ismerete, elsajátítása.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 2-3 feladat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Szakirodalom kutatása, a feladathoz kapcsolódó gyakorlati tevékenység.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A kurzus során a hallgatók látókörének tágítása a cél. Különböző célirányos feladatok a grafika alkalmazási lehetőségeinek bővítése. A legújabb grafikai eljárások és a grafika határterületeinek kutatása.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként):

Az adott félévben kiadott szakmai feladat megvalósítása.

Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): -
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Magas és mélynyomó műhely, marató helyiséggel:
Litográfia műhely:
- litográfiai sajtók
- litográfiai kövek
Szitanyomó műhely:
- komplett nyomdai felszereléssel
Egyéb felszerelések:
- fotólabor
Tanszéki archívum:
1890-es évektől kezdődően napjainkig gyűjtött grafikai anyag.