bezárás

Grafikai anyag- és technikaismeret

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2Gy 22Gy 22Gy 22Gy 22Gy 2

 

A tantárgy címe: Grafika anyag- és technikaismeret
A tantárgy rövidített címe: Grafikai technikák
Tantárgykódja: GRMGATI
Felelős tanszéke: Grafika tanszék
Oktatója: Berentz Péter, Eszik Alajos, König Róbert, Lengyel András, Madácsy István, Somorjai Kiss Tibor, Szurcsik József.
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előírt
Képzési idő szemeszterekben: 5 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 2., 3., 4., 5., 6. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: Alapképzési modul, szakképzési modul.
Tanórák száma összesen: 142 óra
A tantárgy kredit értéke: 2/ félév
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: GRMGATI01 felvételének feltétele: KGSZK 02 egyidejű felvétele,
a szemeszterek egymásra épülnek.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: A kurzus célja a művészi sokszorosító grafikai technikák ismeretének elsajátítása. Az órákon elméleti és gyakorlati példák segítik a sokszorosító grafika megértését és alkalmazását.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Gyakorlati feladatok megoldása, illetve félév végi gyakorlati jegy.
Az osztályzat kialakításának módja: Az év közben nyújtott teljesítmény, a félév közben kiadott feladatok teljesítése.
Vizsgakövetelmények: A kiírt feladat elvégzése.
Oktatási módszerek: Konzultáció, alkotói módszerek elemzése
Javasolt tanulási módszerek: Gyakorlati munka, tapasztalatok leszűrése, a szakirodalom ismerete, elsajátítása
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 2-3 feladat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Szakirodalom kutatása, a feladathoz kapcsolódó gyakorlati tevékenység.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A képzés anyagát alkotja mindaz a szükséges speciális ismeret, mely a művészi grafikai technikák megismerését és a képzőművészetben betöltött helyét mutatja be, a műfaji jellegzetességek alapos bemutatásával.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként):

I. szemeszter- Magasnyomás
Balesetvédelem
A műhelyek bemutatása, eszközök ismertetése
A magasnyomás: linómetszet, fametszet anyagai, eszközei, a nyomóforma-készítés anyagai és eszközei
A nyomtatás anyagai és eszközei
A magasnyomás története
Magasnyomó-dúc készítése és nyomtatása (linómetszet)

II. szemeszter- Mélynyomás
A mélynyomás: rézmetszet rézkarc anyagai, eszközei, a nyomóforma-készítés anyagai és eszközei
A nyomtatás anyagai és eszközei
A mélynyomás története
Mélynyomó-dúc készítése és nyomtatása I. (maratásos eljárás)
Mélynyomó-dúc készítése és nyomtatása II (hideg eljárások)

III. szemeszter- Litográfia
A litográfia anyagai, eszközei, a nyomóforma-készítés anyagai és eszközei
A nyomtatás anyagai és eszközei
A litográfia története
Litográf nyomat készítése és nyomtatása I. (kréta-litó)
Litográf nyomat készítése és nyomtatása II. (tuslitó)

IV. szemeszter- Szitanyomás
A szitanyomás anyagai, eszközei, a nyomóformakészítés anyagai és eszközei
A nyomtatás anyagai és eszközei
A szitanyomás története
Szitanyomat készítése és nyomtatása I
Szitanyomat készítése és nyomtatása II.

V. szemeszter- Grafika határterületei, vegyes eljárások
Számítógépes grafika
Kísérleti grafika
Egyéni művészi programok megvalósítása

Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Krejca, Ales  A művészi grafika technikái : a nyomtatott grafika eljárásainak és történetének kézikönyve / Ales Krejca ; [ford. Hegymegi Kiss Áron], [Budapest] [etc.] : Corvina [etc.], 1986.
A képzőművészet iskolája : a festőművészet, grafika és szobrászat technikai eljárásai / szerk. az első kiadást Szőnyi István, a második kiadást Molnár C. Pál, Budapest : Képzőművészeti Alap Kiadóvállalat, 1957.
Sotriffer, Kristian (1932-) : A fametszettől a kőrajzig : a művészi grafika története és technikája / Kristian Sotriffer ; [ford. Veress Pál], [Budapest] : Corvina, 1968.
Koscsó László (1956-) : A grafika : grafikai technikák műhelytitkai : egyedi rajz, fametszés, linómetszés, rézmetszés, rézkarcolás, mezzotoni, aquatinta, litográfia, szitanyomás, elektrografika és más eljárások / Koscsó László, Budapest : [S. n.], 2006.
Szenteczky Csaba (1964-) : A nyomtatott grafika története és technikái / Szenteczki Csaba ; [fotó: Oravecz István] ; [ill. Korcsok Zoltán ], Budapest : Műszaki Könyvk., 2003.
Riva Castelman: Prints of the 20tf Cenury a history.  F.IV.306.
Michael Caza: La Sérigraphie, N.374.
Graphik der Welt, F.IV.188.
Jürgen Wissman: Josef Albers, F.V. 2087
Werner Spies: Albers, F.V. 2394
Bamber Gascione How to Identify Prints, N. 618.
Graphica Hungarica II., S 1134
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Magas- és mélynyomó műhely, marató helyiséggel:
Litográfia műhely:
- litográfiai sajtók
- litográfiai kövek
Szitanyomó műhely:
- komplett nyomdai felszereléssel
Számítógépes labor
Egyéb felszerelések:
- fotólabor
Tanszéki archívum:
1890-es évektől kezdődően napjainkig gyűjtött grafikai anyag