bezárás

Bevezetés a 3D animációba (szobrász)

Kód:

SZMB3D

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Szobrász Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
4GY 34GY 3

 

A tantárgy címe: Bevezetés a 3D animációba (szobrász)
A tantárgy rövidített címe: 3D animáció
Tantárgykódja: SZMB3D
Felelős tanszéke: Szobrász tanszék
Oktatója: Előd Ágnes
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Szabadon választható
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 7., 8. szemeszter
Képzési idő hetente: 4 óra
Tanulmányi szint: Szakképzési modul
Tanórák száma összesen: 108
A tantárgy kredit értéke: 3/félév
Az oktatás nyelve: Magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Gyakorlati vizsga
Tanulmányi követelmények: Órai részvétel.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Az elkészített részfeladatok értékelése.
Az osztályzat kialakításának módja: A részfeladatokra kapott osztályzatok átlagából.
Vizsgakövetelmények: Öt teljesen kész részfeladat render-elt változatának bemutatása.
Oktatási módszerek Egyéni munka (a kiadott részfeladatok végrehajtása és gyakorlása az egyéni munkaállomásokon).
Javasolt tanulási módszerek: Otthoni gyakorlás.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 5 feladat szemeszterenként.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Gyakorlati feladatok.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: 3D tervezési gyakorlat megszerzése.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Első szemeszter:
modellezési ismeretek elsajátítása.
Második szemeszter:
mozgóképes prezentáció készítésének elsajátítása.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Órai jegyzetek.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Autodesk 3DStudioMax, Leonar3Do, AutodeskMudbox.