bezárás

Műtárgyvédelem

Kód:

REMTV

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Restaurátor Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
1Gy 11Gy 1

 

A tantárgy címe: Műtárgyvédelem
A tantárgy rövidített címe: Műtárgyvédelem
Tantárgykódja: REMTV
Felelős tanszéke: Restaurátor tanszék
Oktatója: Járó Márta
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően választható
Képzési idő szemeszterekben: 2 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 7, 8. szemeszter
Képzési idő hetente: 1 óra
Tanulmányi szint: Szakképzési modul
Tanórák száma összesen: 27 óra
A tantárgy kredit értéke: 1/félév
Az oktatás nyelve: Magyar
Tanulmányi előkövetelmények: Anyagtannal együtt kell teljesíteni.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): Kollokvium
Tanulmányi követelmények: Elméleti és gyakorlati órákon valamint a kiállítás- és raktárlátogatásokon való részvétel.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Évközi, szóbeli számonkérés.
Az osztályzat kialakításának módja: A gyakorlatokon és a kollokviumon nyújtott teljesítmény együttes értékelése.
Vizsgakövetelmények: A leadott elméleti és gyakorlati tananyag.
Oktatási módszerek: Előadás és mérési gyakorlatok, helyszíni szemlék (kiállítások, raktárak).
Javasolt tanulási módszerek: Jegyzetelés az elméleti órákon, illetve a gyakorlatokon és látogatásokon való részvétel.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 4-5 feladat szemeszterenként.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: A helyszíni szemléken látottak írásban vagy szóban történő kiértékelése.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: megismertetni a hallgatókkal a passzív műtárgyvédelem elméletét és gyakorlati feladatainak végrehajtási módját (klimatizáció, műtárgyvilágítás stb.).
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): 1. szemeszter
A passzív műtárgyvédelem elméleti alapjai (a műtárgykörnyezet káros hatásai és az ellenük történő védekezés módjai), mérőműszerek, berendezések beállítása, a mérések kivitelezése, helyszíni bemutató.
2. szemeszter
Múzeumi kiállítások és raktárak látogatása, esettanulmányok.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): - Járó M.: Klimatizáció, világítás és raktározás a múzeumokban, általános jegyzet, Budapest, 1991, 160 o.
- Járó M.: A legfontosabb műtárgykörnyezeti paraméterek mérése. Múzeumi állományvédelmi füzetek, 1. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Műtárgyvédelmi Akcióbizottságának kiadványa, Budapest, 2005, 24 o.
- Járó M.: Megelőző műtárgyvédelem a kiállításon. Múzeumi állományvédelmi füzetek, 3. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Műtárgyvédelmi Akcióbizottságának kiadványa, Budapest, 2005, 36 o.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: -