bezárás

Anyagtan I. (pigment vizsgálatok restaurátoroknak)

Kód:

REANYI

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Restaurátor Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2Mf 12K 2

 

A tantárgy címe: Anyagtan I. (pigment vizsgálatok restaurátoroknak)
A tantárgy rövidített címe: Anyagtan
Tantárgykódja: REANYI
Felelős tanszéke: Restaurátor tanszék
Oktatója: Dr. Galambos Éva
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előirt
Képzési idő szemeszterekben: 2. szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 7.,  8. szemeszter
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: szakképzési modul
Tanórák száma összesen: 54 óra
A tantárgy kredit értéke: 7. szemeszter: 1,
8. szemeszter: 2.
Az oktatás nyelve: Magyar
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): 7. szemeszter: beszámoló;
8. szemeszter: kollokvium
Tanulmányi követelmények: Az órán elhangzottak ismerete a hallgatók órai jegyzete alapján.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Szóbeli, írásbeli vizsga.
Az osztályzat kialakításának módja: A hallgató az adott tanév tananyagáról számol be. Követelmény elsősorban az összefüggések felismerése, a történeti pigmentek alapos ismerete, mikroszkópos azonosításuk gyakorlata.
Vizsgakövetelmények: A leadott anyag ismerete.
Oktatási módszerek: Tanári előadás, diavetítéses anyag, és gyakorlati mikroszkópizálás, a tantárgyhoz szükséges, „pigment-könyvtár” segédanyag, és más írott és képes dokumentációs anyag segítségével.
Alkalmanként nagyműszeres vizsgálatokat végző külső intézetekben (MTA intézetei) tett látogatás.
Javasolt tanulási módszerek: Az előadásokon való aktív részvétel, a Restaurátor Tanszék szakkönyvtárának folyamatos tanulmányozása, valamint a hallgatók saját restaurátori munkáihoz kötődő pigment vizsgálatok gyakorlati kivitelezése.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: Munkafüzet kitöltve,
5 dolgozat, 5 zh.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Pigment csoportonként (színek) egy-egy írásos dolgozat (összesen 5db), emellett röpdolgozatok (összesen 5db) melyekkel a pigment összetételre vonatkozó tudást ellenőrizzük.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A saját műtárgy restaurálásához szükséges pigment vizsgálatok önálló kivitelezése.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): 7. szemeszter:
kék, zöld és vörös pigmentek

8. szemeszter:
sárga, fehér pigmentek
Festéstechnikai és felhasználás történet, pigmentek azonosítási módszerei, hangsúlyosan a polarizációs mikroszkópos (PLM) azonosítás
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Jegyzetek

Berrie H. B(szerk, 2007): Artists’ Pigmnets,A Handbook of Their History and Characteristics, Vol. 4., National Gallery of Art,
Bognár László (1995/2007): Ásványnévtár. Elte, Eötvös kiadó, Budapest, http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b10122/index.html?highlight
Bomford D., Dunkerton, J., Gordon D., Roy A., (1989/2002); Italian Painting before 1400, in Art in the Making, National Gallery Company, London
Eastaugh, N.; Walsh, V.; Chaplin, T.; Siddall, R. The Pigment CompendiumCD-ROM, Elsevier (2004) A Dictionary of Historical Pigments. Elsevier - Butterworth Heinemen.
Feller L. R. (szerk. 1986) Artists’ Pigments,A Handbook of Their History and Characteristics, Vol 1, Oxford, 1986
Ferretti M.: Scientific Investigations of Work of Arts (1993, Roma
Fitzhugh E.W. (szerk. 1997) Artists’ Pigments. A Handbook of Their History and Characteristics, Vol. 3, National Gallery of Art, Washington D C
Galambos Éva (2006): Általánosan a festett műtárgyak fotótechnikai és mikroszkópos vizsgálatairól in: ISIS, Erdélyi Magyar Restaurátor füzetek 5, Székelyudvarhely 52-60
Galambos Éva, DLA értekezés, (2007):A restaurátori vizsgálatok és egyéb tudományterületek kapcsolata: A szervetlen pigmentek polarizációs mikroszkópos vizsgálatának szerepe
Gettens J. R.- Stout L. G.: Painting Materials ( New York 1942)
Harley R. D. (1970): Artists’ Pigments c.1600-1835. London
Helen H. (2003): Pigments of English Medieval Wall Paintings, London,
Hommes M.E. (2004): Changing Pictures, Discoloration in 15th-17th-century Oil Paintings, Archetype, London
Kázmér Miklós, közreműk. Lóczy Dénes (1995):Angol-magyar geológiai szótár - English-Hungarian Geological Dictionary,ELTE Eötvös, http://www.hik.hu/index.asp?r=261&a=s
Károlyi Anna (2002): Főként Európa területén az ókortól a XIX. század végéig használatos szervetlen fehér, sárga és barna pigmentek. szakdolgozat, MKE, Budapest
Kriston László: A műtárgyvizsgálatok fizikai alapjai.
Kubovics Imre Dr.(1993): Kőzetmikroszkópia I-II. Tankönyvkiadó, Budapest
Laurie A.P. (1967): The Painter’s Methods and Materials. New York
Lovas Béla (1984): Mikroszkóp –mikrokozmosz, Gondolat, Budapest
McCrone, W., (1973-1980): The Particle Atlas: An Encyclopedia of Techniques for Small Particle Identification 2nd ed. Ann Arbor Science, Ann Arbor Price M., Walsh K. (2005/2006): Kőzetek és ásványok, Panemex, Grafo, Budapest
Nicolaus K.: The Restoration of Paintings (1998, Cologne)
Pellant C.: Kőzetek és ásványok (1992, London/1993 Bp.) Riederer J.: Műkincsekről vegyész-szemmel (1984. Budapest)Roy, A.(szerk, 1993): Artists' Pigments, A Handbook of their History and Characteristics.vol 2, National Gallery of Art, Washington és Oxford University Press, Oxford
Thompson V. D. (1956): The Materials and Techniques of Medieval Painting. New York
Webmineral: Alphabetical Listing of Mineral Species.http://webmineral.com/Alphabetical_Listing.shtml (2007 Winchell A.N., Winchell H. (1964): The Microscopical Characters of Artificial Inorganic Solid Substances: Optical Properties of Artificial Minerals, New York

Szakfolyóiratok
Műtárgyvédelem, Műemlékvédelem,
ISIS, Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek,
Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts,
Studies in Conservation, Restauratorenblätter, Arbeitsblätter, Maltechnik-Restauro,
Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung,
National Gallery Technical Bulletin,
Journal of the American Institute for Conservation,

Szakdolgozatok, restaurálási dokumentációk, katalógusok, archív fotók restaurátor tanulmányutakról.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: -