bezárás

Műtermi gyakorlat -restaurátor

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
20Gy 1220Gy 1220Gy 1220Gy 1220Gy 1220Gy 1220Gy 1220Gy 1220Gy 2020Gy+DM 22

 

A tantárgy címe: Műtermi gyakorlat -restaurátor
A tantárgy rövidített címe: Műtermi gyakorlat
Tantárgykódja: REMGY
Felelős tanszéke: Restaurátor tanszék
Oktatója: Menráth Péter Miklós vezető oktató
Boros Ildikó, Bóna István, Czinege András, Filp Csaba, Forrai Kornélia, Galambos Éva, Kovács Kálmánné Görbe Katalin, Kriston László, Szabó Péter, Tamáska János.
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előírt
Képzési idő szemeszterekben: 10 szemeszter
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 1- 10 szemeszter
Képzési idő hetente: 20 óra (szobrászrestaurátoroknak az első 4 szemeszterben ebből 4 óra alakrajz)
Tanulmányi szint: Alap-, szakképzés, diplomafeltétel
Tanórák száma összesen: 540/év
A tantárgy kredit értéke: 1-8. szemeszterben 12 (szobrászrestaurátoroknak az első 4 szemeszterben ebből alakrajz: 2)
9. szemeszterben 20,
10. szemeszterben 22.
Az oktatás nyelve: Magyar
Tanulmányi előkövetelmények: A szemeszterek egymásra épülnek (szobrászrestaurátoroknál az 5 szemeszter előfeltétele az alakrajz 4. szemeszterének teljesítése is)
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): 1-6 szemeszter gyakorlati munka bemutatása
7-10 szemeszter írásos és szóbeli beszámoló, gyakorlati munka bemutatása.
Tanulmányi követelmények: 1-6 gyakorlati munka teljesítése,
7-8 restaurátori feladatok elvégzése, dokumentálása
9-10. szemeszter: diplomamunka bemutatása, védése.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: 1-6 szemeszter gyakorlati munka értékelése
7-10 szemeszter írásos és szóbeli beszámoló Szóbeli, dokumentációs feladatok és a gyakorlati munkához kapcsolódó feladatok értékelése.
Az osztályzat kialakításának módja: Értékelés a gyakorlati feladatok során szerzett ismeretek és elvégzett feladatok alapján.
Vizsgakövetelmények: A gyakorlati feladatok teljesítése.
Oktatási módszerek: Gyakorlat, korrektúra, konzultáció.
Javasolt tanulási módszerek: Egyéni.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: Változó.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: 1-4. szemeszterben:
Festő- restaurátor specializáció
: Rajzi és festési feladatok megadott téma szerint:
1-2. szemeszter: portré, akt, csendélet festés
3. szemeszter: többféle festészeti stílusban egyéni feladatok és olajkép másolat készítése.
4. szemeszter: Fatáblakép másolat készítése, aranyozási feladatok, olajmásolatok történeti festészeti technikával.

Faszobrász és kőszobrász  restaurátor specializáció:
1-2. szemeszter: portré, akt dombormű mintázás, gipszöntés, különféle szobrászat technikák (terrakotta, bronz, fa, kő stb.) elsajátítása
3-4. szemeszter: egyéni feladatok,  egészalakos figura mintázása, öntése, és másolatok készítése

5-6. szemeszterben
Festő- restaurátor specializáció:
Történeti falképfestészeti technikák elsajátítása, (freskó szekkó) másolási feladatok, leválasztás, átültetés.

Faszobrász és kőszobrász  restaurátor:
Fa és kőszobrászati másolatok és egyéni faragványok készítése. Kőszobrászoknál, épületszerkezeti elemek (vízköpő) tervezése, kivitelezése. Faszobrászoknál aranyozási festéstechnikai és felületkezelési technikák.

7-8. szemeszter:
Festő- restaurátor specializáció:
Vászonkép teljes restaurálási feladat teljesítése, és a dokumentáció elkészítése.

Faszobrász és kőszobrász restaurátor:
Általában egy-egy fa, illetve kőszobor önálló teljes restaurálási feladatának teljesítése, és a dokumentáció elkészítése.

9-10. szemeszter
Festő- restaurátor, faszobrász és kőszobrász  restaurátor:
Diplomamunka teljes restaurálási feladat teljesítése, és a dokumentáció elkészítése. Szakdolgozat elkészítése védése.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Alapképzési modul 1-6 szemeszter
Szakképzési modul 7-10 szemeszter.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): 1-6 szemeszter: rajz, festési, szobrászati, gyakorlat
7-10 szemeszter: restaurálás elmélet és gyakorlata szakirányoknak megfelelően.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Szakkönyvtár, oktatási segédeszközök, múzeumi gyűjtemények.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: -