bezárás

Tájékoztató Erasmus+ pályázatban résztvevő hallgatóknak

ERASMUS+ HALLGATÓI MOBILITÁS
A külföldi tanulmányúttal kapcsolatos adminisztrációs kötelezettségekről szóló tájékoztató

ÚJ INFORMÁCIÓ: “Erasmus+ szociális alapú kiegészítő támogatása és Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg Erasmus+ hallgatók és munkatársak kiegészítő támogatása 2017/2018” --- pályázati felhívás és letölthető dokumentum a lap alján

Az Erasmus hallgatói mobilitás feltétele az, hogy a nyertes pályázónak a mobilitás idején az MKE beiratkozott hallgatójának kell lennie, illetve aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie. Az adott időszakra a hallgatónak kötelező az óralátogatások alóli felmentést beszerezni és aláírva a Tanulmányi Osztályra leadni.

A mobilitáshoz szükséges dokumentumok, űrlapok a dokumentum nevére kattintva letölthetők
ÚTLEVÉL, SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY: ellenőrizze, hogy érvényes-e, mikori a lejárat!

A következő honlapon megtalálhatóak a tudnivalók az egyes országokról (vízum, közbiztonság, stb.), érdemes rákeresni, mert például 3 hónapnál hosszabb tartózkodás esetén egy külföldi állampolgár vízumköteles: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok

A kiutazáshoz szükséges az Európai egészségbiztosítási kártya, amelyet minden kormányablaknál ingyenesen kiállítanak: http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_kulfoldon/az_europai_eg...

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a nominálás elfogadása után a legtöbb külföldi egyetem online regisztrációt/ jelentkezést kér a hallgatótól – erről a hallgató minden esetben értesítést kap.

Kiutazás előtt intézendő dokumentumok:

 1. PÁLYÁZÓI NYILATKOZAT
  2 példányban szükséges, kitöltve, aláírva
  határidő: 2017.04.06. 15.00h, leadás: MKE-Nemzetközi Iroda
 1. LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES (LA)
  A Nemzetközi Irodához kell eljuttatni.
  A kiutazást megelőzően 2 hónappal célszerű megkezdeni az ügyintézést.

  Kiutazás előtt: a Before the Mobility részt kitölteni:
  Study Programme at Receiving Institution („Table A”): A külföldi egyetem honlapján szereplő kurzuskínálatból lehet válogatni, illetve a kinti Erasmus+ koordinátor által megküldött kurzuslistából, majd ezt kell egyeztetni a tanszéki ügyintézővel, illetve aláíratni a tanszékvezetővel (a Commitment rubrikában – ld. lent). Minimum 15 ECTS kredit felvételét kérjük.
  Fontos, hogy a kurzusok felsorolása mellett a kinti egyetemen meghirdetett kurzus leírásához a linket másolják be!
  Recognition at the Sending Institution („Table B”): ide kell beírni azokat az MKE-s kurzusokat, amivel a hallgató a külföldi egyetem kurzusait megfeleltetni kívánja. Célszerű magyarul beírni (illetve mellé angolul is zárójelben).
  Commitment:
  a következő személyek adatait kell kitölteni, illetve aláírásuknak szerepelni kell a nyomtatványon
  • a hallgató
  • a tanszékvezető (MKE)
  • a fogadó egyetem Erasmus koordinátora –az aláírt példány szkennelt változatát kell megküldeni a Nemzetközi Irodának (international@mke.hu)
 1. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TSZ)
  Csak a Learning Agreement ’Before the Mobility’ részének kitöltése után lehet a szerződést aláírni. A kért adatok kitöltése mellett kötelező(!) a kiutazás kezdetét és végét pontos dátumokkal feltüntetni, mivel az ösztöndíj ennek a periódusnak megfelelően lesz megállapítva (hónapra és napra lebontva).
  Leadás: Nemzetközi Iroda (MKE), kiutazás előtt legkésőbb 2-3 héttel, 3 példányban.

  Megérkezéskor:
 1. CONFIRMATION OF ARRIVAL
  A külföldi egyetem Erasmus+ koordinátora a hallgató megérkezését követően igazolja, hogy a hallgató valóban megérkezett. A támogatási szerződésben megadott naptól nem lehet eltérni (kivételes esetben pár nap megengedett), ezért fontos, hogy a hallgató a megérkezést követően azonnal keresse meg az őt fogadó egyetem Erasmus koordinátorát.
  A külföldi egyetem ezt a dokumentumot továbbítja az MKE Nemzetközi Irodája felé.

  Kurzusváltoztatás esetén:
  1. amennyiben az előzetesen jelzett kurzust végzi a hallgató, és ebben nincs változás, akkor a külföldi tanulmányok idején ezzel kapcsolatosan nincs teendő
  2. amennyiben valamilyen oknál fogva az előre tervezetthez képest más kurzust/kurzusokat vesz fel a hallgató, akkor a Learning Agreement (LA) nevű dokumentumban szereplő During the Mobility részt ki kell tölteni az új kurzusadatokkal („Table A2”), majd azokat megfeleltetni a MKE kurzusainak („Table B2”).
   A LA-ben jelzett változást meg kell küldeni a tanszéknek (MKE) e-mail-en, ők hagyják jóvá a változásokat. A Nemzetközi Iroda azt fogadja el, amit a tanszék jóváhagy.
 1. CONFIRMATION OF LENGTH OF STUDY PERIOD
  A mobilitás végét is leigazolja a külföldi egyetem azzal, hogy a hallgató a mobilitása végén bemegy az irodába a „Confirmation of Length of Study Period” dokumentummal, majd ezt a kinti iroda megküldi az MKE-nek a hallgató távozását követően. A külföldi egyetem által kiadott két igazolás (Confirmation of Arrival és Confirmation of Length of Study Period) alapvető dokumentuma annak, hogy a hallgató külföldi tanulmányait igazolja.

  hazaérkezéskor: kurzusok elfogadása, átváltása MKE ECTS kreditre
 1. TRANSCRIPT OF RECORDS
  kurzusok teljesítése, elfogadása a Magyar Képzőművészeti Egyetemen két lépésben történik:
  1. A Learning Agreement ’After the Mobility’ rész értelemszerű kitöltése a hallgató feladata és kötelessége: milyen kurzust teljesített, hány ECTS kreditet érnek, milyen értékelést/jegyet kapott rá, a külföldi egyetemen elvégzett kurzus milyen MKE kurzusnak, hány kreditnek feleltethető meg. A vonatkozó részt a hallgatónak és az MKE tanszékvezetőjének alá kell írnia.
  2. A külföldi egyetem által kiállított Transcript of Records nevű dokumentumot a MKE Nemzetközi irodáján le kell adni, másolatban pedig a tanszékre eljuttatni, hogy érvényesíthető legyen a kurzusok elfogadása. Az eltérő értékelési rendek miatt a Transcript of Records nevű dokumentumnak tartalmaznia kell egy ún.’explanation of the grading system’ nevű rövid táblázatot.
  3. MKE-TO irányelvei, javaslatai:
   • A külföldi egyetemen elvégzett kurzusok és az MKE kurzusok összepárosításánál a kreditpontszámok egyezése számít (és nem a tantárgyak száma)
   • Elsősorban a szakmai tárgyak (műtermi gyakorlat, stb.) elfogadása problémamentes. A külföldi egyetem elméleti tárgyai ezzel szemben az eddigi tapasztalatok alapján valószínűleg nem lesznek elfogadva.
   • A külföldi egyetemen megszerzett jegyek/minősítés kerül be a Neptun rendszerébe. A külföldi egyetemen elvégzett kurzus minősítése (jegy) kerül átvezetésre a Neptun rendszerbe. Javításra nincs lehetőség.

Figyelem! A CAMPUS MUNDI programban részt vevő hallgatókra vonatkozó eljárásban a fentebb felsorolt dokumentumok kezelése bizonyos pontokon eltér. Ez elsősorban az LA-t és a TSZ-t érinti. Például a hallgatónak a Campus Mundi pályázat elnyerésekor zero grant Erasmus+-os TSZ-t is ki kell töltenie. A Campus Mundi pályázati folyamatot a Tempus Közalapítvány kezeli és irányítja.

A mobilitás végén rövid, kb. 1 oldalas szakmai és élménybeszámoló írását várjuk. Ennek célja a későbbiekben kiutazó hallgatók megfelelő tájékoztatása.

 

Szociális támogatáshoz beadási határidő 2017. október 25. beadás: MKE, Nemzetközi Iroda

 1. információ a szociális támogatásról
 2. letölthető jelentkezési lap

Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg Erasmus+ hallgatók és munkatársak kiegészítő támogatása 2017/2018 - beadási határidő 2017. október 25. beadás: MKE, Nemzetközi  Iroda

 1. Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg Erasmus+ hallgatók és munkatársak kiegészítő támogatása – 2017/18
 2. letölthető adatlap a támogatás megpályázásához

Egyéb dokumentumok:

 1. Óralátogatások alóli felmentés
 2. Előzetes tárgybeszámítási űrlap

Letölthető dokumentumok:

 1. Erasmus tájékoztató (.docx)
 2. Pályázói nyilatkozat (.doc)
 3. Learning Agreement (.docx)
 4. Támogatási szerződés (.docx)
 5. Confirmation of Arrival (.doc)
 6. Confirmation of Length of Study (.doc)
 7. Felmentés óralátogatás alól (.pdf)
 8. Előzetes tárgybeszámítási űrlap (.docx)
 9. Tájékoztató a szociális támogatás igényléséről Erasmus hallgatóknak (.docx)
 10. Erasmus+ szociális igénybejelentő 2017-2018 (.xls)
 11. Pályázati felhívás Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg Erasmus+ hallgatók és munkatársak kiegészítő támogatása – 2017-18.docx
 12. Pályázati adatlap Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg – 2017-2018.xls

 

Oktatás

MKE DLA képzés 2020/2021 őszi szemeszter

Az előadások helyszíne: MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

2020. szeptember 22-étől ONLINE megvalósuló program, a Microsoft Teams használatával

2020. december 01.

MŰVÉSZET ÉS INNOVÁCIÓ

Az MKE Innovációs és Tudásközpontja „Művészet és innováció” előadássorozatot szervez.

2020. október 27.