bezárás

Liturgia ‒ Művészettörténet ‒ Műtárgy

Liturgia - Művészettörténet - Műtárgy

Nagy érdeklődés kísérte a Képzőművészeti Egyetemen az előző félévben szakrális tematikával meghirdetett ismeretterjesztő előadássorozatot: Liturgia-Művészettörténet-Műtárgy, ami az egyháztörténetből kimaradt. Az egyetem oktatói által tartott kurzuson a szakembereken - régész, restaurátor, különféle egyházi intézményekben oktató tanárok - mellett több, más kulturális területekkel foglalkozó érdeklődő is részt vett. A kulturális életünkben évtizedek óta először jelentkező, hiánypótló tanfolyam sikere miatt a következő félévben -  a Liturgia-Művészettörténet-Műtárgy c. tanfolyam mellett - egy hasonló megközelítésű, műtárgy centrikus, de inkább a restaurálást előtérbe helyező tanfolyamot is meghirdetünk. A címe: Liturgia - Restaurálás - Műtárgy. A szemeszter végén mindkét tanfolyam résztvevőinek oklevelet és kredit igazolást adunk, mivel a kormányrendelet értelmében a tanfolyam pedagógusoknak 5 órával beszámítható továbbképzésnek minősül. (A 277/1997. (XII.22. )


A Magyar Képzőművészeti Egyetem tanfolyamot hirdet:

Liturgia   ̶   Művészettörténet   ̶   Műtárgy

… ami az egyháztörténetből kimaradt: ismeretterjesztő előadások szakrális témákban, művészettörténeti megközelítésben

Felelős oktatók:           Boros Ildikó, Fehér Ildikó
A tanfolyam helyszíne: MKE
Célcsoport: A művészet iránt érdeklődő egyházi személyek, papok, lelkészek, hittudományi felsőoktatási intézmények, valamint az egyházi iskolák jelenlegi és volt hallgatói, illetve tanárai; hitoktatók és lelkipásztori munkatársak; a téma iránt érdeklődők.
Ideje: 1 szemeszter (12 x 4 óra), szombatonként 10-14 óráig.
A tanfolyam kezdete: 2018. január 27.

Az oktatók az egyetem tanárai:

dr. Boros Ildikó – szobrász-restaurátor
dr. Fehér Ildikó - művészettörténész
dr. Solymos Sándor – építész
dr. Terdik Szilveszter – művészettörténész, régész
dr. Sturcz János - művészettörténész

A tanfolyam részvételi díja:   60.000 Ft (részletfizetés lehetséges)
Jelentkezési határidő: 2018. január 25.

A tanfolyam programja:

Az előadássorozat a szakrális művészet európai hagyományainak bemutatására törekszik. A kora-középkortól a jelen korig a legfontosabb egyházi művészettel kapcsolatos műfajok, berendezési tárgyak, műtárgy típusok, ikonográfiai témák bemutatása műtárgy centrikusan, jellemző példák, analógiák segítségével. Az építészet, szobrászat és a festészet általános keresztény ábrázolási hagyományainak, jellegzetességeinek ismertetése a legfontosabb európai művészeti emlékeken keresztül: templomdekorációk, középkori freskóciklusok, oltárképek, ikonosztázok, faragott oltárok. Fontosnak tartjuk az egyházi ünnepekhez fűződő szimbólumok és tradíciók, valamint olyan, a korábbi liturgiai hagyományokhoz köthető tárgyaknak a kiemelését és bemutatását, amelyek a 21. században esetleg ritkábban fordulnak elő, mégis liturgiatörténeti vagy művészettörténeti értékkel bírhatnak, pl. a Szent Sír tárgyai a katonákkal, az antependium, az „öltöztethető” Mária és Krisztus szobrok stb.

Az előadások során külön hangsúlyt helyezünk a keresztény ikonográfiára. Az előadások célja ugyanis, hogy a résztvevők jártasságot szerezzenek az európai művészetben (oltárképeken, freskókon, fában vagy márványban faragva) leggyakrabban megjelenített szentek, attribútumaik, legendáik felismerésében: hogyan ábrázolják a legfontosabb bibliai szereplőket? Jézus és Mária élettörténetének mely jeleneteit emeli be a középkori művész a templomi dekorációk közé? Milyen különbségek fordulhatnak elő? Miért pont ezek a jelenetek terjednek el? Ezek talán a legfontosabb alapkérdések ahhoz, hogy eljussunk egy-egy gótikus szárnyasoltár (felvidéki oltárok, M.S. mester) vagy egy reneszánsz festményciklus (Giotto, Michelangelo) valódi üzenetének, témájának megértéséhez.

Több előadás mutatja be a templom-építészet hagyományait kitérve az épület-ikonográfiára, a különböző épületváltozatoknak, típusoknak a szakrális hagyományokban gyökerező eltéréseire: szentélykörüljáró, kegyúri karzat, szerzetesi cellák, jezsuita templomtípus, stb. Hangsúlyt helyezünk arra, hogy ne csak a múlt emlékeit vizsgáljuk, de a 20. századi és a kortárs szakrális művészet legfontosabb képviselői és munkái is bemutatásra kerüljenek, mivel a jelen korban, a hétköznapokban legtöbbször ezekkel találkozhatunk.

Budapest, 2018. január 4.

Dr. Boros Ildikó – MKE Restaurátor Tanszék
Dr. Fehér Ildikó – MKE Művészettörténet Tanszék

Letölthető jelentkezési lap (.docx)


A Magyar Képzőművészeti Egyetem tanfolyamot hirdet:

Liturgia – Restaurálás – Műtárgy

…ami az egyháztörténetből kimaradt: ismeretterjesztő előadások szakrális témákban, restaurátori megközelítésben

Felelős oktatók:           Boros Ildikó, Fehér Ildikó
A tanfolyam helyszíne: MKE
Célcsoport: A művészet iránt érdeklődő egyházi személyek, papok, lelkészek, hittudományi felsőoktatási intézmények, valamint az egyházi iskolák jelenlegi és volt hallgatói, illetve tanárai; hitoktatók és lelkipásztori munkatársak; a téma iránt érdeklődők.
Ideje: 1 szemeszter (6 x 8 óra), szombatonként 10-13.30-ig és 14-17.30-ig
A tanfolyam kezdete: 2018. január 27.

Az oktatók az egyetem tanárai:

Forrai Kornélia – festőrestaurátor
Csordás Zoltán – grafikus,-és festőművész
Czinege András – szobrász-restaurátor
dr. Szemerey-Kiss Balázs – szobrász-restaurátor
Szatmáriné Bakonyi Eszter– fém-ötvösrestaurátor
dr. Terdik Szilveszter – művészettörténész, régész
dr. Solymos Sándor – építész
dr. Sturcz János –  művészettörténész
dr. Fehér Ildikó –  művészettörténész
dr. Boros Ildikó – szobrász-restaurátor

Kredit elismerés: A szemeszter végén oklevelet és kredit igazolást adunk, mivel a tanfolyam pedagógusoknak 5 órával beszámítható továbbképzésnek minősül. (A 277/1997. (XII.22. )
A tanfolyam részvételi díja60.000 Ft (részletfizetés lehetséges)
Jelentkezési határidő: 2018. január 25.

A tanfolyam programja:

A szakrális európai művészetet elsősorban a restaurálás, műtárgyvédelem, a készítéstechnika szempontjai szerint közelíti meg ez az előadássorozat, amely párhuzamosan fut a Liturgia – Művészettörténet – Műtárgy c. kurzussal. Ez a kurzus is az európai művészet hagyományainak, legfontosabb alkotásainak bemutatására törekszik, azonban a hangsúlyt inkább a készítéstechnikára, az anyagra, a restaurálásra helyezve. Így külön előadás tárgyalja például a főbb ötvöstechnikákat és bemutatja a középkori ötvösség legismertebb fennmaradt emlékeit. A középkori, a reneszánsz, a barokk művészet legváltozatosabb aranyozási módszereinek rejtelmeibe az évtizedek óta evvel foglalkozó restaurátor vezeti be a hallgatókat. A régi szobrok restaurálásának kérdéseit a készítéstechnika alapján külön csoportosítva tárgyaljuk a faszobrok valamint a kő- és márvány szobrászat területén, a legfontosabb magyarországi emlékek bemutatásával. Hangsúlyt fektetünk a középkori oltárképek legjellemzőbb festéstechnikájának, a táblaképfestészetnek a részletes bemutatására is, amely kitér a mesterségbeli sajátosságokra, nehézségekre, valamint a felhasznált anyagokra, a tempera és az olajfestés technikai és esztétikai eltéréseire.

A tanfolyam lehetőséget kínál arra, hogy egy választott példán keresztül  ̶   Assisi, Szent Ferenc bazilika  ̶  részletesen ismertessük a középkori koldulórendi építészet sajátosságainak és a templom freskódekorációjának szerves kapcsolatát.

Mivel a kurzus előadásait alapvetően meghatározza a műtárgyközpontú szemlélet, ezért valódi muzeológiai csemegét jelent, hogy befejezésképpen az utolsó órákon már nem vetített képes előadásokat hallgathatnak a résztvevők, hanem a Restaurátor Tanszék tanév végi kiállításán szereplő műtárgyak történetét ismerhetik meg. Az itt kiállított tárgyak készítéstechnikájának ismertetése mellett a restaurálás folyamataiba, valamint az esztétikai helyreállítás kérdéskörébe a restaurálást irányító egyetemi oktatók vonják be a tanfolyam résztvevőit.

Budapest, 2018. január 4.

Dr. Boros Ildikó – MKE Restaurátor Tanszék
Dr. Fehér Ildikó – MKE Művészettörténet Tanszék

Letölthető jelentkezési lap (.docx)

Oktatás

Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjtemény tájékoztatója

2018. február és március folyamán új adatbázisok tesztelésére nyílik lehetőség az egyetem hálózatán belül

2018. február 20.