bezárás

Szokán Erika

óraadó tanár
Restaurátor Tanszék

Életrajz

Budapest, 1990

Végzettség és szakképzettség

2016 Magyar Képzőművészeti Egyetem, Képzőművész-tanár mesterképzési szak

2016 Magyar Képzőművészeti Egyetem, Restaurátor szak, Festő-restaurátor specializáció
          Mesterek: Menráth Péter, Görbe Katalin, Forrai Kornélia, Bóna István, Szalai Veroni

2009 Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola, Festő szak
          Mesterek: Bodóczky István, Sinkó István, Záborszky Gábor

Díjak / ösztöndíjak / pályázatok

2017 Erasmus+, Accademia di Belle Arti di Napoli, Nápoly

2014 Tradicionális kínai falfestészeti workshop, Art Center of Dunhuang Modern Caves, Kína

2014 Köztársasági ösztöndíj

Munkahelyek

2016- óraadó tanár | Magyar Képzőművészeti Egyetem, Festő Tanszék, Restaurátor Tanszék

2016-tól szabadfoglalkozású restaurátor

Tagságok

2017- Magyar Restaurátor Kamara

2015- Restaurátor Kollégium

Jelentősebb szakmai munkák

Többek között a felsorolt restaurálási munkákban vettem részt

PAPÍR HORDOZÓRA KÉSZÜLT ALKOTÁSOK
 

2017 Lakner László Építkezők (1959) című kollázsának restaurálása Szalai Veronival közösen, Szépművészeti Múzeum-Magyar Nemzeti Galéria, Kiállítás | Keretek között – A hatvanas évek művészete Magyarországon (1958-1968), MNG

2017 Aba-Novák Vilmos grafikák restaurálása, társszerzők: Szalai Veroni, Erdős Alexandra

2017 Ismeretlen alkotótól származó Benyák Bernát portréját (1788) ábrázoló pasztell kép restaurálása, Piarista Múzeum, társszerzők: Szalai Veroni, Erdős Alexandra, Kiállítás | Hitre, tudásra: A piaristák és a magyar művelődés c. kiállítás, Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum

2017 Háry Gyula: Az egykori budapesti piarista gimnázium épülete (1900) c. akvarell festmény restaurálása, Piarista Múzeum, Budapest, társszerzők: Szalai Veroni, Erdős Alexandra, Kiállítás | Hitre, tudásra: A piaristák és a magyar művelődés c. kiállítás, Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum

2016 Ismeretlen alkotó: Egy holtak említésére szolgáló tábla (diptycha) (1784) restaurálása, Szerb Egyházi Múzeum, Szentendre, társszerzők: Szalai Veroni, Erdős Alexandra

2016 Négy Csernus Tibor tanulmányrajz restaurálása, társszerzők: Szalai Veroni, Erdős Alexandra, Kiállítás | Forradalom előtt, Magyar Képzőművészeti Egyetem

VÁSZON HORDOZÓRA KÉSZÜLT FESTMÉNYEK


2017 Türk Péter festmények restaurálása Menráth Péterrel közösen

2017 Gaál József Zárkózott című festményének (1998) restaurálása, Menráth Péterrel közösen

2017 Ismeretlen alkotótól származó vászonra előhívott fotóra festett olajkép restaurálása, a Despoisse család gyermekeinek egészalakos képmása (1890-1907 k.), Orbán Edinával közösen

2016 Berény Róbert: Műteremben című festményének (1951) restaurálása, Magyar Nemzeti Galéria, társszerző: Horváth Mátyás, Kiállítás | Forradalom előtt, Magyar Képzőművészeti Egyetem

2015 Koszta József másolat Filippo Lippi (Pala degli Otto c. műve) után, olajfestmény restaurálása, Magyar Képzőművészeti Egyetem, társszerzők: Horváth Mátyás, Hutóczki Vivien, Orbán Edina, Kiállítás | Koszta József gyűjteményes kiállítása, Várkert Bazár

2015 Molnár C. Pál Golgota című festményének (1928) restaurálása Menráth Péterrel közösen

FATÁBLÁRA KÉSZÜLT FESTMÉNYEK
 

2017 Ludwig van Hoom: Kikötő, 19. sz. közepe

2016 Haranghy Jenő pannók restaurálása – Rómeó és Júlia, Szentivánéji álom, A velencei kalmár, Vízkereszt, vagy amit akartok (1937), Radisson Blu Béke Hotel, Budapest, társszerzők: Gallyas Balázs, Győri Lajos

2015 Ismeretlen baranyai ikonfestő: Trónon ülő Krisztus (Királyok Királya), 18. század közepe, olaj és lüszter-technika fatáblán, Szerb Egyházi Múzeum, Szentendre, Szerzőtárs: Orbán Edina, diplomamunka, Kiállítva | Megmentett Műkincsek, Magyar Nemzeti Múzeum

2015 Ismeretlen ikonfestő: Keresztrefeszítés, 18. század közepe, Szerb Egyházi Múzeum, Szentendre, Orbán Edinával közösen, diplomamunka, Kiállítva | Megmentett Műkincsek, Magyar Nemzeti Múzeum

2015 Máramarosi(?) ikonfestő: Útmutató Istenszülő (a kolozsvári könnyező ikon másolata), 1782, Gödöllői Városi Múzeum, Orbán Edinával és Hutóczki Viviennel közösen, diplomamunka, Kiállítva | Megmentett Műkincsek, Magyar Nemzeti Múzeum, Gödöllői Városi Múzeum, állandó kiállítás

MURÁLIÁK
 

2014 A Várkert Bazár középső gloriettjét díszítő neoreneszánsz sgraffitók restaurálása, alkotó: Scholz Róbert, szerzőtársak: Gallyas Balázs, Győri Lajos

2014 A tatai Esterházy kastély angol parkjában álló nyári kastély - Kiskastély - szobáit díszítő falképek feltárása, konzerválása, restaurátorok: Jeszeniczky Ildikó, Brutyó Mária, Kemény Marianne

2013 A Budavári Nagyboldogasszony-templom figurális falképeinek restaurálása, templomhajó, Szent László-kápolna, alkotók: Székely Bertalan, Lotz Károly, Patay László, restaurátorok: Csúcs László, Czifra Mónika Gallyas Balázs, Győri Lajos

2012-2013 A Belvárosi Szent Mihály-templom Ámon József festette boltozati falképeinek feltárása, konzerválása, Restaurátorok: Menráth Péter, Csanda Jenő, Gallyas Balázs, Győri Lajos, Jeszeniczky Ildikó

Kutatómunka

Természettudományos vizsgálatok

2017 A csehimindszenti templom főoltárát díszítő Dorfmeister István festmény (1793) fototechnikai vizsgálata, restaurálás: Gallyas Balázs, Győri Lajos, őrzési hely | Mindenszentek Római Katolikus templom, Csehimindszent

2016 A Belvárosi Szent Mihály-templom hajójában lévő boltozati falképek mikroszkópos réteg-és anyagvizsgálata, valamint az építéstörténet kutatása az egyéb falazati rétegek vizsgálatával, Szakdolgozat, MKE

2015 Murillo Szent Család című festményének (1660 k.) fototechnikai vizsgálata, Őrzési hely | Szent István Bazilika, Kincstár

2015 Ismeretlen alkotó készítette Mária-szobor fototechnikai vizsgálata, valamint mikroszkópos rétegvizsgálatai - polikróm faszobor, 1460 k., Őrzési hely | Szent István Bazilika, Kincstár

2015 Ismeretlen baranyai ikonfestő készítette Trónon ülő Krisztus (Királyok Királya) ikon fototechnikai és természettudományos vizsgálata, az ikonból vett minták mikroszkópos réteg- és anyagvizsgálatai - olaj és lüszter-technika fatáblán, 18. század közepe, Szerb Egyházi Múzeum, Szentendre

2015 Ismeretlen ikonfestő készítette Keresztrefeszítés ikon fototechnikai és természettudományos vizsgálata - olajfestmény fatáblán, 18. század közepe, Szerb Egyházi Múzeum, Szentendre

2015 A Máramarosi(?) ikonfestőtől származó Útmutató Istenszülő ikon (1782) fototechnikai és természettudományos vizsgálata - olaj és lüszter-technika fatáblán, Gödöllői Városi Múzeum

2014 A Tihanyi Bencés Apátság kriptájában lévő fali sírfeliratok sóvizsgálata, szerzőtárs | Orbán Edina, restaurátor | Jeszeniczky Ildikó

2014 Adolf Fölschtől származó Gácser Leó apát portréját ábrázoló festményhez tartozó díszkeret természettudományos réteg- és anyagvizsgálata.

2014 A Gyurkovics Károly festette Singhoffer Paula arcképét ábrázoló olajfestmény (1867) fototechnikai és természettudományos vizsgálata - vászon hordozóra készült olajfestmény